เรื่อง หิมาลัยไม่มีจริง ผู้แต่ง นิ้วกลม สำนักพิมพ์ KOOB เลขมาตรฐานหนังสือ 9786167942308 หนังสือเล่มนี้ นิ้วกลมเล่าเรื่องการไปปีนเขา ลูกเดิม ลูกเดียวกันกับใน เนปาลประมาณสะดือ ผ่านสายตาของนิ้วกลมคนใหม่ ที่ไม่หลงเหลือเซลล์ใดเซลล์เดียวกันกับนิ้วกลม คนที่เขียนเนปาลประมาณสะดืออยู่เลย เวลาเปลี่ยน ร่างกายภายนอกเปลี่ยน และจิตใจภายในก็เปลี่ยน การปีนเขาลูกเดิม จึงให้เรื่องราวที่ไม่เหมือนเดิม ปลายทางของนิ้วกลมในครั้งนี้ เขยิบยาวไกลออกไปอีกหน่อย คืออยู่ที่ EBC หรือ Everest Base Camp ซึ่งมีความสูงอยู่ที่ 5364 เมตร วัดจากระดับน้ำทะเล ในช่วงต้น เราเดินเตาะแตะไปกับนิ้วกลมแบบช้าๆ เนิบๆ ผ่านไปราวร้อยหน้า นิ้วกลมเพิ่งจะเริ่มออกเดินเท้าจากจุดเริ่มต้น หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นหนังสือบันทึกการเดินทางจ๋าเท่า เนปาลประมาณสะดือ แต่เป็นการบันทึกความคิดที่เกิดขึ้นระหว่างเดินทางมากกว่า เป็นการตกผลึกภายใน ของสิ่งที่ต่างๆ ที่ลอยวนอยู่รอบตัวเขา อาจเป็นสิ่งที่เคยอ่าน เคยได้ฟัง เคยรับรู้ ฯลฯ แล้วก็มาได้ขบ คิด คุย กับตัวเองตอนเดิน เดิน และเดิน ร้อยหน้าแรกในระยะเริ่มต้น นิ้วกลมและเพื่อนในกลุ่มยังคงเดินได้ชิลๆ เรื่องราวที่อ่านก็ยังชิลๆ Read More →