เรื่อง อดาไลน์ และเรื่องสั้นอื่นๆ Adaline and Other Short Stories ผู้แต่ง ลาดิด (LADYS) นี่เป็นหนังสือของคุณลาดิดเล่มที่สอง ที่เราได้อ่าน เปลี่ยนรูปแบบจากเล่มแรก ที่เป็นนิยาย มาเป็นอดาไลน์ที่เป็นรวมเรื่องสั้น ซึ่งเป็นแนวที่ไม่ถนัดของเราเลย แต่ .. สำนวนของคุณลาดิดก็ยังคงทำได้ดีเช่นเคย เราชอบเรื่องแรกๆ โดยเฉพาะเรื่องรอยสัก (สักและสารภาพแสนซ้ำซาก) เรื่องนั้นจบได้จี๊ดมากกกกก เราว่าในเล่มนี้ ลาดิดใส่ความคมคาย เสียดสี และซ่อนสัญลักษณ์ เอาไว้มากมาย แต่ละเรื่อง ปะปนไปด้วยเรื่องราวของความสัมพันธ์ .. เราหันมุมหนึ่งแก่กัน ขุดฝังอีกหนึ่งมุมไกลห่าง ยิ่งทุกข์ ยิ่งเป็นแผล เป็นปุ่มปมในใจ ยิ่งเก็บไว้ลึกสุดลึก อนุญาตให้เห็น ให้รู้จักกันเพียงเท่านั้น และไม่เห็น ไม่รู้จักกันอีกไม่รู้เท่าไร .. แต่เราก็รักกัน ชื่นชมกัน เกลียดกัน ทะเลาะกัน ฯลฯ จากมุมเดียวเสี้ยวนั้น .. นอกจากเรื่องของความสัมพันธ์[…]