อ่านแล้วเล่า

ชีวิตในวังบางขุนพรหม

เรื่อง ชีวิตในวังบางขุนพรหม
ผู้แต่ง กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร
สำนักพิมพ์ น้ำฝน
เลขมาตรฐานหนังสือ 9747324245

จากชื่อเรื่องคราแรกเห็น
เราเข้าใจไปเองว่าหนังสือเล่มนี้เป็นพระนิพนธ์ของเจ้านายพระองค์ใดพระองค์
หรือเป็นผลงานของข้าหลวงสักคนที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในวังบางขุนพรหมจริงๆ
แต่เมื่อเริ่มอ่านจึงได้เข้าใจว่าเป็นผลงานการเรียบเรียงรวบรวมขึ้นจาก-
หลักฐานอ้างอิงต่างๆ อันได้แก่หนังสือหลากหลายเล่มต่างหาก

หนังสือเล่มนี้ เกิดจากการรวบรวมบทความที่เคยตีพิมพ์เป็นตอนๆ
ลงในนิตยสารหลายเล่ม อาทิ เปรียว, ผู้หญิง, ดีไลท์, ลดารุ้ง ฯลฯ
ผู้เขียนไม่ได้เจาะจงเล่าเฉพาะชีวิตภายในวับางขุนพรหมเพียงอย่างเดียว
แต่เล่าครอบคลุมไปถึงกิจการและเหตุการณ์ต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 – รัชกาลที่ 7
เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณในสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ฯ เป็นสำคัญ

ชีวิตในวังบางขุนพรหม เล่าถึงเจ้านายหลายพระองค์ที่เคยประทับอยู่ภายในวังนี้
วังบางขุนพรหม เป็นวังที่รัชกาลที่ 5 พระราชทานให้แก่พระโอรสองค์ที่ 33
คือจอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนควรสวรรค์วรพินิต
ซึ่งประสูตรจากสมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี
เป็นสมบัติของราชสกุลบริพัตรสืบมาจนถึงยุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง
รัฐบาลก็ยึดวังไปเนิ่นนาน และขายเป็นสมบัติแก่ธนาคารแห่งประเทศไทยในที่สุด

เจ้านายหลายพระองค์ที่ประทับอยู่ภายในวังนี้ที่ผู้เขียนเล่าถึง ได้แก่
หม่อมเจ้าหญิงประสงค์สม บริพัตร พระชายา
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง พระธิดาองค์ใหญ่
กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี
สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรีฯ
ฯลฯ

ผู้เขียนได้รวบรวมจดหมายและบันทึกของเจ้านายหลายพระองค์
เรียงร้อยเป็นเรื่องเล่าเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์
เรื่องที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ทั้งข่าวลือก่อนหน้า เหตุการณ์ในวันนั้น และเหตุการณ์หลังจากนั้น
เป็นเกร็ดประวัติศาสตร์และเรื่องราวภายในอย่างที่เราไม่ค่อยได้อ่านนัก
และเมื่ออ่านเรื่องราวทำนองนี้คราใด ก็รู้สึกร้าวรานใจทุกครั้ง

ในการเล่าเรื่อง ผู้เขียนใช้ราชาศัพท์ที่เข้าใจง่ายไม่เยิ่นเย้อ
สำนวนการเล่าเรื่องอ่านได้เพลินๆ ไม่ติดขัดอะไร
เป็นหนังสือที่เหมาะเอาไว้อานเล่นๆ สนุกๆ
ไม่ได้อ่านเพื่อการท่องจำเอาความรู้ไปสอบใดๆ
ก็อ่านได้เพลินๆ สนุกดี
ข้อติเพียงนิดหน่อยก็คือ
เราเสียดาย
ว่าหนังสือเล่มนี้ลำดับเหตุการณ์กระโดดไปกระโดดมาไปสักหน่อย
น่าจะเรียงลำดับร้อยเรียงเป็นเส้นเดียว จะอ่านได้ราบรื่นกว่านี้อีก
 

Comments are closed.