เรื่อง เดินทางไกลกับไซอิ๋ว วิเคราะห์ปริศนาธรรมจากมหากาพย์ ไซอิ๋ว ผู้เขียน เขมานันทะ ผู้จัดพิมพ์ กองทุนวุฒิธรรม เพื่อการศึกษาและการปฏิบัติธรรม เลขมาตรฐานหนังสือ – เดินทางไกลกับไซอิ๋ว เป็นหนังสือที่ผู้เขียนนำวรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์จีน ที่เล่าเรื่องการเดินทางไปอาราธนาพระไตรปิฎกจากชมพูทวีป ผ่านเส้นทางสายไหม .. เล่าเรื่องสนุกสนาน เป็นนิทานปรัมปราเรื่อง ไซอิ๋ว ซึ่งมีอยู่แต่เดิมแล้วนั้น มาตีความ และเล่าใหม่ ผ่านแนวความคิดทางพุทธศาสนา (ค่อนไปทางนิกายมหายาน) ผู้เขียนเล่าหนังสือเล่มนี้ด้วยวิธีการเล่าเรื่องไซอิ๋วอย่างย่อ แบ่งเป็นตอนสั้นๆ เมื่อจบหนึ่งตอน จะคั่นด้วยบทสนทนา ระหว่างกาย รูป และอาจารย์ผู้เขียนไซอิ๋ว (กวีโหงว เซ่ง อึง) ถกเถียงและบรรยายถึงปริศนาธรรมที่ซ่อนไว้ในเนื้อเรื่องที่เล่าไปในแต่ละบทนั้น ท่านเขมานันทะเปรียบเทียบการเดินทางของพระถังและคณะ จากประเทศจีน ไปยังไซที หรือชมพูทวีปนั้น คือการเดินทางภายในของผู้ปฏิบัติธรรม เพื่อไปถึงยังนิพพาน ท่านเปรียบเทียบพระถังซัมจั๋ง เป็นขันติ ส่วนม้าขาวคือวิริยะ เห้งเจีย หรือหงอคง เปรียบดังโพธิ หรือปัญญา มีตือโป๊ยก่ายเป็นศีล และซัวเจ๋งคือสมาธิ การเดินทางไปถึงนิพพานนั้น ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องถึงพร้อมด้วยศีล สมาธิ และปัญญา อันได้ฝึกปฏิบัติ และผจญอุปสรรค คือปีศาจต่างๆ Read More →