เรื่อง  เผ่าพันธุ์แห่งการเรียนรู้
ERASMUS GENERATION
ผู้แต่ง พชร สูงเด่น
สำนักพิมพ์ แซลมอน
ในเครือ บจก. บันลือ พับลิเคชั่นส์
เลขมาตรฐานหนังสือ 9786162985027

Erasmus Generation หนังสือชื่อประหลาดเล่มนี้
เป็นหนังสือที่เล่าถึงโครงการที่มีชื่อว่า Erasmus Mundus (อีราสมุส มุนดุส)
ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่ให้ทุนเต็มจำนวน และไม่มีข้อผูกมัดใดๆ

วัตถุประสงค์ของทุนนี้ มีขึ้นเพื่อเปิดกว้างให้กับผู้ที่สนใจการศึกษา
ทุนมีความเชื่อว่า การเดินทางคือการเรียนรู้ และเราทุกคนเป็นพลเมืองของโลก
ที่มีอิสระในการเดินทาง และการเรียนรู้ อย่างไม่มีการตีกรอบใดๆ
ทุนสนับสนุนความหลากหลาย ทั้งความหลากหลายของผู้ที่ได้รับทุน
และความหลากหลายของสถานที่เรียน
ซึ่งผู้ที่ได้รับทุน สามารถเลือกศึกษาในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ
ได้หลายประเทศ ทั่วยุโรป และสามารถย้ายที่เรียนได้ในแต่ละเทอม
ตามความสนใจ และตามโปรแกรมที่ได้วางแผนไว้

Erasmus Generation ที่เป็นชื่อหนังสือ
เป็นชื่อที่ใช้เรียกเหล่านักเรียนทุน ผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งการเรียนรู้
และมองเห็นว่าการเรียนรู้นั้นเกิดขึ้นได้ทุกที่ และทุกช่วงของชีวิต

ผู้เขียน เป็นผู้หนึ่งที่ได้รับทุนดังกล่าว
เป็นผู้ที่กระโจนลงไปในโอกาสที่ได้รับ
ไม่ท้อถอบ ไม่ปล่อยมือ
เปิดกว้าง และยอมรับการเติมเต็ม
ทั้งข้อมูลความรู้ และทัศนคติ จากผู้คนรอบตัว

ภายในเล่มนี้ ได้บอกเล่าประสบการณ์ อธิบายที่มาที่ไปของทุน
อธิบายประภทต่างๆ ของทุน รายละเอียดทุน
การศึกษาหาข้อมูล การเตรียมเอกสาร
วิธีการเขียนจดหมายแนะนำตัว การเตรียมตัวสัมภาษณ์
ไปจนถึงความรู้สึกลุ้นในวันประกาศผล ..
ประสบการณ์ต่างๆ ตลอดการเรียน ..
ไปจนถึงวันสุดท้ายที่เรียนจบ

เป็นการยากมากๆ ที่จะเล่าถึงหนังสือเล่มนี้ได้ดีงามอย่างที่มันเป็น
Erasmus Generation ประกอบด้วยแง่มุมต่างๆ มากมาย
ตั้งแต่มุมมองต่อทุนการศึกษานี้ในรูปแบบของสิทธิ
และการมีส่วนร่วมในสังคมโลก
ทั้งรายละเอียดต่างๆ ของทุน
ทั้งข้อมูลเชิงปฏิบัติ การถ่ายทอดประสบการณ์
กระบวนการเรียนรู้ วิธีคิด และการจัดการตนเอง
คำบรรยายอารมณ์ความรู้สึก
และทฤษฎีต่างๆ ที่ถูกหยิบยกมาอธิบาย ฯลฯ

ผู้เขียนชี้ให้เรามองเห็นถึงระบอบการเมืองการปกครอง
อย่างมีอารยะในหลายประเทศ
บอกเล่าการจัดสรรพื้นที่สาธารณะ
ที่ถูกใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนจริงๆ
บอกเล่าวิถีชีวิตประจำวัน
ที่ทำให้เรามองเห็นสวัสดิการรัฐ
มองเห็นสิทธิเสรีภาพของประชาชน
เล่าง่ายๆ อย่างไม่เปรียบเทียบ
แต่คนอ่านก็อดเปรียบเทียบกับบ้านตัวเองไม่ได้ทุกที

มาจนถึงตอนจบ แม้ตอนจบ ผู้เขียนก็จบได้จับใจจริงๆ
โดยเฉพาะถ้าอ่านตั้งแต่ต้น ยาวมาจนถึงหน้าสุดท้าย
ประโยคจบให้ความรู้สึกเต็มตื้น อิ่มเอม ร่วมไปกับผู้เขียนด้วย
เป็นหนังสือที่มีครบทั้งข้อมูล วิถีชีวิต ประสบการณ์
และอารมณ์ความรู้สึก
เป็นหนังสือที่ดี และดีมาก
เหมาะที่จะจุดประกายความรู้สึก และสร้างแรงบันดาลใจ
ไม่ว่าคุณจะอยากเรียนต่อหรือไม่ก็ตาม
แนะนำค่ะ 🙂

Comments are closed.

Post Navigation