คู่สร้างคูู่สม ประจำวันที่ 20 – 31 ตุลาคม 2560 ฉบับที่ 999 หน้าปกสวยมาก เป็นภาพวาดสีอะคริลิก โดย รศ.วิชิต ชมทวีวิรุตม์ เล่มนี้ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทั้งเล่มค่ะ ภายในเล่ม เล่าเรื่องพระราชกรณียกิจ และขั้นตอนการก่อสร้างพระเมรุมาศ รวมไปถึงเสียงเล็กๆ ของประชาชนอีกมากมาย ที่บอกเล่าความทรงจำ ความประทับใจ ที่แต่ละคนมีต่อในหลวงรัชกาลที่ ๙

HELLO! ปีที่ 12 ฉบับที่ 22 ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ค่ะ สำหรับฉบับนี้ เป็นนิตยสารที่ออกในช่วงนี้ที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับพระเมรุมาศ เอาไว้ครอบคลุมที่สุด ครบถ้วนที่สุด (ในสายตาเรานะ) ภาพประกอบขนาดใหญ่ ชัดเจน สวยงาม ผู้จัดทำ รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับพระเมรุมาศเอาไว้กว่าครึ่งเล่ม มีเพียงเนื้อหาด้านหลังนิดเดียวเท่านั้น ที่เป็นเนื้อหาประจำฉบับ

ดิฉัน ฉบับเดือนตุลาคม 2560ฉบับที่ 948 ดิฉัน เป็นนิตยสารอีกฉบับที่ปกจริงสวยกว่าภาพที่เราถ่ายมา ภายในเล่มจัดเป็นบันทึกเหตุการณ์ย้อนหลัง นับจากวันที่ในหลวง ร.๙ สวรรคต เนื้อหาหลากหลายแง่มุม การนำเสนอสวยงาม น่าอ่าน มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้แทรกอยู่ตลอดเล่ม แต่มีคอมลัมน์ประจำ และข่าวสังคมทั่วไปด้วย

นิตยสาร ELLE DECORATION ฉบับเดือนตุลาคม 2017 ฉบับที่ 224 ELLE DECORATION ปกเป็นสีทองสวยกว่ารูปที่เราถ่ายมามากๆ ภายในเล่าเรื่องของพระเมรุมาศ เน้นหนักไปที่ส่วนของโครงสร้าง มีเนื้อหาในส่วนนี้น้อยกว่านิตยสาร room เสียอีก นอกจากนั้นเป็นเนื้อหาอื่นๆ ประจำฉบับค่ะ

room ฉบับ october 2017 ฉบับที่ 176 room เป็นนิตยสารเล่มถัดมาที่เราพบบนแผงหนังสือ ภายในเล่าเรื่องพระเมรุมาศ โดยเน้นหนักไปที่โครงสร้าง และองค์ประกอบอื่นๆ ของพระเมรุมาศ มีเนื้อหาเหล่านี้เพียงนิดเดียว ส่วนที่เหลือเป็นเนื้อหาอื่นๆ ประจำฉบับค่ะ

ขวัญเรือน ฉบับที่ 1100 เดือนตุลาคม 2560 ขวัญเรือน เป็นนิตยสารฉบับแรกๆ ที่ตีพิมพ์ออกมาในช่วงเวลานี้ ภายในเล่าเรื่องเน้นหนักไปที่พระเมรุมาศ และเรื่องราวที่เกี่ยวกับในหลวง ร.๙ อีกบางส่วน เนื้อหาในส่วนนี้ประมาณครึ่งเล่ม อีกครึ่งที่เหลือเป็นคอลัมน์และนวนิยายประจำฉบับ ด้านล่างคือรีวิวเนื้อหาบางส่วนภายในเล่มค่ะ

นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 382 ฉบับเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ หน้าปกสวยมากค่ะ ภายในเล่ม มีบทความเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ

ต่อกันกับฉบับ 195 เลยค่ะ อะเดย์ ฉบับถัดมา มาในธีมของสมเด็จย่าค่ะ ฉบับนี้ อะเดย์ไม่ได้รับจอง ต้องคอยไปส่องตามร้านหนังสือ (จริงๆ ซีเอ็ดกับ B2S ก็รับจองค่ะ แต่จองไม่ทัน) .. แต่สุดท้ายก็ได้มา .. ปกหลังค่ะ ไม่ได้เป็นสมาชิก แถมโปสเตอร์ 1 แบบ เป็นพระบรมสาทิสลักษณ์ของในหลวง รัชกาลที่ ๙ ถ้าเป็นสมาชิก จะแถมโปสเตอร์ 2 แบบ เลยค่ะ มีพระบรมสาทิสลักษณ์ของสมเด็จย่าด้วย แผ่นใหญ่มาก เทียบกับขนาดนิตยสาร ภายในเล่ม สารบัญ เป็นสกู๊ปเกี่ยวกับสมเด็จย่าในด้านต่างๆ กว่าครึ่งเล่มค่ะ น่าอ่านมาก

นิตยสารดิฉัน ฉบับเดือนธันวาคม 2559 ฉบับที่ 938 พร้อมเล่มแถม รักในนิรันดร์ แอบเปิดเล่มแถมก่อนค่ะ ภายในเล่มเน้นภาพมากกว่าเรื่อง แต่ก็เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ที่หาดูยากทั้งนั้นค่ะ เป็นภาพที่ไม่ค่อยซ้ำกับเล่มใดเลย มาดูเล่มหลักกันบ้าง สารบัญค่ะ เกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ 9 ทั้งฉบับ หน้าโฆษณามีบ้างค่ะ แต่เป็นแบบนี้ และนำไปรวมกันไว้ท้ายฉบับทั้งหมด .. ดีงามค่ะ

นิตยสาร GM ฉบับที่ 461 ฉบับพิเศษ เดือนธันวาคม 2559 มหาบุรุษ มหาราช ภูมิพล มีโฆษณาบ้าง แต่ไม่มากค่ะ สารบัญ เนื้อหาภายในเล่ม