เรื่อง จากดอยยาวถึงภูผาจิผู้แต่ง จันทนา ฟองทะเลสำนักพิมพ์ แพรวเลขมาตรฐานหนังสือ 9786163873385 จากดอยยาวถึงภูผาจิ เป็นหนังสือบันทึกเหตุการณ์และบันทึกประสบการณ์ของผู้เขียน ภายหลังจากเหตุการณ์เดือนตุลาคม 2519นับจากวันที่ผู้เขียนตัดสินใจเดิน ‘เข้าป่า’ ทางจังหวัดเชียงรายไปด้วยการตัดสินใจอย่างแน่วแน่ เพื่อต่อต้านสิ่งที่บ้านเมืองเป็นอยู่ในขณะนั้นหาวิธีต่อสู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีขึ้น เขาเข้าร่วมกับกองกำลังติดอาวุธในป่า อันมีสมาชิกเป็นทั้งนักศึกษาเป็นชาวบ้าน ชาวไร่ ชาวนา และชาวเขาเผ่าต่างๆรวมไปถึงกำลังสนับสนุนจากต่างชาติ ทั้งลาว เวียดนาม จีน ฯลฯ ในตอนเริ่มต้น เราอ่านหนังสือเล่มนี้ ..ไปด้วยหัวใจเต้นตึก ระทึกทั้งๆ ที่ไม่มีสาเหตุจินตนาการทำงานเต็มที่ ทั้งตามไปกับคำบรรยายของผู้เขียนและล้ำหน้าไปด้วยหลายสิ่งที่อวลอยู่ในหัวนั่นคืออารมณ์และความรู้สึกที่เกิดขึ้นตอนอ่าน เราได้เห็นรายละเอียดจากเหตุการณ์หลังวันที่ 6 ตุลาคม 2519อย่างที่เราเคยอ่านแต่ในบทความ ที่กล่าวถึงแต่ความสูญเสีย ความเจ็บปวดเป็นเพียงบทสรุปเหตุการณ์ ที่เราได้แต่รับฟังแต่ จากดอยยาวถึงภูผาจิ เป็นหนังสือที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ให้แก่เราเราได้ซึมซับความรู้สึกของผู้คนโดยไม่ต้องมีใครมาสรุปให้ว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรได้ล่วงรู้กิจวัตร สิ่งต่างๆ ที่พวกเขาทำกันในป่าได้เห็นภูเขา ต้นหญ้า ป่าไม้ และลำน้ำ .. ไปพร้อมๆ กับพวกเขาด้วยได้เห็นความยากลำบาก ความร่วมมือ และความขัดแย้งในแง่มุมต่างๆ ความว้าวุ่นใจระหว่างการรอคอยอันไม่เกิดผลการเดินทาง การโยกย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งกิจกรรมที่ทำร่วมกัน, สถานการณ์ที่จีน ลาว เวียดนาม และกัมพูชาในขณะนั้นธรรมชาติ สภาพความเป็นอยู่ และสภาพแวดล้อม ฯลฯเราได้รับรู้ Read More →

เรื่อง ปีศาจผู้แต่ง เสนีย์ เสาวพงศ์สำนักพิมพ์ มติชนเลขมาตรฐานหนังสือ 9789740213925 ปีศาจ เป็นนิยายที่เกิดขึ้นในยุคของการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เปลี่ยนแปลงการปกครองแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทางความรู้สึกนึกคิดของคนรุ่นใหม่ที่ค่อยๆ แตกต่างไปจากคนยุคเก่าการนับถือยศถาบรรดาศักดิ์ ค่อยๆ จางหายและสร้างค่านิยมใหม่แห่งการนับถือความดีคนรุ่นใหม่เริ่มคิดและทำเพื่อสังคมกันมากขึ้นเริ่มมองเห็นความเท่าเทียมกันระหว่างผู้คนในสังคมมากขึ้น หากแต่ก็อย่างที่ผู้เขียนบอกการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอๆ .. และเกิดขึ้นตลอดไปเมื่อเราผ่านยุคนั้นมา ปัจจุบัน เรายังเห็นผู้คนกลับไปนับถือเงินทองยศตำแหน่ง ความร่ำรวย ความสะดวกสบาย ฯลฯ กันเช่นวันวานอีกออกจะหนักหนากว่าวันวานด้วยซ้ำ .. จนไม่สามารถแยกแยะความผิดถูกได้แล้วเราได้แต่หวังว่า ความเปลี่ยนแปลงที่ว่า จะทำหน้าที่ของมันต่อไปและทำให้โลกดีๆ คนดีๆ ให้ย้อนกลับคืนมาอีกครั้ง ปีศาจ เป็นนิยายสมัยก่อนที่ไม่ต้องมีพล็อตซับซ้อนอ่านยากแต่มีวิธีเล่าที่ใช้ภาษาสละสลวย บรรยายละเอียดลออบรรยายความรู้สึกนึกคิดของตัวละครลึกซึ้งและในความที่เหมือนไม่มีอะไรนี่เองที่ซ่อนสาส์นบางอย่างที่ต้องการสื่อถึงผู้อ่านเอาไว้ .. อย่างแยบยล ไม่ทื่อตรง บางที ปีศาจ ที่ผู้เขียนเอ่ยถึง อาจไม่ได้หมายถึงตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหากหมายถึงความเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยหยุดนิ่งนี้?มันนำพาความร้ายกาจมาสู่ผู้คน ในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งเสมอมันทำให้ชาวบ้านกลายเป็นขโมย?มันทำให้บุคคลดีๆ คนหนึ่ง กระทำการอกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ?มันทำให้เกิดความล่มสลายทางความมั่นคงของคุณพ่อของรัชนีมันทำให้เกิดการเปลี่ยนไปสู่ความเท่าเทียมทางสังคมในยุคหนึ่งและมันทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม ในยุคต่อๆ มาด้วย ไม่ว่าจะเป็น ฟ้าบ่กั้น หรือ ปีศาจ เนื้อความก็เป็นอย่างเดียวกันคือพูดถึงความยากลำบากของชาวไร่ชาวนาในชนบทการที่ต้องกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อซื้อข้าวปลาอาหารทั้งที่เขาก็ทำหน้าที่เพาะปลูกสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาชาวนาที่มักเป็นรองพ่อค้า นายหน้า และนายทุนเป็นปัญหาจากอดีตที่เรื้อรังมาจนปัจจุบัน ทุกประโยคสนทนาระหว่างตัวละครที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ดูเหมือนจะผ่านกระบวนการคิดจากผู้เขียนเป็นอย่างดีเพื่อที่จะปลูกฝังความรักชาติ ความซื่อตรงต่ออาชีพความเสียสละผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้เพื่อความถูกต้องเพื่อหลุดพ้นจากกรอบเก่าๆ แต่โดยความเห็นส่วนตัว เราไม่อินกับค่านิยมจาก ปีศาจ แล้วนะมันอุดมคติมากกกกก มากจนคนยุคนี้ยากจะจินตนาการถึงอ่าน ฟ้าบ่กั้น Read More →

เรื่อง ฟ้าบ่กั้นผู้แต่ง ลาว คำหอมสำนักพิมพ์ อ่านเลขมาตรฐานหนังสือ 9786167158143 เพิ่งรู้ว่า ฟ้าบ่กั้น เป็นรวมเรื่องสั้นเราเข้าใจว่าเป็นนวนิยายเรื่องยาวมาตลอดเลย ผู้เขียนบรรยายเรื่องราวในแต่ละบท แต่ละตอน จบลงในตอนนั้นๆซึ่งบรรยากาศ และสถานการณ์ต่างๆ ในแต่ละตอน มีความเชื่อมโยงทางอารมณ์กันอยู่บรรยากาศ และสถานที่ต่างๆ ที่ปรากฏในแต่ละตอน แม้ไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมด แต่ทุกเรื่องมีรากฐานมาจากความจริงในสังคมไทยเหตุการณ์ที่สร้างความคับแค้น ขัดข้องหมองใจล้วนเป็นเหตุการณ์อันเดียวกันกับที่ราษฎรไทยในชนบทเคยพบเจอกันมาแล้วทั้งนั้น วิธีเล่าเรื่องแบบบอกไม่หมด ไม่ต่อเนื่อง และบางครั้งไม่ลำดับเวลา ซ่อนอะไรเอาไว้มากมาย ให้เราค่อยซึมซับ คำนึงคิดและกำซาบความรู้สึกต่างๆ ที่ทะลักทลายออกมา วิธีและจังหวะที่ใช้ในการเล่าเรื่องค่อยๆ ดึงเราเข้าไปเข้าใจ และรู้สึกร่วมกับตัวละครทีละน้อยผู้เขียนถ่ายทอดมุมมองของมนุษย์ผู้เจริญแล้วที่มองคนด้วยความเป็นคนไม่เท่ากันได้อย่างบาดใจ และน่าเศร้าถึงอย่างนั้นก็มีหลายเรื่องที่ซ่อนอารมณ์ขันของชนบทบางเรื่องก็ขันจริงๆ ในขณะที่บางเรื่องก็ขันขื่น ความไม่เท่าเทียมกันของคนในสังคมความยากลำบากอย่างที่สุดของคนในสังคมหนึ่งเป็นความยากลำบากแบบที่คนในอีกสังคมไม่เคยเจอไม่เข้าใจความยากลำบากที่ไม่มีเงินซื้อของที่อยากได้การไม่ได้เป็น ได้มีในสิ่งที่อยากเป็น อยากมีการต้องทนความเบื่อกับสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ฯลฯเทียบไม่ได้เลยกับความยากลำบากของคนที่ไม่มีข้าวกินไม่มีปัญญารักษาลูกที่เจ็บป่วย บ้านและทรัพย์สมบัติทุกอย่างกำลังจะถูกยึดความคับแค้นใจจากความอยุติธรรมสองมาตรฐาน ฯลฯ ฟ้าบ่กั้น เป็นรวมเรื่องสั้นน้อยเรื่องที่เราอ่านสนุก มีเนื้อเรื่องน่าติดตาม อ่านเพลินทุกเรื่องทั้งๆ ที่เนื้อหาสอดซ่อนความอยุติธรรม ความขมขื่น ซึ่งควรเป็นเรื่องที่อ่านแล้วทำให้รู้สึกอัดอั้นตันใจ แต่ถึงอย่างนั้นผู้เขียนก็ยังถ่ายทอดออมาได้น่าอ่านทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้ เรียกได้ว่า .. สมคำร่ำลือจริงๆ ค่ะ

เรื่อง สามฤดูเป็นหนึ่งใจผู้แต่ง อุรุดา โควินท์สำนักพิมพ์ มติชนเลขมาตรฐานหนังสือ 9789740216711 อ่าน สามฤดูเป็นหนึ่งใจ แล้วคิดถึงเมนูผัดพริกขิง (ที่ไม่ใส่ขิง)(มารู้ตอนอ่านนี่เอง ว่าจริงๆ แล้วตำขิงลงไปในเครื่องแกงด้วย)พูดถึงเมนูนี้ทีไร แฟนนึงว่าเป็นผัดขิงทุกทีไป >,<ผัดพริกขิง เป็นเมนูที่พบได้ตามโรงอาหารโรงเรียนทุกโรงเรียนเราย้ายโรงเรียนบ่อย แต่ชีวิตไม่เคยขาดผัดพริกขิงมีเห็นจนเกร่อ และเมื่อมันธรรมดาจึงไม่ค่อยกินมารู้สึกตัวอีกที ผัดพริกขิงก็ค่อยๆ หายไปจากชีวิตเดี๋ยวนี้ แวะร้านข้าวแกงทีไรมักพบแต่ผัดพริกแกงใส่ถั่วฝักยาวกับหมูสามชั้นอ่านเรื่องของคุณพูแล้วติดถึงชะมัด อยากกินติดหมัดขึ้นมาเลยทำไงดี ทำไงดี >,< ภาษาของอุรุดามองโลกอย่างคนที่เห็นโลกแท้จริงแต่ก็มีลูกเล่นประชดประชันสะบัดสะบิ้งแต่พองามด้วยจริตสาวสละสลวยอย่างนักประพันธ์เอาแต่ใจนิด เข้าใจโลกหน่อย ขัดแย้งอย่างสมดุล กำลังน่ารักน่าหยิก และใช่ค่ะ นอกจากเรื่องของมิตรภาพ ความรัก ความรู้สึก ..หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอาหารด้วยเป็นอาหารที่สามารถทำร้ายเราได้ในยามดึกอ่านแล้วหิวทุกเมนู ทุกฤดูกาล.. ที่สำคัญ ..เมนูเหล่านี้ ถ้าไม่ทำเอง (ตามสูตรที่เธอให้)ก็ไม่รู้จะไปหากินได้ที่ไหนสิน่า!! อุรุดาเป็นหญิงสาวผู้ช่ำชองและเชี่ยวชาญในด้านการจัดการกับความเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือเพื่อนสนิทเห็นได้จากหนังสือหลายๆ เล่ม (ซึ่งซ่อนตัวตนของเธอเอาไว้แต่มันชัดเจนมาก)ผู้เขียนใช้ภาษาบรรยายฉาก สถานการณ์ และบทสนทนาแต่กลับทำให้เราได้รับความรู้สึกของตัวละครพุ่งตรงเข้าสู่กลางใจโดยที่ผู้เขียนไม่ต้องบอกเราสักคำ สามฤดูเป็นหนึ่งใจ เป็นหนึ่งสือที่อ่านได้สบายๆ เหมาะสำหรับทุกฤดูกาลจะเปิดอ่านเพียงหนึ่งบท .. อ่านเพื่อหาเมนูอาหารสักมื้อหรือแม้แต่อ่านเอาเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ .. ก็ล้วนให้ความรื่นรมย์แก่ผู้อ่านทั้งนั้นเพราะฉะนั้น .. โปรดอ่านด้วยความสุขค่ะ 🙂

เรื่อง อรุณตวัดการเมืองเรื่อง / ภาพ อรุณ วัชระสวัสดิ์สำนักพิมพ์ มติชนเลขมาตรฐานหนังสือ 9789740210122 อรุณตวัดการเมือง ถูกตีพิมพ์สี่สี และเข้าเล่มอย่างดีด้วยกระดาษหนา คุณภาพดี ราวกัยจะใช้เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ซึ่งก็นับว่าทำได้ดีในรูปแบบของการ์ตูนคือไม่ครบถ้วนนัก แต่ได้กลิ่นอาย อารมณ์ และบรรยากาศในขณะนั้น อรุณตวัดการเมือง เป็นการรวมเล่มภาพการ์ตูนที่เคยลงในหนังสือพิมพ์มติชน ทั้งแบบรายวันและรายสัปดาห์ในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2555โดยในแต่ละปี ผู้เขียนได้สรุปเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปีนั้นแล้วจึงตามด้วยภาพการ์ตูนล้อเหตุการณ์เหล่านั้นทำให้เราเข้าใจมุกได้ง่ายขึ้นเป๋นการจดบันทึกหมายเหตุประจำปีในรูปแบบที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย ปี พ.ศ. 2553เป็นปีที่รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นปีที่ศาลฎีกาพิพากษายึดทรัพย์ ทักษิณ ชินวัตรเป็นปีที่มีชาวเสื้อแดงชุมนุมที่สะพานผ่านฟ้าลีลาศและเคลื่อนขบวนไปที่แยกราชประสงค์มีการสลายม็อบอย่างรุนแรง โดย ศอฉ.(ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน) มีผู้เสียชีวิตมีการปะทะกันของกลุ่มคนเสื้อแดงและกลุ่มเสื้อหลากสีกลุ่มคนเสื้อแดงบุกเข้าโรงพยาบาลจุฬาฯมีการลอบยิงจากบุคคลไม่ทราบฝ่ายเข้าไปในกลุ่มผู้ชุมนุม และมีผู้เสียชีวิตมีเหตุการณ์เผาห้างสรพพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์มีผู้ถูกยิงในวัดปทุมวนารามมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอภิสิทธิ์มีคดียุบพรรคประชาธิปัตย์มีการจัดซื้อเครื่องตรวจระเบิดจอมปลอม GT2000และเป็นปีที่มีเหตุการณ์น้ำท่วมทิ้งทวนปีแห่งความสูญเสียในช่วงปลายปีเรื่องราวทั้งหมดถูกสรุปเอาไว้สั้นๆ แต่ครบถ้วนทวนความทรงจำอันเลวร้ายและมีภาพการ์ตูนล้อเหตุการณ์เด่นๆ ในปีนั้น ปี พ.ศ. 2554เหตุการณ์สำคัญในปีนี้คือความขัดแย้งกับประเทศกัมพูชาวิกฤตน้ำมันปาล์ม และน้ำมันถั่วเหลืองขึ้นราคาทำให้เกิดการกักตุนน้ำมัน จนน้ำมันเหล่านั้นขาดตลาดรัฐบาลอภิสิทธิ์ประกาศยุบสภา และมีการเลือกตั้งใหม่ซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์มากที่สุดนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทยเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เกิดขึ้นอีกครั้งซึ่งไม่ว่าจะเป็นปี พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 หรือแม้แต่ปี พ.ศ. 2562 นี้รัฐบาลก็ไม่เคยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ทันท่วงทีภาพการ์ตูนเหตุการณ์ในวันนั้น ยังคงร่วมสมัยแม้นำมาใช้ในวันนี้การเยียวยาหลังน้ำท่วมก็เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการคอรัปชั่นข้อดีข้อเดียวของเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้คือการที่คนไทยหันมาช่วยเหลือกันอีกครั้ง Read More →

เรื่อง A Man Called Puey100 ปี ชาตกาล ป๋วย อึ๊งพากรณ์กูชายชาญ ชาติเชื้อชาตรีผู้แต่ง วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์สำนักพิมพ์ อะบุ๊กเลขมาตรฐานหนังสือ 9786163271563 ลัดคิวเล่มนี้มาอ่านก่อนเลยเพราะตอนอ่าน สามก๊กบนเส้นขนาน คุณวินทร์พูดถึงคุณป๋วยเอาไว้น่าสนใจมากและเมื่อมาได้อ่านประวัติคุณป๋วย .. มันก็น่าทึ่งกับสิ่งที่ได้รู้จรริงๆ เชื่อว่าใครหลายคนคงเป็นเหมือนกับเราเคยได้ยินชื่อบุคคลในประวัติศาสตร์มาตั้งแต่เด็กแต่ไม่รู้จักเขา ไม่เคยรับรู้เรื่องราวของเขาเรากับคุณป๋วยก็เช่นกัน คุณป๋วยเป็นหนึ่งในบุคคลผู้ที่เราเคยได้ยินแต่ชื่อเพิ่งเคยอ่านประวัติชัดเจนของเขาก็ตอนอ่านเล่มนี้นี่เอง ผู้เขียนแสดงให้เราเห็นว่าคุณป๋วยเป็นคนดี ..ดีชนิดที่เรียกได้ว่าเราไม่เคยเห็นข้าราชการที่มีตัวตนจริงดีขนาดนี้มาก่อนจะมีฉันทาคติด้วยความรักความชอบส่วนบุคคลบ้างหรือเปล่าเราไม่รู้หรอกแต่มันจะต้องมีส่วนจริงอันน่าทึ่งบ้างไม่มากก็น้อย ผู้เขียนถ่ายทอดคุณงามความดีในการทำงานของคุณป๋วยอันเป็นมรดกตกทอดมาถึงคนยุคหลังไว้หลายประการ น่าแปลกใจที่คนดีย่างคุณป๋วยจะอยู่ร่วมยุคกับจอมพลสฤษดิ์ทั้งยังสามารถทำงานร่วมกันพัฒนาประเทศไปได้อย่างก้าวไกลคุณป๋วยเป็นคนดีมากมากอย่างที่เราไม่เคยเห็นอีกแล้วในยุคนี้และความดีนี้เองที่คุ้มครองท่าน เมื่ออ่านจบ เราบอกได้เลยว่า A Man Called Puey เป็นหนังสือดีที่ให้แรงบันดาลใจในการเป็นคนดี .. ทำความดีหนังสือจรรโลงใจเป็นหนังสือเช่นนี้นี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลหนึ่งที่เราควรอ่านหนังสือชีวประวัติบุคคลสำคัญเพราะเมื่ออ่านจบ เราจะซาบซึ้ง และอิ่มใจที่ได้รับรู้เรื่องราวของบุคคลซึ่งทั้งเก่ง กล้าหาญ และมีคุณธรรมครบถ้วนอยู่ในคนคนเดียว รีวิวนี้มีแต่ชมคุณป๋วยและผู้เขียนแต่ก็ไม่ได้เล่าคุณงามความดีของคุณป๋วยเลยคิดว่าบรรยายยังไง ก็คงไม่อ่านแล้วซาบซึ้งได้เท่าผู้เขียนแน่ๆ เอาเป็นว่า แนะนำให้ไปหาเล่มนี้มาอ่านเลยน่าจะดีที่สุดค่ะหาตอนนี้ ยังพอหาได้อยู่นะเราเพิ่งได้มาจากการหยิบถุงบุฟเฟต์ในงานอะบุ๊คหนังสือดีๆ อย่างนี้ อย่าปล่อยให้มันนอนน้อยใจอยู่ในกองลดราคาเลยค่ะ!!

สามก๊ก ลำดับ 2เรื่อง สามก๊กบนเส้นขนานผู้แต่ง วินทร์ เลียววาริณสำนักพิมพ์ 113เลขมาตรฐานหนังสือ 9786164789913 สามก๊กบนเส้นขนาน จับเรื่องราวบางช่วงของสามก๊กมาเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนับเริ่มตั้งแต่ช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง ไปจนถึงช่วงท้ายของเล่มเป็นเหตุการณ์สดใหม่ ร่วมสมัย ที่เราเกิดทัน แต่ไม่เคยรู้ตื้นลึกหนาบางใดๆผู้เขียนสรุปเหตุการณ์โดยไม่ได้ตัดสินถ่ายทอดเป็นบทตอน ไม่ต่อเนื่องกันนัก (ยกเว้นบางบท)จะอ่านเพียงบทเดียว ก็ได้น้ำได้เนื้อแต่ถ้าอ่านติดต่อกันไปตั้งแต่ต้นจนจบก็จะได้เห็นภาพโครงสร้างระบอบการปกครองและได้เห็นสาระบางอย่างที่ผู้เขียนตั้งใจจะบอก ย้ำซ้ำในหลายบท โดยความชอบส่วนตัวเราว่า สามก๊กบนเส้นขนาน เล่มนี้อ่านง่ายกว่า สามก๊ก ลำดับแรกของผู้เขียนด้วยฉากและตัวละคร (นักการเมืองชื่อดังแห่งสยามประเทศ) เป็นที่คุ้นเคยกันดีโดยเฉพาะเหตุการณ์ในช่วงที่เราเกิดทัน จะอ่านไปได้ไวมาก ต้องบอกกันก่อนว่าเราไม่ใช่คอการเมืองแม้จะอยู่ร่วมสมัย แต่ก็ไม่เคยเสาะแสวงหา ขุดคุ้ยความจริง (ทางการเมือง) ใดๆทำให้เรารู้เรื่องราวต่างๆ อย่างผิวเผิน .. จนบางที ไม่รู้ไม่สนใจด้วยซ้ำเราเพิ่งจะมาเข้าใจเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบหลายๆ อย่าง จากคำอธิบายของผู้เขียนผู้เขียนอธิบายกลไกการจำนำข้าวให้เราเข้าใจได้ด้วยประโยคไม่กี่ประโยคได้เข้าใจว่าทำไมทักษิณจึงเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้คนไทยแตกแยกกันขนาดนั้นฯลฯ ผู้เขียนใช้วิธีเล่าอย่างห้วน สั้น จนบางครั้งก็ขาดความเข้มข้น (เหมือนกันนะ)แบบที่ได้จากการอ่านนวนิยายอิงการเมืองเรื่องอื่นๆ ของผู้เขียนเองว่าด้วยเรื่องสามก๊กที่นำมาเปรียบเทียบ .. หลายเหตุการณ์เล่าซ้ำกันกับ สามก๊ก ฉบับวินทร์ เลียววาริณ ที่เพิ่งอ่านจบไปเรื่องที่นำมาเปรียบเทียบ บางเรื่องเป็นเรื่องที่เรานึกถึงเหมือนกันตอนอ่านเล่มแรกแต่บางเรื่อง ก็ยังดูจับคู่กันไม่พอดี อ่านแล้วไม่อิน แต่โดยรวม สามก๊กบนเส้นขนาน ก็ยังนับว่าเป็นหนังสือที่น่าอ่านเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่อยากรู้อะไรเร็วๆ ใช้เวลาอ่านเพียงสั้นๆ สรุปจบสิ่งที่เราประมวลได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้มันไม่ได้ทำให้เรารู้ประวัติศาสตร์ หรือท่องจำประวัติศาสตร์ได้มากขึ้นบางครั้งก็ไม่ได้เข้าใจประวัติศาสตร์มากขึ้นด้วยแต่ทำให้เรารู้จักอำนาจของสิ่งที่เรียกว่า “อำนาจ”และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ สังเกต Read More →

สามก๊ก ลำดับ 1เรื่อง สามก๊ก ฉบับ วินทร์ เลียววาริณผู้แต่ง วินทร์ เลียววาริณผู้ประพันธ์ต้นฉบับ หลอก้วนจงสำนักพิมพ์ 113เลขมาตรฐานหนังสือ 9786167455884 คุณวินทร์ดึงเราเข้าสู่ สามก๊ก ด้วยการเล่าเรื่องย่อตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดยุคสามก๊กแล้วจึงเข้าสู่เนื้อหาด้วยวิธีเล่าอย่างเรื่องสั้นก่อนที่ทั้งหมดจะถูกร้อยเรียงเป็นเรื่องเดียวกันจะว่าอ่านง่ายก็ง่ายดี เหมาะสำหรับคนอยากรู้เรื่องสามก๊กแต่ไม่อยากอ่านหนังสือเล่มหนา แต่สำหรับเรา เราว่ามันรวบรัดเกินไป ขาดอรรถรสเกินไป และสั้นเกินไปแต่ละบทเชื่อมต่อกันไม่สนิทเท่าที่เราคาดหวังเอาไว้สามก๊ก ทั้งเล่มไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็น สามก๊ก เวอร์ชั่นที่เหมาะสำหรับคนที่เคยอ่านสามก๊กเล่มอื่นมาแล้วมากกว่า เทียบกับตัวเราเองนะเราเคยอ่านสามก๊กมาแล้วอย่างกระท่อนกระแท่นแต่สามก๊กของคุณวินทร์แทบจะไม่มีส่วนที่แทรกซึมอยู่ในความทรงจำของเราเลย  ถ้าไม่มีพื้นฐานความรู้เรื่องสามก๊กมาก่อน เราว่าน่าจะอ่านยากหน่อยเพราะชื่อเมือง ชื่อตัวละคร ชื่อก๊ก มีมาก และเป็นภาษาที่ไม่คุ้นเคยแม้คุณวินทร์จะมีไกด์ไว้ให้ตอนต้นเล่มแต่ก็ยังยากที่จะจำได้ในการอ่านครั้งแรกอยู่ดีแต่ถ้าเคยอ่านมาบ้างแล้ว จะรู้สึกสนุกกับวิธีเล่าแบบคุณวินทร์ ถ้าตัดความเป็นสามก๊กออกไปวิธีเล่ามันช่างมีเสน่ห์อย่างเช่นตอน “ดอกไม้ที่ปลายหอก” ผู้เขียนเล่าความซ้ำซากของมนุษย์ที่หลงมัวเมาในอำนาจคนแล้วคนเล่า เหตุการณ์แล้วเหตุการณ์เล่าจนน่าแปลกใจว่าไม่มีใครได้เรียนรู้จากสิ่งที่ผ่านมาเลยเหรอ?เป็นเรื่องน่าเบื่อถ้าจะต้องเล่าซ้ำๆ ขนาดอ่านยังเบื่อเลยแต่ผู้เขียนก็มีวิธีเล่าอันเปี่ยมเสน่ห์อย่างที่บอก และจบตอนอย่างกินใจไม่ต้องบอกถึงเหตุการณ์ต่อไป เพราะเราล้วนคุ้นเคยกับเรื่องแบบนี้ .. ในประเทศนี้ .. กันดีอยู่แล้ว เรื่องสั้นที่ผู้เขียนแทรกเข้ามาระหว่างบทสละสลวยและอ่านเพลินดี ภาษาสั้นกระชับแต่ลื่นไหน เสียดายว่าน้อยไปหน่อย เรื่องทั้งหมดถูกเชื่อมต่อกันด้วยเรื่องย่อสั้นๆแล้วดึงเหตุการณ์เด่นๆ ออกมาบรรยายภาพในรูปแบบของเรื่องสั้นค่อยๆ ไหลไปตามไทม์ไลน์ แต่ไม่ได้เรียงลำดับชัดเจนบางเหตุการณ์เล่าครอบคลุมเรื่องทั้งหมดและบางตอนก็ย้อนไปเล่าเรื่องเก่าตามแต่ใจความสำคัญที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อผู้เขียนเล่าถึงแต่ละเหตุการณ์สำคัญในเรื่องตั้งแต่ต้นจนอวสาน ..เปลี่ยนจากเรื่องหนึ่งไปสู่เรื่องต่อไป ในรูปแบบเดียวกัน วิธีเล่าเดียวกัน อีกนัยหนึ่ง เราว่า สามก๊ก เล่มนี้มันช่วยปูพื้นฐาน ให้เราพร้อมสำหรับการอ่านลำดับถัดไปของผู้เขียน ..ซึ่งก็คือ สามก๊กบนเส้นขนาน นั่นเอง  

เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัยผู้แต่ง คริส เบเคอร์ และ ผาสุก พงษ์ไพจิตรสำนักพิมพ์ มติชนเลขมาตรฐานหนังสือ 9789740212652 ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย ไม่ได้เป็นเพียงหนังสือประวัติศาสตร์ไทยแต่มันคือหนังสือประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์ การเมือง และการปกครองของไทยซึ่งถูกเขียนขึ้นจากผู้เขียนคู่สามีภรรยานักวิชาการสองคนโดยสามี คริส เบเคอร์ เป็นชาวอังกฤษ และภรรยา ผาสุก พงษ์ไพจิตร ชาวไทยการเขียนหนักสือเล่มนี้ครั้งแรกถูกเขียนขึ้นเป็นภาษาอังกฤษเพื่อใช้เป็นตำราเรียนให้กับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์และได้รับการแปลเป็นภาษาไทยในเวลาต่อมา ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย เริ่มต้นด้วยการเล่าเรื่องของคำว่าชาติไทย – ในนิยามต่างๆ มาตั้งแต่ครั้งอดีต ก่อนที่ไทยจะรวมเป็นประเทศเมื่อเทียบกับประวัติศาสตร์ชาติไทย คือเริ่มต้นเล่าอย่างจริงจังในสมัยอยุธยาถึงอย่างนั้นก็ยังเป็นการเล่าอย่างสรุปรวม ไปอย่างเร็วๆและเล่าทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ ภูมิประเทศ และรูปแบบการปกครอง หลายข้อมูลจากในเล่มนี้เป็นข้อมูลที่เราไม่เคยอ่านเจอมาก่อนทั้งๆ ที่ช่วงนี้ก็อ่านหนังสือประวัติศาสตร์ติดต่อกันมาหลายเล่มอาจเป็นข้อมูลจากหนังสือเล่มที่เรายังไม่เคยอ่านหรืออาจเป็นข้อมูลจากบันทึกชาวต่างชาติ เป็นมุมมองจากชนชาติอื่นที่ได้บันทึกไว้หลายตอน เป็นการสรุปผลผ่านวิจารณญาณของผู้เขียน ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย เล่าประวัติศาสตร์ไทยและภูมิภาคใกล้เคียงตั้งแต่ครั้งเริ่มตั้งชุมชนริมแม่น้ำ ก่อนสมัยสุโขทัย .. อย่างคร่าวๆในช่วงนี้ผู้เขียนไม่ได้เล่าเรียงไทม์ไลน์ เล่าย้อนไปย้อนมาน่าเข้าใจผิดมีการตีความในแบบที่เราไม่คุ้นเคย แปลกๆ ดี การเล่าถึงประวัติศาสตร์ไทยในช่วงต้น ผู้เขียนเล่าไปอย่างเร็วๆอาจเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงในยุคก่อนเกิดขึ้นช้าต่อเมื่อคืบหน้ามาในยุคที่่ใกล้เคียงกับปัจจุบัน รายละเอียดก็เพิ่มมากขึ้นประวัติศาสตร์ไทยในช่วง 200 ปีล่าสุดนี้ถูกเล่าถึงอย่างเข้มข้น สำหรับเรา เรามองว่า ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย เป็นหนังสือประวัติศาสร์ที่สรุปมาแล้วผ่านการวิเคราะห์ตีความจากผู้เขียนมาแล้วไม่ได้เป็นข้อมูลดิบ หรือเป็นบันทึกโดยตรงจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หนังสือที่ใช้อ้างอิง ก็ไม่ใช่หลักฐานบันทึกดั้งเดิมเป็นเพียงหนังสือที่ถูกผู้เขียนยุคหลังๆ วิเคราะห์และเขียนขึ้นเช่นกัน เวลาอ่านหนังสือเล่มนี้ เราจึงรู้สึกแปลกๆหลายๆ มุมมองถูกมองจากมุมที่เราไม่คุ้นเคยอ่านแล้วเกิดความรู้สึกตะหงิดๆ บ้าง เอะใจอยู่บ้างและอย่างที่เคยบอกตอนที่เราอ่านหนังสือประวัติศาสตร์เล่มอื่นๆว่าเราไม่ควรเชื่ออะไรร้อยเปอร์เซ็นต์จงอ่านแล้วคิด Read More →

เรื่อง อธิบายเบ็ดเตล็ดในเรื่องพงศาวดารสยามผู้ทรงนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพสำนักพิมพ์ แสงดาวเลขมาตรฐานหนังสือ 9786165082785   เป็นการเล่าประวัติศาสตร์ผ่านพระวินิจฉัยของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพโดยคำว่าเบ็ดเตล็ดจากชื่อหนังสือนี้คือการรวบรวมเรื่องราวต่างๆ เบ็ดเตล็ดดังชื่อ อันได้แก่ ..ที่มาของคำเรียกชื่อสยามการออกพระนามพระเจ้าแผ่นดินในแต่ละกรณีธรรมเนียมการตั้งพระมหาอุปราชในแต่ละรัชกาลเส้นทางการเดินทางของชาวยุโรปที่จะมายังดินแดนตะวันออกการล่าอาณานิคมรวมไปถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์อันเกี่ยวข้องกับท้าวศรีสุดาจันทร์ขุนวรวงศาธิราช พระเทียรราชา พระมหาธรรมราชา ฯลฯและประวัติการชำระแก้ไขกฏหมายแต่ละครั้งในสมัยอยุธยา โดยสำนวนภาษาโบราณจากต้นฉบับมาเลยอ่านยากนิดหน่อยเพราะไม่คุ้น แต่ก็ไม่ยากมากจนชวนท้อที่ติดใจเราเป็นที่เนื้อหามากกว่า คือเป็นความรู้เก่ายังไม่มีข้อมูลใหม่ๆ ที่ได้มาภายหลังไปเปรียบเทียบเหมาะที่จะอ่านเล่นๆ เพื่อดูแนวคิดหรือดูพัฒนาการของข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของไทยและหากจะใช้อ้างอิงก็ต้องตรวจสอบกับข้อมูลที่มีในปัจจุบันก่อน ปล. หนังสือเขียนพระยศของผู้ทรงนิพนธ์เอาไว้งงมาก สองที่เขียนไม่เหมือนกันคาดว่าอาจจะเป็นพระยศในขณะทรงนิพนธ์ และตีพิมพ์ครั้งแรกแต่ถ้าจะยึดแบบนั้น ก็ควรจะเขียนให้ตรงกันส่วนที่เราเขียนพระนามผู้ทรงนิพนธ์ คือใช้พระยศปัจจุบัน เสิร์ชจาก google มาอีกที