เรื่อง จดหมายรักจากสตรีโลกไม่ลืม ผู้แต่ง เออร์ซูลา ดอยล์ ผู้แปล วลัยภรณ์ นาคพันธุ์ – เกษมชัย บุณยรัตพันธุ์ สำนักพิมพ์ โฟร์ เล็ตเตอร์ เวิร์ด เลขมาตรฐานหนังสือ 9786167193106 จดหมายรักจากสตรีโลกไม่ลืม เป็นภาคต่อของ จดหมายรักจากบุรุษโลกไม่ลืม โดยที่ผู้เขียนจดหมายจากทั้งสองเล่มเกี่ยวข้องกันบ้างเป็นบางคู่ แม้จะไม่ใช่จดหมายโต้ตอบกันตรงๆ แต่ก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกัน เช่นกันกับเล่มที่แล้ว ในเล่มนี้ ผู้เขียนได้ค้นประวัติของผู้เขียนมาบอกกันคร่าวๆ ก่อนจดหมาย และครั้งนี้ เป็นประวัติในมุมของฝ่ายหญิงบ้าง แม้ว่าเราจะอ่านเรื่องของเธอบางคนมาแล้วจากเล่มที่แล้ว แต่ในเล่มนี้ มันช่วยเติมเต็มบางมุมมองที่ขาดหายไป จดหมายรักทั้งหมดในเล่มนี้ (รวมทั้งในเล่มที่แล้วด้วย) เป็นเพียงจดหมายหนึ่ง หรือสองสามฉบับ ในจำนวนจดหมายทั้งหมดของเจ้าของ เป็นนับร้อยนับพันฉบับ เมื่อยกมาฉบับเดียว เราจึงเห็นเรื่องราวเพียงจุดเดียวในชีวิตของเขาหรือเธอคนนั้น แต่ถ้าเรานำทุกฉบับมาร้อยเรียงต่อกัน มันคือภาพฉากชีวิค คือตัวตัน คือชีวประวัติ – ของเขาหรือเธอที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ทีเดียว (ซึ่งจดหมายของบางเจ้าของ ก็ถูกตีพิมพ์รวมเล่มเอาไว้ครบถ้วน .. ในภาษาของเขาและเธอ) สำหรับในเล่มนี้ เจ้าของจดหมายฝ่ายหญิง เป็นนักเขียนนวนิยายเป็นส่วนมาก มีพระราชวงศ์และนักปกครองปนมาด้วยนิดหน่อย ซึ่งจากทั้งหมด เราชอบจดหมายของอาบิเกล Read More →