เรื่อง เวลาเป็นของมีค่า พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา จัดพิมพ์ กระทรวงศึกษาธิการ พิมพ์ที่ บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊พ จำกัด เลขมาตรฐานหนังสือ 9747935171 ด้วยหัวใจรักและฉันทาคติ ทำให้เราอ่านหนังสือเล่มนี้ไปได้ไวมาก อ่านไปยิ้มไป มีความสุขไป .. โหยหา และคิดถึงยุคสมัยนั้น .. ยุคสมัยที่เจ้านายทุกพระองค์ยังทรงอยู่ด้วยกัน ทั้งๆ ที่่หนังสือเล่มนี้ สมเด็จพระพี่นางเธอฯ ทรงเล่าถึงสมเด็จย่าเพียงพระองค์เดียว ทรงเล่าถึงงานอดิเรกของพระองค์ ที่ไม่ทรงละทิ้งเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ ทั้งการออกกำลังกาย การอ่านหนังสือ การถ่ายรูป ถ่ายหนัง การครัว เย็บปักถักร้อย ฯลฯ โดยจะทรงเล่าเน้นไปถึงการทรงงานที่เป็นงานฝีมือเป็นหลัก ทรงเล่าถึงพระจริยวัตรของสมเด็จย่าตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ มีเกร็ดเล็กๆ น้อยๆ เสริมเพิ่มมาจาก แม่เล่าให้ฟัง ด้วย เวลาเป็นของมีค่า เป็นหนังสือสองภาษารวมกันอยู่ในเล่มเดียว ภายในเล่มมีคำอธิบายเพียงสั้นๆ มีภาพประกอบเป็นส่วนมาก จัดพิมพ์สี่สีสวยงาม ผลงานฝีพระหัตถ์หลายองค์ (หลายชิ้น) เราเคยเห็นภาพถ่ายมาบ้างแล้ว แต่สำหรับในเล่มนี้มีเรื่องเล่าที่มา หรือแรงบันดาลพระทัยที่ทรงทำขึ้นมาด้วย เราจึงเข้าใจผลงานงานฝีพระหัตถ์นั้นได้ลึกซึ้งขึ้น จากที่ดูผ่านๆ ก็เปลี่ยนเป็นตั้งใจพิศพินิจดู ทั้งปลื้มใจ ทั้งซาบซึ้งใจ รักหนังสือเล่มนี้ค่ะ Read More →

เรื่อง เจ้านายเล็กๆ – ยุวกษัตริย์ พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สำนักพิมพ์ ซิลค์เวอร์ม บุคส์ ราคา 200 บาท จะนับว่า เจ้านายเล็กๆ – ยุวกษัตริย์ เล่มนี้ เป็นภาคต่อของ แม่เล่าให้ฟัง ก็น่าจะได้ เพราะเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระพี่นางเธอฯ เหมือนกัน และลำดับเวลาของทั้งสองเล่ม คาบเกี่ยวกัน โดยที่ ‘แม่เล่าให้ฟัง’ จะเล่าถึงพระราชประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แต่ในขณะที่ เจ้านายเล็กๆ – ยุวกษัตริย์เล่มนี้ จะเล่าถึงพระราชประวัติของในหลวง ร.๘ และ ร.๙ เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ ภาษาที่ทรงใช้ ยังคงเป็นภาษาอย่างง่ายเหมือนเดิม ที่นอกจากผู้ใหญ่จะอ่านได้แล้ว เด็กๆ ก็ควรอ่านด้วยเช่นกัน เพราะนอกจากเด็กๆ จะได้รับความสนุก ความรู้ทางประวัติศาสตร์ ได้รับรู้พระราชจริยวัตรของสมเด็จย่า สมเด็จพระพี่นางเธอฯ และในหลวงของเราทั้งสองพระองค์ ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของท่านแล้ว เนื้อหาของหนังสือยังได้น้อมนำให้เด็กๆ นิยมในความดีงาม อยากทำดี อยากเป็นคนดี ตามแบบอย่างในหนังสือด้วย เจ้านายเล็กๆ – ยุวกษัตริย์ Read More →

เรื่อง แม่เล่าให้ฟัง พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา จัดพิมพ์ กระทรวงศึกษาธิการ พิมพ์ที่ อมรินทร์การพิมพ์ ราคา 20 บาท พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒณา เรื่อง แม่เล่าให้ฟัง เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ทรงบันทึกพระราชประวัติในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ ‘สมเด็จย่า’ ของปวงชนชาวไทย สมเด็จพระพี่นางฯ ทรงใช้ภาษาสามัญ เป็นภาษาอย่างง่าย อ่านได้ทั้งผู้ใหญ่ และแม้แต่เด็กๆ ก็สามารถอ่านเข้าใจได้ การที่หนังสือเล่มนี้เล่าถึงพระราชประวัติของสมเด็จย่านับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๓ – ๑๓๘๑ จึงเป็นธรรมดาที่พระราชประวัติของรัชกาลที่ ๘ รัชกาลที่ ๙ และพระประวัติของสมเด็จพระพี่นางเอง จะถูกรวมอยู่ในเล่มด้วย และล้วนแต่เป็นเรื่องเล่าส่วนพระองค์ ที่ประชาชนทั่วไปคงไม่อาจรู้ ถ้าไม่ทรงพระกรุณานิพนธ์เล่า เมื่อครั้งทรงเป็นนักเรียนพยาบาล ชีวิตที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2472 – 2476 มิได้มีพระราชประวัติส่วนพระองค์แต่เพียงอย่างเดียว แต่ แม่เล่าให้ฟัง ยังได้บันทึกพระราชกรณียกิจ – ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในด้านเกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุข Read More →