อ่านแล้วเล่า

ก่อนฟ้าสาง

เรื่อง ก่อนฟ้าสาง
ผู้แต่ง สุรชัย จันทิมาธร
สำนักพิมพ์ สามัญชน
เลขมาตรฐานหนังสือ 9749748107

ก่อนฟ้าสาง เป็นนวนิยายว่าด้วยปัญหาในชนบทยุคเก่า
ที่ข้าราชการเอาเปรียบประชาชน
ข่มขู่ข่มเหง เก็บภาษีขูดรีด หาประโยชน์ใส่ตน
ซึ่งประชาชนในเรื่องนี้ต่ำต้อยเสียกว่าตาสีตาสา
เพราะเป็นครอบครัวชาวลัวะชาวลาว
ที่อพยพหนีสงครามเข้ามาตั้งรกราก

ความยากลำบากเหล่านี้เองที่ทำให้ลัทธิคอมมิวนิสต์
(ซึ่งในเรื่องไม่ได้ระบุชัดเจน แต่เราอนุมานเอาจากบริบท)
แทรกซึมเข้ามาในรูปแบบของความเชื่อดั้งเดิม
มาในรูปคำบอกกล่าวของผีผู้ปกปักรักษา เรียกกันว่าเจ้าต้นบุญ

เรื่องถูกเล่าด้วยดวงตาสุดขั้ว ตัวละครแบนราบ
ข้าราชการเป็นสีดำสนิท
ในขณะที่ชาวบ้านก็เป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่อง ใสสะอาด
ในทางหนึ่งมันฉายชัดถึงชีวิตในชนบทที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ
แต่ในอีกทางหนึ่งก็ดูจะเป็นการบ่มเพาะความเกลียดชังระหว่างสองฝ่าย

ตัวละครไม่กลมกลึงกลมกลืนกับความเป็นจริง
บทสนทนาของตัวละครชาวลัวะ ไม่ใช่ปากคำชาวลัวะ
มันเป็นปากคำของคนที่มีการศึกษา รู้ภาษา
ศัพท์แสง คำอ้างต่างๆ ที่ใช้ ซับซ้อนเกินชาวบ้านไปมาก
ทำให้ไม่สมจริง อ่านแล้วรู้สึกเหมือนถูกปลุกปั่น
มากกว่าถ่ายทอดเรื่องราวความยากลำบากของชาวบ้านให้เห็นจริง

ทั้งหมดนี้คือเรื่องจริงที่ถูกนำมาเขียนไว้ในรูปแบบของนิยาย
และมันดูเหมือนนิยายเสียยิ่งกว่าเรื่องจริง

อ่านมาถึงตอนจบ รู้สึกคล้ายกับว่า
สถานการณ์ในเรื่องนี้ เป็นการจำลองเอาเหตุการณ์ยุค 14 ตุลาฯ 16
และ 6 ตุลาฯ 19 อยู่เหมือนกัน
แต่ย่อขนาดประเทศให้เหลือเพียงหมู่บ้านห้วยชนินทร์
จากนายกรัฐมนตรี และคณะบริหารประเทศกลายเป็นเพียง
กำนัน นายอำเภอ และตำรวจ

บันทึกจากผู้เขียน ควรอยู่ท้ายเล่ม
ฉากจบด้วยบันทึกผู้เขียน
จะทำให้เรื่องราวถูกตอกย้ำมากขึ้น ตราตรึงมากขึ้น
กว่าการนำมาวางให้อ่านแต่ต้นเล่ม ..
ตอนที่เรายังจับอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอัน

 

Comments are closed.