เรื่อง เดินสู่อิสรภาพ ผู้แต่ง ประมวล เพ็งจันทร์ สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ เลขมาตรฐานหนังสือ 9789744098436 เราทุกคนต่างสรรสร้าง และสะสม เพื่อความมั่นคงปลอดภัยแห่งชีวิต เพื่อความมั่นใจว่าเราจะมีกินเมื่อหิว มีที่หลับ ที่พักผ่อน เมื่อง่วงนอนและอ่อนล้า มียารักษาโรคเมื่อเจ็บไข้ มีเผื่อเพื่ออนาคตอันใกล้ และไกลชั่วลูกหลาน ด้วยความมั่นคงอันปลอดภัยอันนี้เอง ได้สร้างกรอบขังเราแยกออกจากสรรพสิ่งทั้งปวง แยกออกจากเพื่อนมนุษย์ แยกออกจากธรรมชาติ อาจารย์ประมวลได้ละวางความปลอดภัยเหล่านั้น ฝากฝังตัวเองไว้กับความเชื่อมั่นในความดีงามของมนุษย์ ออกเดินเท้าจากเชียงใหม่ อันเป็นสถานที่เคยทำงานเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก้าวเดินไปสู่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อันเป็นบ้านเกิด วางตัวตนตำแหน่งหน้าที่ วางทรัพย์สินเงินทอง ไม่มีเงิน ไม่มีเสบียงอาหาร มีเพียงของใช้ส่วนตัวเท่าที่จำเป็น การเดินทาง ไม่มีแผนการเดินทางที่เจาะจง มีเพียงจุดหมายปลายทาง และข้อกำหนดอีกนิดหน่อย กับใจที่ตั้งมั่น เดินเพื่อขัดเกลา เพื่อละวาง เพื่อขจัดความเห็นแก่ตัว ความเกลียด และความกลัวภายในใจตนเอง และเพื่อขจัดความกลัวภายในจิตใจของผู้อื่น เพื่อค้นหาความหมายที่แท้ของมิตรภาพและน้ำใจในผู้คน มีสมุย เป็นเป้าหมายทางกาย มีจาคะ เมตตา และปัญญา เป็นเป้าหมายทางใจ ตอนที่เราได้ยินเรื่องราวของหนังสือเล่มนี้คร่าวๆ เราไม่คาดหวังอะไรมาก Read More →