เรื่อง ณ ที่ดวงตะวันฉายแสง ข้าจะไม่สู้รบอีกต่อไป ผู้แปลและเรียบเรียง วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ สำนักพิมพ์ ยิปซี ราคา 285 บาท ไม่รู้จะเริ่มเล่ายังไงเลย อ่านเล่มนี้จบมีแต่อารมณ์พลุ่งพล่านอยู่ในใจ แนะนำก่อนอันดับแรกเลย ไม่ควรอ่านเล่มนี้ก่อนนอน (เหมือนเรา) เพราะมันจะทำให้ใจเดือดปุดๆ ตาค้างนอนไม่หลับ สร้างความหดหู่ เจ็บช้ำ ทั้งอัดอั้น ขัดข้อง และโกรธแค้นแทนผู้ถูกรุกราน ณ ที่ดวงตะวันฉายแสง ข้าจะไม่สู้รบอีกต่อไป เป็นบทความที่คุณวันชัยรวบรวมจากหนังสือหลายเล่ม ที่บอกเล่าถึงยุคที่คนขาวเข้าบุกรุก ย่ำยีชาวอินเดียนแดงทุกเผ่า ผู้ศิวิไลซ์ที่เข้าเข่นฆ่า ขับไล่ ลบล้างเผ่าพันธุ์ ทำขนาดนี้ยังกล้าเรียกตนเองว่าผู้เจริญ? กล้าบอกว่าสิ่งที่ตัวเองทำคือความถูกต้อง? ทั้งเขียนสัญญา แก้สัญญา เขียนประวัติศาสตร์ เพื่อหาความชอบธรรมในการรุกราน (จนถึงทุกวันนี้ก็ยังประพฤติตนเป็นอารยชนที่มือถือสากปากถือศีล?) อเมริกา ดินแดนแห่งเสรีภาพ ที่เริ่มต้นขึ้นจากการริดรอนเสรีภาพของชาวอินเดียนแดง อเมริกาคือผู้เจริญแล้วที่ยืนอยู่บนคราบเลือด น้ำตา และกองศพเจ้าของแผ่นดินที่แท้จริง คือผู้ที่โกหก สับปลับ พลิกพลิ้ว ผิดสัญญา ทำทุกวิถีทางเพื่อรุกรานและยึดครอง อวดอ้างว่าตนเป็นผู้เจริญ ในขณะที่อีกฝ่ายคือพวกป่าเถื่อน ล้าหลัง (คุ้นๆ นะ Read More →