เรื่อง ค่าของคน ผู้แต่ง โรสลาเรน สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม ราคา 400 บาท (2 เล่มจบ) ค่าของคน เป็นนิยายที่ตีพิมพ์ครั้งแรกตั้งแต่ พ.ศ. 2508 เรียกว่าเก๋ากึ๊กส์ก่อนเราเกิดกันเลยทีเดียว ดังนั้น ฉาก เนื้อหา และเรื่องราวก็เลยต้องย้อนยุคกันนิดหน่อย แต่ใจความหลักของเรื่อง กลับยิ่งทันสมัยมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อวันเวลาผ่านมาจนถึงในยุคปัจจุบัน สังคมที่แวดล้อมเราอยู่ เป็นหนึ่งสิ่งที่หล่อหลอมให้เราเป็นคนแบบที่คนหมู่มากหมู่นั้นเป็น ทัศนคติเกี่ยวกับ “ค่าของคน” ก็เช่นกัน ลักษมณ์เป็นมนุษย์ที่ถูกแวดล้อมไปด้วยผู้ที่ตีค่าของคนเอาไว้ด้วยค่าของเงิน ดังนั้น เมื่อมาเจอมนุษย์นอกสังคมเดียวกัน บางครั้งเขาก็เผลอใช้บรรทัดฐานอันคุ้นเคย เมื่อได้พบรจเรขเป็นครั้งแรก เขาจึงตีค่าเธอด้วยเงิน และนั่น เป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ยังผลให้เกิดความไม่เข้าใจต่อกันมาอีกตลอดเรื่อง ชายหนุ่มผู้มีมาดนักธุรกิจเหลี่ยมคมจัด กับหญิงสาวผู้ซื่อตรงกับทุกสิ่ง ทั้งซื่อตรงต่อหน้าที่ความกตัญญูแห่งความเป็นบุตร ซื่อตรงต่อความถูกต้อง และซื่อตรงต่อคำพูดของตน สำนวนของทมยันตี (โรสลาเรน) ในเวลาที่ไม่ได้เขียนให้ซับซ้อนอ่านยากนั้น เสียดสีและแสบสันต์ดีไม่น้อยทีเดียว อ่านแล้วก็เกิดอาการสาแกใจคนอ่านอยู่หลายวรรค พล็อตนิยายเรื่องนี้ เป็นพล็อตนิยายเก่าเก๋ากึ๊กส์สมกับที่เขียนเอาไว้นานแล้ว ประเภทที่ว่านางเอกมีเหตุผลจำเป็นที่จะต้องใช้เงิน เป็นเหตุผลแห่งความกตัญญู ในขณะที่ฝ่ายพระเอกก็เข้าใจผิด ให้ค่าของนางเอกไม่เกินค่าของเงิน หากป้าอี๊ดก็เล่าได้สละสลวย สมเหตุสมผลรองรับกับสถานการณ์ของเรื่อง (เฉพาะตอนต้นเรื่องนะ Read More →