อ่านแล้วเล่า

คุณปู่แว่นตาโต

เรื่อง คุณปู่แว่นตาโต
ผู้แต่ง ชมัยภร แสงกระจ่าง
สำนักพิมพ์ คมบาง
เลขมาตรฐานหนังสือ 9748785254

แม้จะว่าด้วยเรื่องของปู่ๆ ย่าๆ เหมือนกันกับ คุณยายหวานซ่าส์ส์ส์
แต่ คุณปู่แว่นตาโต เล่มนี้ ไม่มีอะไรเหมือนกับเล่มนั้นเลย
คุณปู่แว่นตาโต เล่มนี้ ผู้เขียนมีแรงบันดาลใจมาจากนักวิชาการอาวุโสท่านหนึ่ง
ซึ่งก็คือ ศาสตราจารย์ ดร. เจตนา นาควัชระ
ซึ่งผู้เขียนมีโอกาสได้ฟังท่านในงานเสวนางานหนึ่ง
แล้วประทับใจจนกลายมาเป็น คุณปู่แว่นตาโต

คุณยายหวานซ่าส์ส์ส์ เป็นหนังสือที่เล่าถึงคุณย่าคุณยายในบ้านสวน
ในขณะที่คุณปู่แว่นตาโต เป็นบุคคลในสังคมเมือง
หลานๆ ในเรื่อง ก็ไม่ใช่หลานแท้ๆ ของคุณปู่
เป็นเพียงหลานๆ ร่วมซอยเดียวกัน .. คุณปู่ต้นซอยกับคุณหลานท้ายซ้อย

เรื่องมันเริ่มต้นในวันหนึ่งที่หลานๆ มีความสงสัย สนใจ ในตัวคุณปู่ผู้แปลกประหลาด
จึงมากดกริ่งถาม .. แล้วความสัมพันธ์ที่ว่าก็เริ่มต้นขึ้น
ชีวิตเหงาๆ ของ คุณปู่เจริญจิตต์ ผู้เป็นนักวิชาการวัยเกษียณ
และอยู่บ้านเพียงลำพังกับคุณย่านิจ คู่ชีวิต
ก็เริ่มมีสีสันนับตั้งแต่วันนั้น

คุณปู่เริ่มมีความสุขและมีแรงบันดาลใจใหม่ๆ
ที่จะปลูกฝัง ‘วิชาดักดาน’ ให้แก่หลานๆ วัยประถม (และอนุบาล)
วิชาดักดาน ที่ไม่ทันสมัย เอาไปทำมาหากินไม่ได้ และไม่มีประโยชน์ในสายตาคนทั่วไป
วิชานี้ว่าด้วยเรื่องของศิลปะทั้งไทยและเทศหลากหลายแขนง
ทั้งดนตรี จิตรกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม กวี และการแสดงต่างๆ ฯลฯ
วิชาเหล่านี้ได้กลายเป็นตัวกลางเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนสองวัย
ได้กลายเป็นการเชื่อมความยากๆ ของนักวิชาการ
กับจินตนาการและความสดใสซื่อตรงของเด็กๆ

เราชอบเล่มนี้มาก และอยากให้มีคุณปู่คุณย่าวัยเกษียณแบบนี้อยู่ในทุกตรอกซอกซอยของเมืองหลวง
คนแก่ก็ไม่เหงา และเด็กๆ ก็ได้เรียนรู้พื้นฐานจิตใจ รากเหง้าของบรรพบุรุษ
เป็นหนังสือที่อ่านแล้วชื่นใจ อมยิ้มได้เรื่อยๆ

บางที คุณปู่แว่นตาโต อาจจะซ่อนเร้นอยู่ในหลายๆ สังคมอยู่แล้ว
เพียงแต่เราไม่เห็น ไม่ได้รับรู้ แต่มีอยู่คนหนึ่งแน่ๆ ที่เราคิดถึงค่ะ
คุณปู่แว่นตาโตคนแรกที่ผุดแวบเข้ามาในหัวของเราระหว่างอ่าน
ก็คือคุณตามกุฏ อรฤดี แห่งสำนักผีเสื้อนี่เอง 🙂

Comments are closed.