เรื่อง เรื่องเล่ารอบทะเลสาบ
ผู้แต่ง ขมิ้นศรี
สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ
เลขมาตรฐานหนังสือ 9747736942

เรื่องเล่ารอบทะเลสาบ เป็นคล้ายๆ บันทึกการเดินทางของคณะซำเหมา
อันประกอบไปด้วยอาจารย์โกวิท (เขมานันทะ) เอนกชัย, คุณกวี พงศ์โสภา,
พี่เอียด (นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว), พี่อู้พร (วลัยกร สมรรถกร),
และขมิ้นศรี ผู้วาดและผู้เล่าเรื่องในหนังสือเล่มนี้

คณะเดินทางทั้งหมด ได้ชวนกันออกเดินทางไปยังทะเลสาบสงขลา
เพื่อศึกษาศิลปะ วัฒนธรรม และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนรอบๆ ทะเลสาบ
การเดินทางเริ่มต้นขึ้นที่เกาะใหญ่ ไล่มาที่เกาะยอ สิงหนคร
บ้านพระเกิด หาดไข่เต่า แหลมจองถนน คูวัด พัทลุง
ควนขนุน ทะเลน้อย และจบสุดท้ายที่ระโนด ปากระวะ

ระหว่างทาง คณะเดินทางได้ดูหนังตะลุง โนราห์
ได้ฟังเรื่องเล่าจากคนที่อาศัยอยู่ที่นั่นมาหลายต่อหลายรุ่น
ได้ชิมรสชาติอาหารท้องถิ่น ได้เรียนรู้วิถีชีวิต

ภาษาที่เล่า .. บางทีก็ใช้ภาษาเรียบง่าย
แต่บางทีก็ใช้ภาษาที่ไพเราะ สละสลวย เป็นกวี เป็นปรัชญา
ภาพประกอบก็อ่อนช้อย สวยงาม
วิธีเล่า ไม่ได้ยาวต่อเนื่องกันเป็นบทความเช่นเดียวกันหนังสือเล่มอื่นๆ
หากแต่ผู้เขียนหยิบเรื่องราวระหว่างทางนิดๆ หน่อยๆ
มีเกร็ดความรู้ หรือบทสนทนาแทรกระหว่างเรื่อง
ทั้งหมดเรียงร้อยเชื่อมต่อเป็นเรื่องราวเดียวกัน
มันเป็นอีกวิธีเล่า ที่ทำให้อ่านเพลินไปอีกแบบ
อ่านแล้วอยากตามรอยคณะซำเหมาไปเที่ยวบ้าง
อยากไปดู ไปชิม ไปเรียนรู้วิถีผู้คนรอบๆ ทะเลสาบบ้าง

ผู้คนมีชีวิตผูกพัน กลมกลืนไปกับระบบนิเวศน์ในถิ่นที่อยู่
มีบ้างที่เห็นต่าง และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
หลายครั้งที่บทสัมภาษณ์ หรือการพูดคุยธรรมดาๆ
ทำให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
อย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการปิดปากระวะ

มนุษย์ .. เมื่อไม่เข้าใจธรรมชาติ ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียว
และพยายามดัดแปลงธรรมชาติให้ได้ดั่งใจมนุษย์
ท้ายที่สุด ธรรมชาติจะแสดงให้เห็นว่า
เมื่อความสมดุลอันซับซ้อนได้ถูกเปลี่ยนไป ธรรมชาติก็เปลี่ยนไปด้วย
และมนุษย์ก็ต้องยอมรับผลแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้น
มนุษย์ไม่อาจอยู่เหนือกฎแห่งธรรมชาติได้

เรื่องเล่ารอบทะเลสาบ ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงหนังสือชวนเที่ยว
หากแต่มันได้ทำให้เราได้เข้าใจธรรมชาติ
และชวนให้เราใช้ชีวิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับทุกสิ่งมีชีวิตรอบๆ ตัวด้วย

Comments are closed.

Post Navigation