อ่านแล้วเล่า

นิทานโบราณคดี

เรื่อง นิทานโบราณคดี
พระนิพนธ์ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
สำนักพิมพ์ ศิลปาบรรณาคาร
เลขมาตรฐานหนังสือ –

นิทานโบราณคดี เป็นบันทึกที่ว่าด้วยทั้งประเพณีความเชื่อแต่โบราณ
เกร็ดเรื่องเบื้องหลังการก่อตั้งโรงพยาบาลศิริราช เรื่องโจรกลับใจ ฯลฯ
แล้วก็ยังมีเรื่องแปลกๆ สนุกๆ เรื่องอื่นๆ อีกมาก
ทรงบันทึกการเดินทางและธรรมเนียมการรับแขกเมืองของแต่ละประเทศ
รวมไปถึงขนบธรรมเนียมความเชื่อต่างๆ ของประเทศที่เสด็จผ่านและประทับ
หลายเรื่องพ้องกันกับบ้านเมืองเรา จนน่าเชื่อว่าน่าจะมีอิทธิพลต่อกัน
ทรงถ่ายทอดออกมาโดยวิธีเล่าเรื่อง อ่านได้ง่ายๆ เพลินๆ คล้ายอ่านนิทาน
ทรงเล่าเรื่องโน้นบ้าง เรื่องนี้บ้าง
บางเรื่องก็เป็นประวัติศาสตร์ ที่หากไม่ทรงบันทึกเอาไว้ก็คงหายสาบสูญ
บางเรื่องก็ต่อกันไป สนุกดีเหมือนกัน
อ่านแล้วเราก็ได้เห็นน้ำพระทัยของพระองค์
ทรงมีพระกรุณา มีน้ำพระทัยดี และทรงมีพระสติปัญญาสามารถรอบด้าน
เสียดายที่เล่มนี้เป็นเพีงฉบับย่อ คัดเฉพาะบางเรื่องมาให้อ่านกัน
มีเพียงไม่กี่เรื่องเท่านั้น ไม่ครบถ้วน
มีโอกาสจะหาเล่มหนามาอ่านซ้ำอีกครั้ง และเล่าสู่กันฟังอีกครั้งค่ะ 🙂

Comments are closed.