เรื่อง พวกเราขอเล่าบ้าง ผู้แต่ง สุมาลี ภาพประกอบ ณัฐวีร์ ลิมปนิลชาติ (นัด หมาจ๋า) สำนักพิมพ์ นานมีบุ๊คส์ เลขมาตรฐานหนังสือ 9786160439867 พวกเราของเล่าบ้าง นับเป็น อยู่วังสระปทุม เล่มที่ ๒ โดยที่ผู้เขียนได้เล่าถึงประวัติของวังสระปทุมผ่านตัวละครนานาสัตว์ ทั้งที่ทรงเลี้ยง และที่่มาอาศัยความเมตตาของท่านเจ้าของวัง .. อาทิเช่น แมวทรงเลี้ยงเจ้าเก่า สุนัขทรงเลี้ยง ปู่ชะโด นกกิ้งโครง ค้างคาว งูทางมะพร้าว (ที่มีเรื่องฝากจากพี่หลามพี่เหลือม) ไปจนถึงกิ้งกือ หอยทาก ฯลฯ โดยเล่าย้อนไกลไปถึงยุครัชกาลที่ ๔ นอกจากนี้ผู้เขียนยังเล่าพระราชประวัติของเจ้านายหลายพระองค์ ที่เคยประทับอยู่ ณ วังสระปทุมแห่งนี้ ทั้งสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ฯลฯ เป็นพระราชประวัติที่น่ารัก อ่านแล้วทำให้เราอมยิ้มได้ตลอด นอกจากนี้ยังเล่าเรื่องพระราชกรณียกิจ ณ ขณะปัจจุบัน เล่าเรื่องชุมชนโดยรอบวัง ทั้งบ้าน วัด Read More →

เรื่อง อยู่วังสระปทุม ผู้แต่ง สุมาลี ภาพประกอบ ณัฐวีร์ ลิมปนิลชาติ (นัด หมาจ๋า) สำนักพิมพ์ นานมีบุ๊คส์ เลขมาตรฐานหนังสือ 9786160434442 วังสระปทุมนี้หมายถึงที่ประทับส่วนพระองค์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ก่อนนี้ เราเคยอ่านสัตว์เลี้ยงวังสระปทุมมาแล้วครั้งหนึ่ง เป็นความประทับใจที่ได้แอบรู้แอบเห็น เรื่องราวภายในที่ประทับของเจ้านายอันเป็นที่รัก >,< มาในครั้งนี้ เรื่องราวทำนองนี้ได้ถูกนำมาเล่าอีกครั้ง ด้วยฝีมือของผู้เขียน คือคุณสุมาลี และฝีแปรง คือคุณนัด หมาจ๋า โดยในครั้งนี้ เรื่องเล่าจะเจาะจงไปที่เหล่าแมวหลง ที่กลายมาเป็นแมวทรงเลี้ยง เอาจริงๆ แล้ว เนื้อหาภายในเล่ม ก็ไม่ได้เล่าเน้นเฉพาะแมวอย่างเดียวหรอก แต่แมวเป็นผู้เล่าเรื่อง และเล่าครอบคลุมพระราชกรณียกิจต่างๆ ของสมเด็จพระเทพฯ มีเกร็ดเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับสถานที่ ทั้งวังสระปทุม วังสวนจิตรฯ และอาคารชัยพัฒนา อันเป็นสถานที่ทรงงานของพระองค์ อยู่วังสระปทุม เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาน่ารัก ภาพประกอบสวยงาม อ่านไปยิ้มไป แป๊บเดียวก็จบเล่มแล้ว เพลินมากค่ะ 🙂 ปล. มีข่าวแว่วๆ มาว่า งานสัปดาห์หนังสือเดือนหน้า ก็จะมีเล่มต่อของหนังสือเล่มนี้ มีชื่อว่า พวกเราขอเล่าบ้าง หนังสือออกเมื่อไร Read More →

เรื่อง เมื่อฉันลงมือปลูกต้นไม้ ผู้แต่ง สมใจ สมคิด สำนักพิมพ์ นานมีบุ๊คส์ ราคา 165 บาท ชั่วอ่านหนังสือเรื่องคนปลูกป่าติดกัน 2 เล่ม ได้ยินผู้เขียนพูดถึงหนังสือเรื่อง out of Africa (ในชื่อไทยว่าพรากจากแสงตะวัน) ทั้งสองครั้ง คันไม้คันมือคันตาตะหงิดๆ .. ชักจะอยากอ่านมั่ง เราไม่เคยได้ยินนาม “สมใจ สมคิด” มาก่อน เราอาจจะโลกแคบเอง หรือเขาเป็นผู้ปิดทองหลังพระก็ได้ แต่จากหนังสือเล่มนี้ทำให้เราได้รู้ว่า เขาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังคนวรรณกรรมหลายคน เป็นแรงสนับสนุน เป็นที่ปรึกษา เป็นที่พัก และเป็นแรงผลัก .. เมื่อฉันปลูกต้นไม้ มีรูปแบบการเล่าเรื่อง เป็นบันทึกสลับกับนิทาน บ้างก็เป็นบทกลอนหรือความเรียงด้วย ซึ่งนิทานหรือบทความคั่นเหล่านี้ ก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นรอบๆ สวนนั่นเอง มีเกร็ดความรู้แทรกอยู่อย่างเห็นได้ชัดเป็นระยะๆ มีบทความจากที่อื่นมาอ้างอิง สมกับที่ผู้เขียนเป็นครู ผู้เขียนแต่งกลอนเพราะมาก และมีแทรกกระจายอยู่เกือบทุกบทค่ะ กลอนที่แทรกมาในแต่ละบท ช่วยทำให้ภาพประกอบในจินตนาการของเราชัดเจนขึ้น โดยรวมๆ หนังสือเล่มอ่านง่าย อ่านเพลิน แป๊บเดียวก็จบ เป็นหนังสือที่เอาไว้อ่านเล่นๆ หรือติดบ้านเอาไว้ชักชวนให้เด็กๆ ที่บ้านอ่านค่ะ