อ่านแล้วเล่า

ขุนนางป่า

107 ขุนนางป่า

เรื่อง ขุนนางป่า
ผู้แต่ง รงค์ วงษ์สวรรค์
สำนักพิมพ์ ฟรีฟอร์ม
ราคา 195 บาท

ความเจริญคงรุกเมืองเข้าเต็มทน รงค์ วงษ์สวรรค์จึงไปหาชนบทถึงเชียงใหม่
ขุนนางป่าเล่มนี้จึงบอกเล่าเรือกสวนไร่นาในภาษาเหนือ

รงค์ วงษ์สวรรค์ เขียนขุนนางป่าขึ้น ณ บ้านหลังสุดท้ายของเขา
ในช่วงวัยแห่งการตกผลึกอันสุขสงบ
วัยที่เพิ่มขึ้นของผู้เขียน ลดทอนความกระโดกกระเดก ห่ามระห่ำของตัวละครลง
ทำให้อ่านได้รื่นตาชื่นใจ
ภาษาในเล่มค่อยสุขุมนุ่มนวล ละเมียด เนิบ สุข สงบ
ผนวกกับความที่เหตุเกิดที่ภาคเหนือ
ภาษาเหนือเนิบๆ เนียนๆ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เพิ่มความนุ่มนวลนั้น

สารภาพว่าโดยส่วนตัว เราชอบรงค์ วงษ์สวรรค์ ในเวอร์ชั่นไม่มีหนุ่มในวงเล็บต่อท้ายมากกว่านะ
แม้ใครจะเทิดทูนความจัดจ้านในความหนุ่มของเขา
แต่เราขอเทิดทูนความละมุนในวัยไม่หนุ่มมากกว่า (เยอะๆ)

เป็นหนังสือที่เหมาะจะหยิบมาอ่านบางบทบางตอนในบางวัน
นั่งเงียบๆ ค่อยๆ ละเลียดตัวหนังสือและความหมายที่ซ่อนแอบตามแต่จินตนการจะค้นหา
อิ่มเอมกับความสุขที่หาพบ รับรู้และเข้าใจกับความทุกข์ในนั้นด้วย

แม้จะหยิบติดมือมางั้นๆ จากงานหนังสือล่าสุด .. แต่ขอบคุณอะไรก็ตามที่ดลใจให้หยิบมันมาค่ะ

Comments are closed.