อ่านแล้วเล่า

ฉัน ฉัน ฉัน ฉัน ฉัน ฉัน ฉัน

เรื่อง ฉัน ฉัน ฉัน ฉัน ฉัน ฉัน ฉัน
ผู้แต่ง เกียรติวรรณ อมาตยกุล
ภาพประกอบ ปิยานันท์ ประสารราชกิจ
สำนักพิมพ์ เคล็ดไทย (จัดจำหน่าย)
เลขมาตรฐานหนังสือ –

ฉัน ฉัน ฉัน ฉัน ฉัน ฉัน ฉัน เป็นหนังสือประกอบภาพ
ที่สอนให้เรามองเห็นคุณค่าภายในตนเอง
รับทั้งผิดและชอบในทุกสิ่งที่ตัวเองเป็น ตัวเราทำ
ยอมรับทั้งข้อดีและข้อด้อยของตนเอง

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนดัดแปลงมาจากหนังสือชื่อ Self Esteem ของ Virginia Satir
หนังสือเล่มที่ว่าเป็นอย่างไรไม่ทราบ เพราะเราไม่เคยอ่าน
แต่สำหรับเล่มนี้อ่านง่าย และแม้แต่เด็กๆ ก็อ่านได้
เพราะภาพประกอบน่ารักมาก
ที่สำคัญ มันสอนให้เด็กๆ รู้จักตนเอง เคารพตนเอง รักและรับผิดชอบต่อตนเอง

Comments are closed.