อ่านแล้วเล่า

เที่ยวชมของเก่า

เรื่อง เที่ยวชมของเก่า
Admiration of antiques
ผู้แต่ง เอนก นาวิกมูล
สำนักพิมพ์ แสงดาว
เลขมาตรฐานหนังสือ 9789740520030

เราอ่านหนังสือของคุณเอนก นาวิกมูล มา 2 – 3 เล่มแล้ว
ชื่นชอบวิธีเล่าเรื่องที่เป็นกันเอง
และความรอบรู้ จับเล็กผสมน้อยมาเล่า
เมื่อเล่า ก็ลงปีพุทธศักราชและหลักฐานอ้างอิงชัดเจน

ผู้เขียนป็นนักค้นคว้า และจดบันทึก
เมื่อค้นเจออะไรแปลกๆ ก็บันทึกสะสมเอาไว้
เมื่อได้เรื่องราวในหมวดหนึ่งๆ ครบถ้วน
ก็นำมาเรียบเรียงเป็นหนังสือหนึ่งเล่ม
หนังสือของคุณอเนกจึงมักมีข้อมูลแปลกๆ
แบบที่ไม่เคยอ่านซ้ำที่ไหนมาก่อน
เพราะผู้เขียนค้นคว้ามาจากเอกสารโบราณจริงๆ
ไม่ใช่อ่านอ้างอิงมาจากหนังสือเล่มที่เราๆ ท่านๆ เคยอ่านมา

นอกจากนี้แล้ว ผู้เขียนยังได้ใส่ความคิดเห็นของตนต่อเรื่องที่ค้นคว้ามาได้ด้วย
ทำให้หนังสืออ่านสนุกมากขึ้น เราเองก็ได้คิดตามไปด้วย

เที่ยวชมของเก่า เป็นงานเขียนรุ่นก่อนที่ “บ้านพิพิธภัณฑ์” จะถือกำเนิดขึ้น
แต่เราได้เห็นร่องรอย ที่มา อันเกิดแต่ความรักในการสะสม
ทั้งข้าวของและความรู้ของผู้เขียน

เราได้เห็นเห็นความรักที่มีต่อของเก่าแก่
รักในการสะสมสิ่งละอันพันละน้อย
ไม่ใช่เพียงคุณเอนกคนเดียว แต่เป็นการรวบรวมเหล่าคนรักของเก่า
ได้เห็นการร่วมแรงร่วมใจของผู้ที่มีใจรักในเรื่องเดียวกัน
นึกถึงบรรยากาศการพบปะ
การจัดงานอวดของเก่ากันในแต่ละครั้ง (ตามที่ผู้เขียนเล่า) นั้นน่าสนุกมาก
อยากไปอยู่ในบรรยากาศเช่นนั้นดูบ้าง
คงอบอวลไปด้วยเรื่องราวเก่าๆ ความภาคภูมิใจ
เรื่องเล่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ทั้งสนุกและชวนตื่นตาตื่นใจ

จำได้ว่าเราเคยไปเยี่ยมบ้านพิพิธภัณฑ์ที่ศาลายาครั้งหนึ่ง
เดินดูของเก่าๆ ที่แม้จะไม่รู้ที่มาแต่ก็สุขใจ
วันนั้นมีคนมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งนั้นมากพอสมควร
เดินมาถึงห้องหนึ่ง ก็ได้พบคุณเอนกกำลังบอกเล่าที่มาของสิ่งของที่จัดแสดงอยู่
เป็นบรรยากาศที่น่ารัก และจำติดใจมาจนถึงวันนี้ค่ะ 🙂

 

Comments are closed.