เรื่อง ความสุขของเด็กสมาธิสั้น ผู้แต่ง นักเขียนผีเสื้อเด็กๆ หมายเลข ๑๓ ภาพปก สายฝน โอสถ ภาพประกอบ กรุณา ตริยานนท์ ภาพประดับหัวเรื่อง วัฒนศักดิ์ ภาณุรักษ์ สำนักพิมพ์ ผีเสื้อเด็กๆ แหล่งพิมพ์หนังสือในบริษัท สำนักพิมพ์ผีเสื้อ จำกัด เลขมาตรฐานหนังสือ 9789741405299 ความสุขของเด็กสมาธิสั้น เป็นหนังสืออีกหนึ่งเล่มที่เกิดจากวิธีสมุดบันทึก ของคุณตามกุฏ อรฤดี แห่งสำนักพิมพ์ผีเสื้อ และสำนักพิมพ์ผีเสื้อเด็กๆ ผู้เขียนบันทึกที่กลายมาเป็นหนังสือเล่มนี้ เป็นนักเขียนผีเสื้อเด็กๆ หมายเลข ๑๓ ตอนที่ผู้เขียนเริ่มต้นเขียนบันทึกนี้ ผู้เขียนมีอายุ ๑๓ ปี และเพิ่งเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ นักเขียนผีเสื้อเด็กๆ หมายเลข ๑๓ เล่าเรื่องที่ตนเองเป็นเด็กสมาธิสั้น โดยเนื้อหาในเล่ม ต่างไปจากบันทึกประจำวัน ผู้เขียน เขียนบันทึกความทรงจำตนเองตั้งแต่ครั้งยังเด็ก นับตั้งแต่ที่แม่สังเกตเห็นว่าผู้เขียนน่าจะเป็นเด็กสมาธิสั้น จึงพาไปหาคุณหมอ ผู้เขียนเล่าถึงแนวทางการดูแลรักษา ที่ทั้งคุณพ่อ คุณแม่ และคุณหมอค่อยๆ ปรับให้เข้ากับตัวเขา นอกจากนี้ ยังเล่าถึงอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตัวเอง เมื่อมีอาการต่างๆ Read More →