เรื่อง เที่ยวชมของเก่าAdmiration of antiquesผู้แต่ง เอนก นาวิกมูลสำนักพิมพ์ แสงดาวเลขมาตรฐานหนังสือ 9789740520030 เราอ่านหนังสือของคุณเอนก นาวิกมูล มา 2 – 3 เล่มแล้วชื่นชอบวิธีเล่าเรื่องที่เป็นกันเองและความรอบรู้ จับเล็กผสมน้อยมาเล่าเมื่อเล่า ก็ลงปีพุทธศักราชและหลักฐานอ้างอิงชัดเจน ผู้เขียนป็นนักค้นคว้า และจดบันทึกเมื่อค้นเจออะไรแปลกๆ ก็บันทึกสะสมเอาไว้เมื่อได้เรื่องราวในหมวดหนึ่งๆ ครบถ้วนก็นำมาเรียบเรียงเป็นหนังสือหนึ่งเล่มหนังสือของคุณอเนกจึงมักมีข้อมูลแปลกๆแบบที่ไม่เคยอ่านซ้ำที่ไหนมาก่อนเพราะผู้เขียนค้นคว้ามาจากเอกสารโบราณจริงๆไม่ใช่อ่านอ้างอิงมาจากหนังสือเล่มที่เราๆ ท่านๆ เคยอ่านมา นอกจากนี้แล้ว ผู้เขียนยังได้ใส่ความคิดเห็นของตนต่อเรื่องที่ค้นคว้ามาได้ด้วยทำให้หนังสืออ่านสนุกมากขึ้น เราเองก็ได้คิดตามไปด้วย เที่ยวชมของเก่า เป็นงานเขียนรุ่นก่อนที่ “บ้านพิพิธภัณฑ์” จะถือกำเนิดขึ้นแต่เราได้เห็นร่องรอย ที่มา อันเกิดแต่ความรักในการสะสมทั้งข้าวของและความรู้ของผู้เขียน เราได้เห็นเห็นความรักที่มีต่อของเก่าแก่รักในการสะสมสิ่งละอันพันละน้อยไม่ใช่เพียงคุณเอนกคนเดียว แต่เป็นการรวบรวมเหล่าคนรักของเก่าได้เห็นการร่วมแรงร่วมใจของผู้ที่มีใจรักในเรื่องเดียวกันนึกถึงบรรยากาศการพบปะการจัดงานอวดของเก่ากันในแต่ละครั้ง (ตามที่ผู้เขียนเล่า) นั้นน่าสนุกมากอยากไปอยู่ในบรรยากาศเช่นนั้นดูบ้างคงอบอวลไปด้วยเรื่องราวเก่าๆ ความภาคภูมิใจเรื่องเล่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ทั้งสนุกและชวนตื่นตาตื่นใจ จำได้ว่าเราเคยไปเยี่ยมบ้านพิพิธภัณฑ์ที่ศาลายาครั้งหนึ่งเดินดูของเก่าๆ ที่แม้จะไม่รู้ที่มาแต่ก็สุขใจวันนั้นมีคนมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งนั้นมากพอสมควรเดินมาถึงห้องหนึ่ง ก็ได้พบคุณเอนกกำลังบอกเล่าที่มาของสิ่งของที่จัดแสดงอยู่เป็นบรรยากาศที่น่ารัก และจำติดใจมาจนถึงวันนี้ค่ะ 🙂  

เรื่อง อธิบายเบ็ดเตล็ดในเรื่องพงศาวดารสยามผู้ทรงนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพสำนักพิมพ์ แสงดาวเลขมาตรฐานหนังสือ 9786165082785   เป็นการเล่าประวัติศาสตร์ผ่านพระวินิจฉัยของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพโดยคำว่าเบ็ดเตล็ดจากชื่อหนังสือนี้คือการรวบรวมเรื่องราวต่างๆ เบ็ดเตล็ดดังชื่อ อันได้แก่ ..ที่มาของคำเรียกชื่อสยามการออกพระนามพระเจ้าแผ่นดินในแต่ละกรณีธรรมเนียมการตั้งพระมหาอุปราชในแต่ละรัชกาลเส้นทางการเดินทางของชาวยุโรปที่จะมายังดินแดนตะวันออกการล่าอาณานิคมรวมไปถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์อันเกี่ยวข้องกับท้าวศรีสุดาจันทร์ขุนวรวงศาธิราช พระเทียรราชา พระมหาธรรมราชา ฯลฯและประวัติการชำระแก้ไขกฏหมายแต่ละครั้งในสมัยอยุธยา โดยสำนวนภาษาโบราณจากต้นฉบับมาเลยอ่านยากนิดหน่อยเพราะไม่คุ้น แต่ก็ไม่ยากมากจนชวนท้อที่ติดใจเราเป็นที่เนื้อหามากกว่า คือเป็นความรู้เก่ายังไม่มีข้อมูลใหม่ๆ ที่ได้มาภายหลังไปเปรียบเทียบเหมาะที่จะอ่านเล่นๆ เพื่อดูแนวคิดหรือดูพัฒนาการของข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของไทยและหากจะใช้อ้างอิงก็ต้องตรวจสอบกับข้อมูลที่มีในปัจจุบันก่อน ปล. หนังสือเขียนพระยศของผู้ทรงนิพนธ์เอาไว้งงมาก สองที่เขียนไม่เหมือนกันคาดว่าอาจจะเป็นพระยศในขณะทรงนิพนธ์ และตีพิมพ์ครั้งแรกแต่ถ้าจะยึดแบบนั้น ก็ควรจะเขียนให้ตรงกันส่วนที่เราเขียนพระนามผู้ทรงนิพนธ์ คือใช้พระยศปัจจุบัน เสิร์ชจาก google มาอีกที    

เรื่อง บางกอกกับหัวเมืองผู้แต่ง เอนก นาวิกมูลสำนักพิมพ์ แสงดาวเลขมาตรฐานหนังสือ 974967331x บางกอกกับหัวเมือง เป็นหนังสือเล่มหนึ่งในชุดอันมีทั้งหมด 7 เล่มซึ่งผู้เขียนรวบรวมจากบทความที่เคยเขียนไว้ในวารสาร “วงการแพทย์”ซึ่งหนังสือเล่มนี้ถูกตีพิมพ์ขึ้นเมื่อราว 20 ปีก่อนหักลบเวลาได้ความว่า เรื่องราวในภายหนังสือชุดนี้ (และเล่มนี้)เล่าถึงกรุงเทพมหานครเมื่อราวปี พ.ศ. 2470โดยที่ผู้เขียนตั้งคำถามกับสิ่งต่างๆ รอบตัว ในแง่ของประวัติศาสตร์และค้นคว้าหาคำตอบ จดบันทึก และแบ่งปันมาเล่าให้เราฟัง เมื่อแรกอ่าน .. อ่านบทแรก เราสนุกและตื่นเต้นไปกับผู้เขียนมากทั้งๆ ที่ผู้เขียนเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ธรรมดาๆที่เรารู้สึกอย่างนั้นก็เพราะ ผู้เขียนเล่าเรื่องน่าติดตามเริ่มตั้งแต่เล่าถึงสิ่งที่มาจุดประกายความสงสัยต่อเหตุการณ์ในอดีตแล้วจึงเริ่มค้นคว้า เมื่อพบข้อมูลหนึ่งก็ตั้งข้อสงสัยต่อไปอีก ค้นคว้าอีก จนกว่าจะกระจ่างแจ้งเป็นกระบวนการค้นคว้างทางประวัติศาสตร์แบบไทยๆคือไม่ค่อยมีจดบันทึกอะไรอย่างเป็นทางการหนังสือที่มีคุณค่าที่เราเพิ่งรู้คือหนังสืองานศพสมัยโบราณที่มีการบันทึกประสบการณ์ส่วนตัวต่อสถานที่หรือผู้คนต่างๆซึ่งกว่าจะค้นพบไปถึงเรื่องที่เราสนใจก็ยากมากเป็นเรื่องของสัญชาตญาณและดวงแท้ๆ ทุกครั้งที่ผู้เขียนค้นพบข้อมูลใหม่ๆเราก็เลยสนุกและตื่นเต้นไปกับผู้เขียนด้วยเป็นอีกหนึ่งการอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ที่สนุกอีกแล้ว ^^ ในบทต่อๆ มา ก็มีบางบทเล่าถึงเหตุการณ์เบ็ดเตล็ดในอดีตเล่าถึงเรื่องราวที่เคยลงในหนังสือพิมพ์เก่าๆผู้เขียนไม่ได้สืบสาวเป็นเรื่องราวเดียวกัน แต่จนบันทึกสั้นๆ เป็นเรื่องๆซึ่งก็ล้วนแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจ แปลก และสนุกดี บ้างก็เป็นเล่าเรื่องการท่องเที่ยวให้เราได้เห็นถึงพื้นที่ ภูมิประเทศในสมัยนั้นในเล่มเล่าถึงการท่องเที่ยวเขางู ซึ่งทั้งเล่าจากการค้นคว้าข้อมูลเก่าและผสมข้อมูลปัจจุบัน (ขณะเขียน พ.ศ. 254x)นอกจากเรื่องราวบางกอกและหัวเมือง .. ผู้เขียนแถมเรื่องเล่าการท่องเที่ยวประเทศพม่าแถมไว้ในท้ายเล่มด้วย .. เสียดายแต่เพียงว่าเล่ารวบรัดและจบเร็วไปหน่อย    

เรื่อง ย้อนตำนานสะพานเก่าผู้แต่ง จุติสำนักพิมพ์ แสงดาวเลขมาตรฐานหนังสือ 9786165084826 ย้อนตำนานสะพานเก่า เป็นหนังสืออีกหนึ่งเล่ม ที่เล่าเรื่องราวในอดีตโดยที่ผู้เขียนเล่าประวัติศาสตร์เหล่านั้น ผ่านเรื่องราวของสะพานทั้งประวัติการก่อสร้าง ประวัติการบูรณะ ที่มาของชื่อสะพานรวมไปถึงประสบการณ์และความผูกพันที่ตัวผู้เขียนเองมีต่อสะพานนั้นๆ ด้วย สะพานไม่ได้มีประโยชน์แค่เพียงใช้สัญจรเดินทางข้ามแม่น้ำลำคลองแต่เพียงอย่างเดียวแต่ผู้สร้างยังคำนึงถึงความสวยงาม เหมาะสมและมีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปตามสถานที่และเจตนาของผู้สร้างเมื่อตั้งใจดูให้ดี สะพานที่เราคุ้นชื่อ คุ้นหน้าตากันดีหลายสะพานมีรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ แต่สวยงาม และเราไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อน เราเคยไปเดินเล่นรอบเกาะรัตนโกสินทร์และมีโอกาสได้เห็นสะพานเก่าที่สวยงามและชื่อเพราะอยู่หลายสะพานเคยอยากทำความรู้จักมันมากขึ้น ..และนั่นคือความรู้สึกก่อนที่เราจะเจอหนังสือเล่มนี้ดีใจที่ตัดสินใจซื้อมันมา และดีใจที่ได้อ่านค่ะ ผู้เขียนเล่าถึงประวัติสะพาน อธิบายโครงสร้าง อธิบายหน้าตาพร้อมทั้งมีภาพประกอบของสะพานแต่ละส่วนอย่างละเอียด(ภาพถ่ายปี พ.ศ. 2552 เป็นช่วงที่ผู้เขียนเก็บข้อมูล)ความรู้อัดแน่น ข้อมูลชี้แจงชัดแจ้งไม่ซับซ้อน ภาษาอ่านง่าย และเพราะผู้เขียนเล่าเรื่องที่เราอยากรู้อยู่ก่อนแล้วเลยทำให้อ่านเพลินมาก ชอบมาก ฟินมากอ่านแล้วก็อยากจะไปเดินดูสะพานย่านฝั่งพระนครด้วยตาตัวเองเหมือนตอนที่อ่าน ชีวิตตามคลอง ของ ส.พลายน้อย แล้วอยากจะไปนั่งเรือเที่ยวคลองบ้างนั่นแหละ เราพบหนังสือเล่มนี้อยู่ในกองลดราคาของสำนักพิมพ์แสงดาว ในงานหนังสือปีหนึ่งอ่านจบแล้วอดเสียดายไม่ได้ เพราะหนังสือมีคุณค่ามากกว่าราคาที่ซื้อมามากนักอยากจะสนับสนุนผู้เขียน อยากจะอ่านเรื่องราวแบบนี้อีกอยากแนะนำให้ใครก็ต่อที่เห็นหนังสือเล่มนี้ ลองซื้อมาอ่านดูเถอะค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่รักพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์อ่าน แล้วลองไปตามรอยเส้นทางของผู้เขียนกันดูมันต้องเป็นวันพักผ่อนที่ดีมากแน่ๆ 🙂