นิตยสาร

ศิลปวัฒนธรรม ฉบับ นบพระภูมิบาล

ศิลปวัฒนธรรม ฉบับ นบพระภูมิบาล
เป็นฉบับประมวลเรื่องและภาพเกี่ยวกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ ๙
รูปเล่มสวยมาก ภาพประกอบภายในเล่มก็สวย
แต่บางภาพไม่คมชัด ความละเอียดภาพไม่ดีพอ
เข้าใจว่าขยายมาจากภาพเล็ก แต่ผู้จัดทำเจตนาจะบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ให้ครบถ้วนที่สุด
ไม่จะไม่สมบูรณ์แบบ แต่เป็นเล่มที่น่าอ่านเล่มหนึ่งค่ะ

Comments are closed.