อ่านแล้วเล่า

กราบ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

เรื่อง กราบ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
ผู้แต่ง เด็กหญิงติณณา แดนเขตต์
สำนักพิมพ์ ผีเสื้อ
เลขมาตรฐานหนังสือ 9789741404711

ตั้งใจหยิบเล่มนี้ .. มาอ่านในวันนี้ค่ะ
กราบ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

เป็นหนังสือเล่มบางๆ จากเด็กหญิงที่ซื่อตรง จริงใจ
ตัวหนังสือเต็มไปด้วยจินตนาการ และความปรารถนาดี
แม้แต่เด็กๆ ก็รักและคิดถึงในหลวง
ถ้าเพียงแต่พวกเขาได้รับรู้ถึงสิ่งต่างๆ ที่พระองค์ทรงเคยทำเพื่อประชาชนของพระองค์

นอกจากความคิดถึงในหลวง จากเด็กหญิงคนหนึ่งถูกถ่ายทอดออกมา
เรายังได้เห็นกระบวนการบางอย่างภายในจิตใจของเด็กๆ

การเขียนบันทึกประจำวัน ทำให้เราเห็นกระบวนการคิดของเด็กๆ
และเห็นลึกซึ้งไปกว่านั้นถึงการอบรมเลี้ยงดู
เด็กๆ คือต้นไม้น้อยๆ จากน้ำและปุ๋ยที่เราเอาใจใส่ดูแล
สิ่งแวดล้อมที่ดี ทำให้เด็กๆ เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ
และเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม

นี่คืออีกหนึ่งเล่มหนังสือ ที่เกิดจากแนวความคิดของอาจารย์ มกุฏ อรฤดี
ด้วยการแจกสมุดบันทึกให้แก่เด็กๆ แล้วชวนเขาเขียน
อย่างไม่บังคับ ไม่ให้คะแนน และไม่ตัดสิน
รากฐานแห่งความคิดอันมั่นคง คือสิ่งที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้จากการเขียนบันทึกนี้
และนี่ .. คือความคิดถึงในหลวง ที่ไม่ผ่านการปรุงแต่งใดๆ
เป็นบันทึกของเด็กหญิงคนหนึ่ง
และเป็นบันทึกประวัติศาสตร์แห่งช่วงเวลาหนึ่งของสังคมไทยค่ะ

Comments are closed.