อ่านแล้วเล่า

ความสุขของเด็กสมาธิสั้น

เรื่อง ความสุขของเด็กสมาธิสั้น
ผู้แต่ง นักเขียนผีเสื้อเด็กๆ หมายเลข ๑๓
ภาพปก สายฝน โอสถ
ภาพประกอบ กรุณา ตริยานนท์
ภาพประดับหัวเรื่อง วัฒนศักดิ์ ภาณุรักษ์
สำนักพิมพ์ ผีเสื้อเด็กๆ
แหล่งพิมพ์หนังสือในบริษัท สำนักพิมพ์ผีเสื้อ จำกัด
เลขมาตรฐานหนังสือ 9789741405299

ความสุขของเด็กสมาธิสั้น เป็นหนังสืออีกหนึ่งเล่มที่เกิดจากวิธีสมุดบันทึก
ของคุณตามกุฏ อรฤดี แห่งสำนักพิมพ์ผีเสื้อ และสำนักพิมพ์ผีเสื้อเด็กๆ
ผู้เขียนบันทึกที่กลายมาเป็นหนังสือเล่มนี้ เป็นนักเขียนผีเสื้อเด็กๆ หมายเลข ๑๓
ตอนที่ผู้เขียนเริ่มต้นเขียนบันทึกนี้
ผู้เขียนมีอายุ ๑๓ ปี และเพิ่งเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑

นักเขียนผีเสื้อเด็กๆ หมายเลข ๑๓ เล่าเรื่องที่ตนเองเป็นเด็กสมาธิสั้น
โดยเนื้อหาในเล่ม ต่างไปจากบันทึกประจำวัน
ผู้เขียน เขียนบันทึกความทรงจำตนเองตั้งแต่ครั้งยังเด็ก
นับตั้งแต่ที่แม่สังเกตเห็นว่าผู้เขียนน่าจะเป็นเด็กสมาธิสั้น จึงพาไปหาคุณหมอ

ผู้เขียนเล่าถึงแนวทางการดูแลรักษา
ที่ทั้งคุณพ่อ คุณแม่ และคุณหมอค่อยๆ ปรับให้เข้ากับตัวเขา
นอกจากนี้ ยังเล่าถึงอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตัวเอง
เมื่อมีอาการต่างๆ ของโรคสมาธิสั้น

การที่เรามองคนคนหนึ่งว่าแปลก
อาจเป็นเพราะว่าเราไม่รู้จักเขาดีพอ
ต่อเมื่อรู้จักกันแล้ว
เข้าใจเหตุผลที่เขาเป็นอย่างที่เป็น
เราก็พร้อมจะเปิดใจเพื่อยอมรับความแตกต่างนั้น
หนังสือเล่มนี้ช่วยลดช่องว่างแห่งความไม่เข้าใจ

ผู้เขียนถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเด็กสมาธิสั้น
โดยมีทั้งข้อมูลความรู้
และความรู้สึกของผู้ที่เป็นเด็กสมาธิสั้นเอง
รวมไปถึงครอบครัว และผู้คนรอบตัวของพวกเขา
เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีลูกเป็นเด็กสมาธิสั้น เพื่อศึกษาเป็นแนวทาง
สำหรับพ่อแม่ที่มีลูกเล็กเป็นเด็กปกติ จะปรับใช้วิธีการสอนต่างๆ ให้กับเด็กๆ ที่บ้าน
หรือแม้แต่สำหรับคนทั่วไป ก็จะได้รู้จักและเข้าใจกับพวกเขามากขึ้น

จากการอ่านหนังสือเล่มนี้
เราได้เห็นว่า ผู้เขียนมีความพยายาม มีจุดมุ่งหมายมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเอง
ให้สามารถเรียนและเล่นได้เช่นเดียวเด็กคนอื่นๆ

ผู้เขียนทำให้เราเข้าใจได้ว่า ต่อให้ไม่ว่าเด็กๆ จะเป็นอย่างไร
แต่ครอบครัวที่ดี ก็ทำให้เด็กคนนั้นเป็นเด็กที่ดี และมีความสุขได้

นอกจากเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จะดีงามแล้ว
ภาพประกอบของหนังสือเล่มนี้ก็ดีมากเช่นกัน
เป็นภาพประกอบที่สวยงาม
และสามารถถ่ายทอดความรู้สึกได้ตรงกับเรื่องที่เล่าในแต่ละหน้า
ก่อนหน้าที่เราจะอ่านหนังสือเล่มนี้ไม่นานนัก
เราเพิ่งทราบข่าวว่า ทั้งผู้เขียน และผู้วาดภาพประกอบ ได้รับรางวัลทั้งคู่
ผู้เขียนได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น ประเภทสารคดี สำหรับเด็กอายุ ๑๒ – ๑๘ ปี
ผู้วาดภาพประกอบ ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทสารคดี สำหรับเด็กอายุ ๑๒ – ๑๘ ปี เช่นกัน

ขอแนะนำหนังสือที่ดีเล่มนี้ แด่ผู้อ่านทุกท่าน
ขอให้อ่านด้วยความเข้าใจ และความสนุก
มีความสุขไปกับเนื้อเรื่องที่ผู้เขียนเล่าค่ะ 🙂

Comments are closed.