อ่านแล้วเล่า

เดินสู่อิสรภาพ

เรื่อง เดินสู่อิสรภาพ
ผู้แต่ง ประมวล เพ็งจันทร์
สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ
เลขมาตรฐานหนังสือ 9789744098436

เราทุกคนต่างสรรสร้าง และสะสม
เพื่อความมั่นคงปลอดภัยแห่งชีวิต
เพื่อความมั่นใจว่าเราจะมีกินเมื่อหิว
มีที่หลับ ที่พักผ่อน เมื่อง่วงนอนและอ่อนล้า
มียารักษาโรคเมื่อเจ็บไข้
มีเผื่อเพื่ออนาคตอันใกล้ และไกลชั่วลูกหลาน

ด้วยความมั่นคงอันปลอดภัยอันนี้เอง
ได้สร้างกรอบขังเราแยกออกจากสรรพสิ่งทั้งปวง
แยกออกจากเพื่อนมนุษย์ แยกออกจากธรรมชาติ

อาจารย์ประมวลได้ละวางความปลอดภัยเหล่านั้น
ฝากฝังตัวเองไว้กับความเชื่อมั่นในความดีงามของมนุษย์
ออกเดินเท้าจากเชียงใหม่
อันเป็นสถานที่เคยทำงานเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ก้าวเดินไปสู่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อันเป็นบ้านเกิด
วางตัวตนตำแหน่งหน้าที่ วางทรัพย์สินเงินทอง
ไม่มีเงิน ไม่มีเสบียงอาหาร มีเพียงของใช้ส่วนตัวเท่าที่จำเป็น

การเดินทาง ไม่มีแผนการเดินทางที่เจาะจง
มีเพียงจุดหมายปลายทาง และข้อกำหนดอีกนิดหน่อย
กับใจที่ตั้งมั่น

เดินเพื่อขัดเกลา เพื่อละวาง
เพื่อขจัดความเห็นแก่ตัว ความเกลียด และความกลัวภายในใจตนเอง
และเพื่อขจัดความกลัวภายในจิตใจของผู้อื่น
เพื่อค้นหาความหมายที่แท้ของมิตรภาพและน้ำใจในผู้คน

มีสมุย เป็นเป้าหมายทางกาย
มีจาคะ เมตตา และปัญญา เป็นเป้าหมายทางใจ

ตอนที่เราได้ยินเรื่องราวของหนังสือเล่มนี้คร่าวๆ เราไม่คาดหวังอะไรมาก
ออกจะทึ่งนิดหน่อย และอยากรู้รายละเอียดของการเดินในครั้งนี้
แต่เมื่อได้อ่าน สิ่งที่เราได้รับมันมีมากกว่านั้น

สิ่งที่อาจารย์ประมวลได้รับการปฏิบัติมาตลอดการเดินทางนั้น
บ่งชี้ได้ว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่มีพื้นฐานดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน โดยเฉพาะชุมชนเล็ก
มีความสามัคคีกลมเกลียว มีน้ำใจเอื้ออารี
มีโครงสร้างระหว่างบ้าน วัด และข้าราชการที่ดี
ซึ่งถ้าอาจารย์ประมวลไม่เดินผ่านไปทีละถนน ทีละหมู่บ้าน ทีละบ้าน
และนำมาเขียนเป็นหนังสือ
เราก็คงจะไม่มีโอกาสได้รู้เห็นสังคมไทยมากไปกว่าข่าวการคอรัปชั่น
หรือข่าวความแตกแยกของสังคม บ้าน วัด ข้าราชการ
เรื่องดีๆ ไม่ค่อยเป็นข่าว
และการรับรู้แต่ข่าวแย่ๆ ทำให้เราคิดว่าคนส่วนมากเป็นแบบนั้น

แท้ที่จริงแล้ว ยังมีความดีงามอยู่ในหัวใจผู้คน
ถ้าเพียงแต่เราลองเปิดใจ ทลายกรอบที่ขวางกั้น
มองกันด้วยหัวใจต่อหัวใจ
มองแบบที่อาจารย์ประมวลเชื่อมั่น แน่วแน่ มั่นคง

เดินสู่อิสรภาพ เป็นงานเขียนที่งดงาม อ่อนน้อม หากทรงพลังเปี่ยมล้น
เป็นความดีงามที่ไม่ต้องกำหนด ไม่ต้องบอกกล่าวกัน
ใครอ่านก็รู้สึกได้ว่าดี

เนิบช้า แต่ไม่น่าเบื่อ
เล่มหนา แต่เราสามารถอ่านไปได้เรื่อยๆ และอยากอ่านอีกเรื่อยๆ
ความรู้สึกอิ่มใจเกิดขึ้นบ่อยครั้งระหว่างที่อ่าน
เป็นหนังสือที่เมื่อได้อ่านแล้วก็อยากบอกต่อ อยากส่งต่อ
อยากให้คนที่อ่านหนังสือ และไม่อ่านหนังสือทุกคน
ได้ลองอ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะ 🙂

หมายเหตุ : การเดินทางครั้งนี้ เริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายปี 2548
และสิ้นสุดหลังจากนั้นเพียงสองเดือนเศษ
นับรวมเวลาที่อาจารย์ประมวล (ในวัย 51 ปี)
เดินเท้าจากเชียงใหม่ถึงสมุยบ้านเกิด
เป็นเวลาทั้งสิ้น 66 วัน

Comments are closed.