เรื่อง แมวน้อยอยากนิพพาน ผู้แต่ง อลิซาเบธ โคตส์เวิร์ต ภาพประกอบ ลินด์ วอร์ด ผู้แปล วิลาวัณย์ ฤดีศานต์ สำนักพิมพ์ มติชน เลขมาตรฐานหนังสือ 9789743239601 แมวน้อยอยากนิพพาน เป็นนิทานสอดแทรกพุทธประวัติและนิทานชาดก ด้วยวิธีเล่าเรื่องที่เเรียบๆ เรื่อยๆ ใสเย็น ผู้เขียนเล่าด้วยจังหวะเนิบนาบ อ่านแล้วสงบ สบายใจ แม้จะเป็นเรื่องราวที่ถูกเขียนขึ้นโดยชาวตะวันตก แต่ฉากของเรื่องเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่น มันมีความเป็นญี่ปุ่นสูงราวกับคนญี่ปุ่นเขียนเอง ภาพประกอบภายในเล่มสวยมาก โดยเฉพาะภาพสำเร็จสุดท้ายที่จิตรกรในเรื่องเป็นผู้วาด ตัวละครประกอบไปด้วยศิลปินไส้แห้ง แม่บ้านผู้จงรักภักดี และแมวน้อยสมาชิกใหม่ของบ้าน เมื่อแมวน้อยตัวนั้นเดินเข้ามาในชีวิตของสองนายบ่าว .. ชีวิตของคนทั้งคู่ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป ศิลปินยังคงวาดรูป .. และการวาดรูปครั้งใหม่ของเขา เป็นดั่งการบำเพ็ญเพียรร่วมกัน ทั้งตัวเขาเอง แม่บ้าน และแมวน้อย .. เราอ่านหนังสือเล่มนี้อย่างไม่คาดหวังเท่าไรนัก (เพราะครั้งแรกคาดหวังกันมันสูงมาก และกลายเป็นรู้สึกเฉยๆ ในตอนจบ) ปรากฏว่าในครั้งนี้ ตอนจบของเรื่องสร้างความซาบซึ้งและประทับใจให้เรามาก ชอบมากกว่าการอ่านครั้งแรกค่ะ

เรื่อง ชีวิตในวังบางขุนพรหม ผู้แต่ง กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร สำนักพิมพ์ น้ำฝน เลขมาตรฐานหนังสือ 9747324245 จากชื่อเรื่องคราแรกเห็น เราเข้าใจไปเองว่าหนังสือเล่มนี้เป็นพระนิพนธ์ของเจ้านายพระองค์ใดพระองค์ หรือเป็นผลงานของข้าหลวงสักคนที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในวังบางขุนพรหมจริงๆ แต่เมื่อเริ่มอ่านจึงได้เข้าใจว่าเป็นผลงานการเรียบเรียงรวบรวมขึ้นจาก- หลักฐานอ้างอิงต่างๆ อันได้แก่หนังสือหลากหลายเล่มต่างหาก หนังสือเล่มนี้ เกิดจากการรวบรวมบทความที่เคยตีพิมพ์เป็นตอนๆ ลงในนิตยสารหลายเล่ม อาทิ เปรียว, ผู้หญิง, ดีไลท์, ลดารุ้ง ฯลฯ ผู้เขียนไม่ได้เจาะจงเล่าเฉพาะชีวิตภายในวับางขุนพรหมเพียงอย่างเดียว แต่เล่าครอบคลุมไปถึงกิจการและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 – รัชกาลที่ 7 เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณในสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ฯ เป็นสำคัญ ชีวิตในวังบางขุนพรหม เล่าถึงเจ้านายหลายพระองค์ที่เคยประทับอยู่ภายในวังนี้ วังบางขุนพรหม เป็นวังที่รัชกาลที่ 5 พระราชทานให้แก่พระโอรสองค์ที่ 33 คือจอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนควรสวรรค์วรพินิต ซึ่งประสูตรจากสมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี เป็นสมบัติของราชสกุลบริพัตรสืบมาจนถึงยุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัฐบาลก็ยึดวังไปเนิ่นนาน และขายเป็นสมบัติแก่ธนาคารแห่งประเทศไทยในที่สุด เจ้านายหลายพระองค์ที่ประทับอยู่ภายในวังนี้ที่ผู้เขียนเล่าถึง ได้แก่ หม่อมเจ้าหญิงประสงค์สม บริพัตร พระชายา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง พระธิดาองค์ใหญ่ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรีฯ Read More →

เรื่อง อยู่วังสระปทุม ผู้แต่ง สุมาลี ภาพประกอบ ณัฐวีร์ ลิมปนิลชาติ (นัด หมาจ๋า) สำนักพิมพ์ นานมีบุ๊คส์ เลขมาตรฐานหนังสือ 9786160434442 วังสระปทุมนี้หมายถึงที่ประทับส่วนพระองค์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ก่อนนี้ เราเคยอ่านสัตว์เลี้ยงวังสระปทุมมาแล้วครั้งหนึ่ง เป็นความประทับใจที่ได้แอบรู้แอบเห็น เรื่องราวภายในที่ประทับของเจ้านายอันเป็นที่รัก >,< มาในครั้งนี้ เรื่องราวทำนองนี้ได้ถูกนำมาเล่าอีกครั้ง ด้วยฝีมือของผู้เขียน คือคุณสุมาลี และฝีแปรง คือคุณนัด หมาจ๋า โดยในครั้งนี้ เรื่องเล่าจะเจาะจงไปที่เหล่าแมวหลง ที่กลายมาเป็นแมวทรงเลี้ยง เอาจริงๆ แล้ว เนื้อหาภายในเล่ม ก็ไม่ได้เล่าเน้นเฉพาะแมวอย่างเดียวหรอก แต่แมวเป็นผู้เล่าเรื่อง และเล่าครอบคลุมพระราชกรณียกิจต่างๆ ของสมเด็จพระเทพฯ มีเกร็ดเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับสถานที่ ทั้งวังสระปทุม วังสวนจิตรฯ และอาคารชัยพัฒนา อันเป็นสถานที่ทรงงานของพระองค์ อยู่วังสระปทุม เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาน่ารัก ภาพประกอบสวยงาม อ่านไปยิ้มไป แป๊บเดียวก็จบเล่มแล้ว เพลินมากค่ะ 🙂 ปล. มีข่าวแว่วๆ มาว่า งานสัปดาห์หนังสือเดือนหน้า ก็จะมีเล่มต่อของหนังสือเล่มนี้ มีชื่อว่า พวกเราขอเล่าบ้าง หนังสือออกเมื่อไร Read More →

เรื่อง สวนสัตว์ ผู้แต่ง สุวรรณี สุคนธา สำนักพิมพ์ ศิลปาบรรณาคาร เลขมาตรฐานหนังสือ 9742555346 แปลกดีที่เราเริ่มอ่านหนังสือเล่มนี้ไปเพียงหน้า สองหน้า ก็เริ่มรู้สึกสนุก อันที่จริง หนังสือเรื่องนี้ (เคย) วางดองอยู่ที่บ้านเรามาตั้งแต่สมัยประถม (ที่ว่าเคย เพราะว่ามันเป็นคนละเล่มกันกับที่อ่านในตอนนี้) ทั้งๆ ที่เป็นหนังสือที่เลือกซื้อมาเอง ใช้เงินเก็บตัวเองด้วย เพราะรู้ว่ามันเป็นหนังสืออ่านนอกเวลา เมื่อเราโตขึ้นจะต้องอ่านมันแน่ๆ กลับถึงบ้าน รีบเปิดหนังสือเร็วไว .. และพบว่าไปไม่รอด เราไม่เคยอ่านจบ ไม่เคยอ่านไปเกินหน้า สองหน้า และไม่เคยหยิบมันมาอ่านอีกเลยจนมันสาบสูญ โชคดีที่สุดท้ายแล้ว มันก็ไม่ใช่หนังสือนอกเวลาที่เราต้องอ่านด้วย เวลาเปลี่ยน ใจคนเปลี่ยน ผ่านวัยประถมมาไกลหลายสิบปี หนังสือที่เด็กประถมอ่านไม่รอดในตอนนั้น กลับสนุกดีในตอนนี้ แถมตัวเราในตอนนี้ยังคิดเลยว่า .. เนื้อหาน่ารักดี เหมาะกันเด็กๆ!! สงสัยคนที่เลือกมันมาเป็นหนังสืออ่านนอกเวลา ก็คิดแบบนี้แหงมๆ เหตุการณ์นั้นคงทำให้เราฝังใจพอสมควร เพราะมานึกไล่ดูแล้ว เราก็ยังไม่เคยอ่านหนังสือของสุวรรณี สุคนธาเลยสักเล่ม เล่มแรกในวันนั้น ก็เลยกลายเป็นเล่มแรกในวันนี้ .. ที่ทำให้เราได้รู้จักกับตัวหนังสือของเธอ คุณสุวรรณีเป็นคนเล่าเรื่องด้วยภาษาเรียบง่าย เรื่อยๆ แต่พออ่านจบไปได้สักสองบท เราเริ่มรู้สึกว่าตัวหนังสือของเธอมีความหม่นเศร้า Read More →

เรื่อง ชุดประดาน้ำและผีเสื้อ ผู้แต่ง ฌ็อง-โดมินิก โมบี้ ผู้แปล วัลยา วิวัฒน์ศร สำนักพิมพ์ ผีเสื้อ เลขมาตรฐานหนังสือ 9741400209 ได้ยินกิติศัพท์ของหนังสือเล่มนี้มาเนิ่นนาน เมื่อได้รับหนังสือมาแล้ว ก็ยังคงดองมันต่อมาอีกเนิ่นนานพอกัน หลังจากอ่าน ตาย-เป็น จบไปเมื่อวันก่อน เราก็นึกถึงเล่มนี้ขึ้นมาเลย จะถึงคิวในอีกไม่กี่เล่มแล้ว แต่ขอลัดคิวขึ้นมาก่อนเลยละกัน ชุดประดาน้ำและผีเสื้อ เป็นผลงานเขียนของผู้ป่วยผู้ซึ่งเป็นอัมพาตทั้งตัว มีเพียงเปลือกตาข้างเดียว กับศีรษะ เท่าที่พอจะขยับได้ เขาใช้อวัยวะเพียงเท่านั้นเพื่อเขียนหนังสือเล่มสุุดท้ายในชีวิตของเขา ถ่ายทอดประสบการณ์ที่น้อยคนจะรู้ และยิ่งน้อยกว่าน้อยที่จะได้ประสบกับตนเอง มันไม่ใช่งานเขียนแบบที่ผู้ป่วยพร่ำรำพันถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยของตนเอง เขาเล่าถึงมันอย่างแผ่วผ่าน ขณะเดียวก็ตรงประเด็น ใช้ภาษาสละสลวย บรรยายถึงกิจวัตรประจำวัน ชีวิตความเป็นอยู่ และสถานการณ์รอบตัว เป็นการเล่าเรื่องความลำบาก ความเจ็บป่วย .. ด้วยภาษาที่สวยมาก เล่าด้วยวิธีอุปมาเปรียบเปรย เขาเป็นคนมีจินตนาการ และจินตนาการนั้นก็หล่อเลี้ยงเขาไม่ให้ทุกข์ระทมจนเกินไปนัก นอกจากนี้ ผู้เขียนยังเป็นคนมีอารมณ์ขัน แม้ว่าเราจะมองว่าอารมณ์ขันของเขาดูประชดนิดๆ เศร้าหน่อยๆ เพื่อแสดงความช่างเปรียบเปรยของผู้เขียน ดูจากชื่อเรื่องก็ได้ เขาเปรียบอาการอัมพาตขึงตึงภายในร่างกายเขา เสมือนดั่งความรู้สึกขณะสวมชุดประดาน้ำ มันรัดรึง แน่นหนาจนทำให้ขยับตัวไม่ได้ นั่นล่ะ อารมณ์ขันที่ดูน่าเศร้าที่ว่า เป็นเรื่องที่น่าเศร้าไปอีกในตอนท้ายเล่ม เมื่อเราได้รับรู้ว่า เมื่อหนังสือเล่มนี้ถูกเขียนจนเสร็จและได้รับการตีพิมพ์ สามวันหลังจากนั้น Read More →

เรื่อง ตาย-เป็น การแพทย์สมัยใหม่ ความตาย และความหมายของปลายทางชีวิต ผู้แต่ง กาวานดี อาทูล ผู้แปล บวรศม ลีระพันธ์ สำนักพิมพ์ openworlds เลขมาตรฐานหนังสือ 9786167885292 ครั้งแรกที่ได้รับหนังสือเล่มนี้มา เราจินตนาการไปเองว่ามันเป็นหนังสือเชิงปรัชญาที่ว่าด้วยเรื่องมรณานุสติ ทำนองนั้น ต่อเมื่ออ่านคำนำ คำนิยมต่างๆ จึงเริ่มปรับความเข้าใจใหม่ มันไม่ใช่หนังสือเกี่ยวกับการยอมรับความตายอย่างสงบ ในแง่มุมของศาสนา หรืออะไรทำนองนั้น แต่เป็นเรื่องราวที่เน้นหนักไปในทางการแพทย์ การอภิบาลผู้สูงอายุในช่วงสุดท้ายของชีวิตทั้งทางร่างกายและโดยเฉพาะจิตใจ อธิบายแนวทางการรักษาในรูปแบบของการร่วมกันรักษา ทั้งแพทย์ และผู้ป่วย หรือว่าด้วยเรื่องของการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยร้ายแรงกับแพทย์ผู้รักษา ประมาณนั้น คำนำตอนต้นเล่มนี้ใช้ภาษาปลิดชีพมาก ภาษามันออกจะดูวิชาการจ๋า จนน่ากลัวว่าจะอ่านยาก มันขู่เราว่าเนื้อหาข้างในนี้โคตรวิชาการเลย แต่พอเริ่มเปิดอ่านเนื้อหาข้างในเข้าจริงๆ มันก็ไม่ได้ดุขนาดนั้น มันอ่านง่ายกว่าที่เกร็งรอทีแรก ผู้เขียนนำเราเข้าสู่โลกของผู้สูงอายุอย่างช้าๆ ค่อยเป็นค่อยไป มีตัวอย่างการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่มีตัวตนจริงๆ หลายกรณี มาแนะนำให้เราได้รู้จัก ได้เขาใจตัวเขาและปัญหาของเขา ในฐานะที่ผู้เขียนเป็นหมอ (และผู้แปลก็เป็นหมอ) เขาก็อธิบายในแง่มุมของหมอด้วย ซึ่งมันเป็นไปอย่างง่ายๆ เข้าใจได้ไม่ยาก หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยเรื่องของการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยเน้นไปที่ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยโรคร้ายแรง (เน้นมะเร็งเป็นหลัก) และผู้ป่วยระยะสุดท้าย ในช่วงต้นเล่ม ผู้เขียนได้ตีแผ่ช่วงชีวิตสุดท้ายของผู้สูงวัยทั้งหลายเอาไว้อย่างน่าหดหู่ พวกเขาไม่มีอิสระที่จะใช้ชีวิตตามใจตัวเอง .. Read More →

เรื่อง ปลาดิบรวมมิตร ผู้แต่ง เรียวตะ ซูซูกิ สำนักพิมพ์ abook เลขมาตรฐานหนังสือ 9786163270009 ปลาดิบรวมมิตร หรือ best of team pladib เล่มนี้ เป็นการรวมบทความจากคอลัมน์ Team Pladib ประจำนิตยสาร aday ซึ่งอันที่จริง มันก็ถูกรวมเล่มมาแล้วหลายครั้ง หลายเล่ม (เพราะคอลัมน์นี้อยู่คู่อะเดย์มายืนยงเป็นสิบปี) รวมคอลัมน์เล่มต่างๆ ที่่เคยพิมพ์ออกมาแล้วก็อย่างเช่น .. ทีมปลาดิบ ค้างคาวกินปลาดิบ ปลาดิบแช่น้ำปลา ปลาดิบแดดเดียว ฯลฯ แต่ครั้งนี้พิเศษหน่อย เพราะเป็นการรวมเล่มเนื่องในโอกาสที่ aday ครบรอบ 10 ปี เป็นปกแข็งหน้าตาสวยงามน่าสะสมสำหรับแฟนนิตยสาร และแฟนคอลัมน์ โดยส่วนตัว แม้เราจะเคยอ่านอะเดย์มาบ้างประปราย แต่สารภาพว่าเป็นการอ่านผ่านๆ และเราไม่เคยอ่านคอลัมน์นี้เลยสักครั้งค่ะ การอ่านหนังสือรวมเล่มเล่มนี้ จึงเป็นการตะลุยอ่านรวมคอลัมน์ของคุณเรียวตะแบบน๊อนสต็อป ได้เห็นเห็นพัฒนาการทั้งทางภาษาและแนวความคิดอย่างค่อยเป็นค่อยไป ได้เห็นความเติบโต และฝีมือที่พัฒนาขึ้น คอลัมน์ที่ว่านี้ เป็นคอลัมน์ที่เขียนโดยคนญี่ปุ่นที่มองเมืองไทยในสายตาของคนญี่ปุ่น ในขณะเดียวกัน ก็เป็นคนญี่ปุ่นผู้ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทย แล้วมองย้อนกลับไปยังประเทศแม่ของตัวเองด้วย เป็นการนำเสนอแนวคิดเห็นในเรื่องต่างๆ Read More →

เรื่อง ชีวิตของฉัน ลูกกระทิง ผู้แต่ง นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล สำนักพิมพ์ โอเดียนบุ๊คสโตร์ เลขมาตรฐานหนังสือ – ชีวิตขอองฉัน ลูกกระทิง เป็นนิยายชีวิตเล่มหนา ที่เล่าเรื่องราวของเจ้าลูกกระทิง ตั้งแต่แรกเกิด จนมันเริ่มแข็งแรงและออกติดตามฝูงไปกับแม่ของมัน ระหว่างการเดินทางตามหาฝูง เจ้าลูกกระทิงตัวน้อยได้พบและทำความรู้จักกับสัตว์แปลกๆ มากมาย โดยวิธีเล่าของผู้เขียน .. แม้ความรู้สึกนึกคิดของสัตว์จะไม่สมจริง แต่รายละเอียดเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ นั้นเป็นความรู้อันแท้จริง ผู้เขียนเป็นผู้มีความรู้ ช่างสังเกต ละเอียดลออ เวลาเล่าก็ใส่รายละเอียดพฤติกรรมสัตว์ต่างๆ เล็กๆ น้อยๆ สมจริง และน่ารัก ทั้งในเรื่องธรรมชาติการดำรงชีวิต พฤติกรรม อาหารการกิน ฯลฯ ของทั้งเจ้าลูกกระทิงเอง และของนานาสัตว์ในป่าแห่งนี้ที่เจ้าลูกกระทิงหยุดพูดคุยด้วย ทั้งในเรื่องวัฏจักรของห่วงโซ่อาหาร เรื่องสมดุลของธรรมชาติ เรื่องการสืบพันธุ์ การดูแลลูกๆ ของมัน ฯลฯ การเล่าเรื่องเจ้าลูกกระทิงและสัตว์ต่างๆ ผ่านสายตาและวิธีเล่าของผู้เขียน ทำให้เรื่องมันน่ารักมาก อ่านสนุกมาก มีเรื่องแปลกๆ ของทั้งสัตว์ธรรมดาและสัตว์แปลกๆ ในป่า ที่เราเคยได้ยินแต่ชื่อ หรือเพียงเห็นภาพ ภายในหนังสือเล่มนี้มีภาพประกอบพอประมาณ .. เสียดายแต่ว่าเป็นภาพขาวดำ บังเอิญที่บ้านเรามีหนังสือจำแนกสัตว์ (เล่มข้างๆ ในภาพ) ของสำนักพิมพ์สารคดีอยู่ด้วย Read More →

เรื่อง ม้าศึก ผู้แต่ง ไมเคิล มอร์พูร์โก ผู้แปล ธิดารัตน์ เจริญชัยชนะ สำนักพิมพ์ แพรวเยาวชน เลขมาตรฐานหนังสือ 9786162073311 ม้าศึก เล่มนี้มีม้าเป็นผู้เล่าเรื่อง มันถ่ายทอดชีวิตของมันและความสัมพันธ์กับมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตมัน ครอบครัวของเล็กๆ ชาวไร่ที่ซื้อมันมา อัลเบิร์ต ลูกชายของครอบครัวนั้นที่เริ่มฝึกมัน และหัดขี่มันเป็นครั้งแรก ร้อยเอกนิคอลส์ นายทหารที่ซื้อต่อมันมา เขาขี่มันเพื่อรบกับข้าศึก ทหารม้าวาร์เรน นายทหารอีกคนที่ได้ขี่มัน ฯลฯ ผู้เขียนบรรยายสถานการณ์ตั้งแต่ครั้งเริ่มสงครามโลกครั้งที่ 1 ผ่านทางโจอี้ มันเป็นม้าฟาร์มที่ถูกขายให้เป็นม้าศึกของกองทัพ โจอี้ เป็นม้าศึกของฝ่ายอังกฤษ มันเล่าในมุมของทหารอังกฤษ เป็นมุมของม้าศึกฝ่ายอังกฤษ .. แต่ไม่ว่าทหารอังกฤษหรือทหารเยอรมัน ในระดับพลทหาร ในฐานะมนุษย์ .. พวกเขาคงมีความคิดไม่ต่างกันเท่าไรนักหรอก แม้ว่าโจอี้ผู้เล่าเรื่อง จะดูรู้มากเกินม้าไปบ้าง (รู้สึกผิดชอบชั่วดี เข้าอกเข้าใจอะไรไปเสียหมด) แต่ก็เป็นเรื่องที่อนุโลมกันได้ มันทำให้เรื่องที่เล่าดูราบรื่น เข้าใจง่ายดีด้วยซ้ำ สงครามมันก็เป็นเช่นนั้น มันเริ่มต้นอย่างเงียบเชียบ เบาบาง คล้ายไม่มีอะไร มันทำให้เราวางใจ ขณะกำลังก่อตัวทีละน้อยเหมือนคลื่นใต้น้ำ เหล่าทหารยังฮาเฮา สรวลเสร้องเพลง ชีวิตยังห่างไกลจากความตายนัก Read More →

เรื่อง แลสซี่ สุนัขแสนรู้ ผู้แต่ง อีริค ไน้ท์ ผู้แปล ประไพศรี สงวนวงศ์ สำนักพิมพ์ เม็ดทราย เลขมาตรฐานหนังสือ 9747676656 สุนัขแสนรู้ของครอบครัวที่แสนจะยากจน มันเป็นที่ต้องการของใครต่อใคร มันมีค่า .. และมีราคา ด้วยความรัก แม้รัก .. แต่ความอดอยากของครอบครัวเล่า .. เราไม่ได้อ่านหนังสือแล้วร้องไห้มานานแล้ว แต่ แลสซี่ เล่มนี้ทำให้มันเกิดขึ้น พล็อตพื้นๆ และวิธีเล่าเรียบง่าย แต่มันช่างเข้าถึงหัวจิตหัวใจคนอ่านเหลือเกิน โดยเฉพาะคนอ่านที่รักหมา และยิ่งไปกว่านั้น ถ้าใครบางคนอายุใกล้ 40 .. ใครคนนั้นที่อาจเคยดูแลสซี่เวอร์ชั่นภาพเคลื่อนไหว เป็นซีรี่ส์หลังเลิกเรียนยามเย็น .. ความทรงจำ ความประทับใจ จะยิ่งทำให้เราหลงรักแลสซี่มากขึ้นไปอีก ผู้เขียนทำให้เราเอาใจช่วยแลสซี่ไปด้วย .. อย่างไม่รู้ตัว .. อย่างเป็นธรรมชาติ ความสุข ความเศร้า ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ และการผจญภัย .. คือทุกอย่างที่มีอยู่ในเล่มนี้ หนังสือค่อนข้างเก่าแล้ว อาจจะหายากอยู่สักหน่อย .. แต่ถ้าหาเจอ ให้โอกาสเปิดมันออกอ่านเถอะค่ะ Read More →