เรื่อง มาริสาอายุ 27 ปี ผู้แต่ง จักรพันธุ์ ขวัญมงคล, จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุทร, จิราภรณ์ วิหวา, ชนัญญา เตชะจักรเสมา (point of view), ดุจดาว วัฒนปกรณ์, ตินกานต์, ธนชาติ ศิริภัทราชัย, ลูกแก้ว โชติรส, สุกัญญา สมไพบูลย์, องอาจ ชัยชาญชีพ, โอ๊ต มณเฑียร, t_047 ภาพประกอบ โอ๊ต มณเฑียร สำนักพิมพ์ อะโวคาโด บุ๊กส์ เลขมาตรฐานหนังสือ 9786169378419 มาริสาอายุ 27 ปี เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่มีมาริสา 12 คน จาก 12 ปลายปากกานักเขียน และผู้ที่ไม่ใช่นักเขียน แต่มีความโดดเด่น น่าสนใจ มาริสาอายุ 27 ปี เป็นหนังสือเปิดตัวเล่มแรก ของสำนักพิมพ์อะโวคาโด บุ๊กส์ ของครูทอม Read More →

เรื่อง บีตั๊ก ดาวดวงนั้นระหว่างน้ำกับฟ้า ผู้แต่ง กาย่า กล้าทะเล สำนักพิมพ์ มูลนิธีเด็ก ราคา 95 บาท บีตั๊ก ดาวดาวนั้นระหว่างน้ำกับฟ้า เป็นเรื่องของเด็กที่เขียนขึ้นมาสำหรับเด็ก เรื่องเล่าชีวิตของคนทะเล .. เด็กชาวเล (ในที่นี้คือชาวอูรักลาโว้ย ชาติพันธุ์หนึ่งที่หลอมรวมเป็นคนไทย) ด้วยภาษาเด็กๆ และตัวละครเด็ก ที่ทำให้เด็กด้วยกันเปิดใจ อ่านสนุก อ่านเพื่อรู้ ยอมรับ และเข้าใจความแตกต่าง ได้มองเห็นโลกอีกใบที่ต่างออกไป ในเล่ม ผู้เขียนได้สอดแทรกวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และภาษาของคนทะเล รวมกันไว้ในกิจวัตรแต่ละวันของบีตั๊กด้วย คนทะเลมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ เมื่อบีตั๊กมาเรียนหนังสือ ผู้เขียนก็ค่อยๆ หลอมรวมเด็กเมืองและเด็กชาวเลเข้าด้วยกัน มิตรภาพได้เกิดขึ้นท่ามกลางความแตกต่างเหล่านั้น บีตั๊ก ดาวดวงนั้นระหว่างน้ำกับฟ้า เป็นหนังสือที่ทั้งดีและทั้งสนุกสำหรับเด็กๆ เป็นอีกเล่มที่ควรมีไว้สำหรับเด็กที่บ้านอ่านค่ะ (และถึงแม้ไม่เด็ก ก็อ่านสนุกด้วยนะ ^^)