เรื่อง เสน่ห์วันวารเล่าขานเมืองเล็กผู้แต่ง กุลธิดา สืบหล้าสำนักพิมพ์ สร้างสรรค์บุ๊คส์เลขมาตรฐานหนังสือ 9789743415791 ผู้เขียนเป็นนักเขียนสารคดีประจำอนุสาร อ.ส.ท.และหนังสือเล่มนี้ก็มีกลิ่นอายของสารคดีท่องเที่ยวอยู่เต็มเปี่ยมมันประกอบไปด้วยภาพฉายของชุมชนแต่ละแห่งที่ผู้เขียนเล่าถึงมีผู้คน มีวิถีชีวิต พร้อมทั้งข้อมูลการท่องเที่ยวครบถ้วน จากชีวิตอันละเมียดละไม เนิบช้าของคนในชุมชนน้อยใหญ่ที่ผู้เขียนไปเยี่ยมเยือนกว่าจะกลายเป็นสารคดีนี้สักหนึ่งบทผู้เขียนได้ใช้ชีวิตร่วมกับคนในชุมชนเหล่านั้นหลายวันหลายคืนเดินเท้า พบปะ พูดจา กิน อยู่ คือ ในแบบเดียวกับคนท้องถิ่นเพื่อซึมซับวิถีชีวิตเหล่านั้น แล้วกลั่นกรองออกมาเป็นภาพฉากหนึ่งบทให้เราอ่าน เสน่ห์วันวารเล่าขานเมืองเล็ก เล่าเรื่องด้วยสำนวนน่ารักและมีเอกลักษณ์มากเลยเมื่ออ่าน เราจะได้บรรยากาศ กลิ่นรสสัมผัสอบอุ่นอบอวลเราได้รู้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนโดยที่ผู้เขียนไม่ได้บอกโต้งๆแต่เล่าเป็นภาพเห็นฉายชัดอ่านแล้วรู้สึเหมือนได้วาร์ปไปยืนมุงแม่ค้าขายปลากลางตลาดเช้าที่แม่สะเรียงอยู่ข้างๆ ผู้เขียนได้ฟังบทสนทนาโต้ตอบระหว่าแม่ค้าลูกค้าเพลิดเพลินสำเนียงภาษาดังก้องในหู อากาศเย็นพลิ้วสัมผัส พลิกไปอีกบทเราก็ได้เมียงมองป้าประทินแห่งตลาดเช้าเมืองพังงาที่ขายขนมลูกจันทน์เชื่อมให้ผู้เขียนเสร็จก็เล่า ร้อง และรำขึ้นมา 🙂 ในบางบท เราพบภาพตัวเองเดินผ่านวงสนทนาระหว่างผู้เขียน,ลุงเหรียงไซ้ และทนายประทีป ที่หน้าพิพิธภัณ์เมื่อวันก่อน อัมพวาได้ยินเสียงเรื่องเล่าครั้งเก่าก่อนดังมาแว่วๆ ในบางบรรยากาศเงียบเหงาเราร่วมยืนโบกมืออยู่ข้างๆ ผู้เขียน ส่งเจ้าปีโป้ช้างบ้านที่ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อเร่ร่อนหาเงิน แต่ละบทแต่ละตอน ผู้เขียนถ่ายทอดหัวใจของผู้คนทั้งความสุข ความภูมิใจ ความทุกข์ยากความคาดหวัง ความสามัคคี และมิตรภาพยิ่งอ่านยิ่งอยากเก็บกระเป๋าออกเดินทางเสียเดี๋ยวนี้เผื่อจะมีวันเวลาดีๆ ที่น่าประทับใจเช่นผู้เขียนบ้าง