อ่านแล้วเล่า

เขมรสามยก

เรื่อง เขมรสามยก
พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พิมพ์ที่ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขมาตรฐานหนังสือ 9748396454

เขมรสามยก ในที่นี้ เป็นพระราชนิพนธ์ทรงบันทึก
การเสด็จพระราชดำเนินไปยังประเทศกัมพูชาสามครั้ง
ในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2535 ครั้งหนึ่ง นับเป็นยกที่หนึ่ง
เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2536 อีกครั้งหนึ่ง นับเป็นยกที่สอง
และอีกครั้งในช่วงเวลาต่อกัน คือวันที่ 12 – 18 มกราคม พ.ศ. 2536 นับเป็นยกที่สาม
รวมได้เป็นเขมรสามยกตามชื่อเรื่อง

ซึ่งในครั้งแรกนั้น แม้จะเสด็จฯ ไปเป็นการส่วนพระองค์
แต่สุดท้ายแล้วก็ยังกลายเป็นพระราชกรณียกิจจนได้
การอ่านพระราชนิพนธ์บันทึกนี้จึงคล้ายๆ กับการดูข่าวในพระราชสำนัก
แต่ดีกว่าตรงที่เป็นข่าวที่ท่านทรงเล่าเอง 🙂

ภายในเล่ม นอกจากพระราชนิพนธ์แล้ว
ยังประกอบไปด้วยภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ และพระฉายาลักษณ์ส่วนพระองค์หลายองค์

และสุดท้ายแล้ว เราชอบบทสรุปตอนท้ายมาก
เราได้เห็นภาพรวม และได้เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ทั้งหมดเป็นไทม์ไลน์
เขมรสามยก เป็นหนังสือที่คล้ายกับการดูข่าวในพระราชสำนักอย่างที่บอก
แต่เป็นข่าวในพระราชสำนักที่น่ารักมากค่ะ 🙂

Comments are closed.