เรื่อง สาบนรสิงห์ ผู้แต่ง จินตวีร์ วิวัธน์ สำนักพิมพ์ กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง เลขมาตรฐานหนังสือ 9786167735542 นรสิงห์ เป็นหนึ่งในอวตารของนารายณ์สิบปาง ในการอวตารลงมาเป็นปางต่างๆ ของพระนารายณ์นั้น ก็เพื่อปราบยุคเข็ญต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกมนุษย์ สำหรับปางนรสิงห์นี้ เป็นปางที่ 4 และดุร้ายที่สุด มีลักษณะเป็นครึ่งคนครึ่งสิงห์ ตามตำนานสืบมาแต่คัมภีร์วิษณุปุราณะ ในยุคพระเวทของฮินดู มีอสูรร้ายตนหนึ่ง ชื่อ หิรัณยกศิปุ ได้ขอพรจากพระพรหมธาดาให้ตนเองมีฤิทธิ์ ใครฆ่าไม่ตาย ไม่ว่าจะเป็นเทวดา มนุษย์ หรือสัตว์ ไม่ให้ตายด้วยอาวุธใดๆ ไม่ตายทั้งในกลางวันและกลางคืน ไม่ตายในบ้านหรือนอกบ้าน เมื่อเจ้าอสูรตนนี้ได้พร ก็เหิมเกริม ไล่พระอินทร์ออกจากวิมาน แล้วก็เข้าไปอยู่แทน สร้างความเดือดร้อนให้เหล่าเทวดา เหล่าเทวดาจึงไปฟ้องพระอิศวร พระอิศวรจึงส่งพระนารายณ์ไปปราบ พระนารายณ์ดูกติกาแล้ว ก็เลยอวตารเป็นนรสิงห์ คือไม่ใช่คน ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่เทวดา แล้วก็ฆ่าอสูรร้ายด้วยกรงเล็บ ในเวลาโพล้เพล้ ไม่กลางวัน ไม่กลางคืน โดยลากไปฆ่าที่ธรณีประตู แหกทุกกฏ อสูรก็ตายลงไปด้วยประการฉนี้ .. นี่คือตำนานที่มีมาแต่เดิม ที่เพิ่มเติมคือพล็อตของนิยาย .. ดังต่อไปนี้ค่ะ 🙂 Read More →