เรื่อง เด็กน้อยโตเข้าหาแสง ประสบการณ์ คบเด็ก (เป็น) สร้างบ้าน (ได้) ของ ป้ามล ทิชา ณ นคร ผู้เขียน มิลินทร์ สำนักพิมพ์ สวนเงินมีมา เลขมาตรฐานหนังสือ 9786167368269 เด็กน้อยโตเข้าหาแสง เป็นหนังสือเล่าประสบการณ์การทำงาน ที่ต้องต่อสู้ ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน โดยไม่แบ่งแยก ไม่ตัดสิน ไม่ป้ายสีดำสีขาว .. ตลอดชีวิตการทำงานของป้ามล ทิชา ณ นคร ป้ามลเริ่มต้นชีวิตการทำงานด้วยการเป็นครูที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่ถูกให้ออกจากราชการเพราะขัดผลประโยชน์กับนายทุนท้องถิ่น หลังทำงานเป็นครูเพียง 1 ปี ป้ามลจึงเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เข้าทำงานกับสหทัยมูลนิธิ ซึ่งมีหน้าที่ช่วยเหลือเด็กกำพร้า และจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ให้กับพวกเขา ป้ามลทำงานกับเด็กด้วยแนวคิดที่ว่า ผลประโยชน์ของเด็กสำคัญที่สุด ป้ามลเห็นความสำคัญของเด็กมาตั้งแต่แรก และบ่มเพาะความคิดเช่นนั้นไปพร้อมกับการทำงานตลอด 20 ปีต่อมา การทำงานในรูปแบบของมูลนิธิ ที่ต้องประสานงานกับราชการมาตลอด ไม่ค่อยราบรื่นนัก ป้ามลต้องต่อสู้เพื่อเด็กด้วยกำลังใจที่เข้มแข็ง แน่วแน่ ซึ่งหล่อหลอมให้ป้ามลเป็นคนที่เชื่อมั่น และศรัทธาในเด็กๆ และแล้ว เมื่อป้ามลได้มาดูแลบ้านกาญจนาภิเษก ในปี Read More →