อ่านแล้วเล่า

โมงยามแห่งความสิ้นยินดี

เรื่อง โมงยามแห่งความสิ้นยินดี
ผู้แต่ง กิตติศักดิ์ คงคา และ ณภัทร สัตยุตม์
สำนักพิมพ์ 13357
เลขมาตรฐานหนังสือ 9786168296165

โมงยามแห่งการสิ้นยินดี เป็นการเล่าเรื่องควบคู่กันไปในแต่ละบท
ระหว่าง (อดีต) ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า และนักจิตบำบัด

มันเป็นเหมือนหนังสือคู่มือออกกำลังกาย 
แต่เล่มนี้คือคู่มือออกกำลังใจ
ภายในเล่มจะมีเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริง
ของผู้เขียน (กิตติศักดิ์ คงคา)
สลับบทไปกับวิธีมองปัญหา วิธีจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ของผู้เขียนอีกคนผู้ซึ่งเป็นนักจิตบำบัด (ณภัทร สัตยุตม์)
ภายในเล่ม มีแบบฝึกให้เราลองนำมาปรับใช้กับปัญหาของเรา
ได้ฝึกใจ ซึ่งอาจรวมไปถึงการฝึกกาย
ตั้งรับกับสิ่งต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต
ค่อยๆ เปลี่ยนระบบอัตโนมัติภายในร่างกายของเรา
ที่เรามักจะเลือกใช้ เลือกปฏิบัติ เมื่อมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น
ให้กลายเป็นการมองเป็นเหตุเป็นผล มองโลกผ่านความจริง
เลิกโทษตัวเอง เลิกโทษคนอื่น เลิกโทษฟ้าดิน
แล้วมองมันอย่างที่มันเป็น อยู่กับมัน และค่อยๆ แก้ไขมันไปทีละเปลาะ

หนังสือให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า
รวมไปถึงแนวทางการบำบัดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
มีการจัดการระบบความคิดตัวเองต่อเหตุการณ์ต่างๆ
หนังสือถ่ายทอดบททดสอบชีวิตที่ยากลำบากที่เกิดขึ้นจริง
เป็นความหนักหน่วง ชวนท้อแท้
หากเมื่ออ่านบทต่อมาจากผู้เขียนอีกคน
หนังสือก็เปิดเผยมุมอบอุ่น เห็นความหวัง

เมื่อเราค่อยๆ ไล่อ่านจากหน้าแรกไปจนถึงหน้าสุดท้าย
ส่วนที่เป็นความหนักหน่วงจะค่อยๆ ลงลง .. แม้จะไม่หายไปทั้งหมด
แต่เราจะเริ่มมองเห็นมุมของความหวังที่จะอยู่ร่วมกับโลก และโรค
และการหายจากโรค

ตอนที่อ่าน เราลองนึกดูเล่นๆ ว่า
ถ้ามีจิตแพทย์ หรือนักจิตบำบัดประจำในแต่ละโรงเรียน
ถ้ามีเด็กนักเรียนทะเลาะกัน ..
ก่อนการตัดสินทั้งหมด
หากเด็กๆ ได้พบจิตแพทย์แทนการไต่สวน หรือตัดสิน
พวกเขาจะได้ฝึกจัดการความโกรธ รวมไปถึงความรู้สึกอื่นๆ
มาตั้งแต่วัยเริ่มต้นเข้าสังคม
เราทุกคนอาจป่วยใจกันน้อยกว่านี้ ..

ขอบคุณผู้เขียนทั้งสองคน
ที่ฝ่ายหนึ่ง ถ่ายทอดเรื่องราวหนักหน่วงที่ค่อนข้างเป็นส่วนตัวเช่นนี้
กับอีกฝ่ายหนึ่ง ที่นำเสนอแนวทางแก้ไขที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ขอบคุณสำนักพิมพ์ 13357 สำหรับหนังสือดีๆ เล่มนี้ค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ 🙂

 

Comments are closed.