อ่านแล้วเล่า

ชีวิตของฉัน ลูกกระทิง

เรื่อง ชีวิตของฉัน ลูกกระทิง
ผู้แต่ง นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล
สำนักพิมพ์ โอเดียนบุ๊คสโตร์
เลขมาตรฐานหนังสือ –

ชีวิตขอองฉัน ลูกกระทิง เป็นนิยายชีวิตเล่มหนา
ที่เล่าเรื่องราวของเจ้าลูกกระทิง ตั้งแต่แรกเกิด
จนมันเริ่มแข็งแรงและออกติดตามฝูงไปกับแม่ของมัน

ระหว่างการเดินทางตามหาฝูง
เจ้าลูกกระทิงตัวน้อยได้พบและทำความรู้จักกับสัตว์แปลกๆ มากมาย

โดยวิธีเล่าของผู้เขียน .. แม้ความรู้สึกนึกคิดของสัตว์จะไม่สมจริง
แต่รายละเอียดเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ นั้นเป็นความรู้อันแท้จริง
ผู้เขียนเป็นผู้มีความรู้ ช่างสังเกต ละเอียดลออ
เวลาเล่าก็ใส่รายละเอียดพฤติกรรมสัตว์ต่างๆ เล็กๆ น้อยๆ สมจริง และน่ารัก
ทั้งในเรื่องธรรมชาติการดำรงชีวิต พฤติกรรม อาหารการกิน ฯลฯ
ของทั้งเจ้าลูกกระทิงเอง และของนานาสัตว์ในป่าแห่งนี้ที่เจ้าลูกกระทิงหยุดพูดคุยด้วย
ทั้งในเรื่องวัฏจักรของห่วงโซ่อาหาร เรื่องสมดุลของธรรมชาติ
เรื่องการสืบพันธุ์ การดูแลลูกๆ ของมัน ฯลฯ

การเล่าเรื่องเจ้าลูกกระทิงและสัตว์ต่างๆ ผ่านสายตาและวิธีเล่าของผู้เขียน
ทำให้เรื่องมันน่ารักมาก อ่านสนุกมาก
มีเรื่องแปลกๆ ของทั้งสัตว์ธรรมดาและสัตว์แปลกๆ ในป่า
ที่เราเคยได้ยินแต่ชื่อ หรือเพียงเห็นภาพ

ภายในหนังสือเล่มนี้มีภาพประกอบพอประมาณ .. เสียดายแต่ว่าเป็นภาพขาวดำ
บังเอิญที่บ้านเรามีหนังสือจำแนกสัตว์ (เล่มข้างๆ ในภาพ) ของสำนักพิมพ์สารคดีอยู่ด้วย
เล่มนี้เป็นคู่มือการอ่าน ชีวิตของฉัน ลูกกระทิง ที่ดีเลย
เราใช้เปิดหาภาพสัตว์ต่างๆ ที่ผู้เขียนได้อธิบายเอาไว้ในเล่มประกอบการอ่านไปด้วย
รับทั้งภาพเหมือนและคำบรรยายไปพร้อมกัน ฟินมาก

เราว่ามันเป็นหนังสือที่เราสามารถเล่าให้เด็กๆ วัยเตาะแตะฟังเป็นนิทานก่อนนอนได้เลย
เพราะเนื้อเรื่องน่ารัก เนื้อหาน่ารู้ เปิดโลกทัศน์ให้เด็กเล็กๆ ดีนักแล
เจ้าลูกกระทิงเองก็มีพฤติกรรมอยารู้อยากเห็นเหมือนๆ กันกับเด็กวัยนั้น
มันช่างซักช่างถาม .. และแม่ของมัน รวมไปถึงสัตว์อื่นๆ ที่มันคุยด้วยก็ช่างเล่าช่างตอบ
แม้ว่าเล่มจะหนาเนื้อหาจะยาว
แต่เราสามารถตัดตอนเล่าทีละน้อยก่อนนอน สนุกทั้งแม่ทั้งลูก

ยกเว้นอยู่หน่อยเดียว .. ตรงที่มีฉากที่สัตว์ต่างๆ ฆ่ากัน และกินกันตามห่วงโซ่อาหาร
พ่อแม่บางท่านอาจจะเห็นว่าไม่เหมาะกับเด็กเล็กๆ
แต่เรามองว่าเด็กๆ ก็จะได้รู้จักธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งมีชีวิต
ได้เรียนรู้และเข้าใจวัฏจักรของโลก
และสำหรับในหนังสือเล่มนี้
ผู้เขียนได้มอบบทบาทให้มนุษย์เป็นสัตว์ที่น่ากลัวและน่ารังเกียจมากในสายตาของสรรพสัตว์
ซึ่งก็ควรเป็นความจริงเช่นนั้น .. มนุษย์หลายๆ คนเป็นแบบนั้นจริงๆ
พวกเขาไม่เพียงแต่ฆ่าสัตว์เพื่อเป็นอาหาร
มนษย์บางคนยังฆ่าสัตว์เล่นเป็นความสนุกด้วย
ถ้ามองในสายตาของสัตว์ มนุษย์ก็เป็นนักล้างเผ่าพันธุ์จริงๆ เหมือนกัน
เด็กๆ ที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ จะได้มองโลกได้รอบด้านมากขึ้น
รู้จักมองการกระทำของมนุษย์ด้วยกันในมุมมองของสัตว์อื่นๆ บ้าง
เด็กๆ จะได้เรียนรู้ที่จะรักและเข้าใจสัตว์ต่างๆ
ได้เรียนรู้ที่จะรักและเข้าใจธรรมชาติของมัน .. ผ่านสายตาของเจ้าลูกกระทิงในเรื่องนี้

Comments are closed.