อ่านแล้วเล่า

การเดินทางของเจค็อบ

เรื่อง การเดินทางของเจค็อบ
ผู้แต่ง โนอาห์ เบน ชี
ผู้แปล ฐิติมา สุทธิวรรณ
สำนักพิมพ์ คบไฟ
เลขมาตรฐานหนังสือ 9747798956

เล่มนี้เป็นตอนต่อของ เล่มที่แล้ว แบบที่เป็นรอยทับสนิท
เรื่องราวตอนต่อหลังจากที่เจค็อบกลายเป็นคนดังผู้ที่ต้องคอยตอบปัญหาของผู้คน
จึงเริ่มมีผู้คนมาพบเขามากขึ้นเเรื่อยๆ จนทำให้เขาไม่ได้ทำหน้าที่ของตนเอง ..
ไม่อาจเป็นในสิ่งที่เขาเป็น .. คือการเป็นคนทำขนมปัง
เจค็อบจึงเลือกที่จะออกเดินทาง ..

การเดินทาง ทำให้เจค็อบได้พบปะผู้คนใหม่ๆ และปัญหาใหม่ๆ ของพวกเขา
และเจค็อบก็ได้ครุ่นคิดหาคำตอบของตัวเขาเอง
เขาเดินทางไปบนภูเขา และเขาก็เดินทางเข้าไปภายในตนเอง
นอกจากนั้น เขายังไม่ได้พบคำถามและคำตอบ .. ทั้งจากภายในและภายนอก
สิ่งที่มากระทบทำให้เขาตัดสินใจ และตัดสินใจ .. อีกครั้ง

สำหรับเรา เราว่าเล่มนี้อ่านยากขึ้น เหมือนมันเพิ่มระดับความซับซ้อน .. ในตอนต้นเล่ม
บางทีอาจเป็นเพราะอากาศร้อน (โทษอากาศไปโน่น!)
อ่านอะไรไม่เข้าหัวเลย อ่านประโยคเดิมอยู่ซ้ำๆ หลายรอบ เพื่อทำความเข้าใจกับมัน
ผลคือ .. เข้าใจบ้าง ไม่เข้าใจบ้าง ..

แต่เมื่อทนอ่านไปอ่านไป เราว่ามันวกกลับมาตอบคำถามเดิมๆ
ยืนยันถ้อยคำเดิมที่เคยกล่าวไปแล้วในเล่มก่อน
อ่านแล้วไม่รู้ทำไมถึงคิดว่าศาสนาของชาวยิวจึงมีส่วนคล้ายพุทธศาสนาอยู่หลายอย่าง
หรือบางที ทุกศาสนาล้วนแตกแขนงออกมาจากสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวกัน
คือคำถามและความกลัวภายในจิตใจผู้คน ที่สั่งสมทับซ้อนกันมานับแต่บรรพบุรุษ
กลั่นกรองออกมาเป็นคำสอนที่ช่วยกล่อมเกลาผู้คนที่ศรัทธา

การเดินทางของเจค็อบ ก็เป็นอีกเล่มที่เราคิดอยากจะอ่านมันซ้ำ
ไม่ใช่เพื่อดื่มด่ำ แต่เพื่อเข้าใจมันมากกว่าเดิม

Comments are closed.