เรื่อง เราจะเดินไปไหนกัน ผู้แต่ง ประมวล เพ็งจันทร์ สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ เลขมาตรฐานหนังสือ 9786161400019 เราจะเดินไปไหนกัน คำตอบของชื่อหนังสืออันเป็นประโยคคำถามเล่มนี้ ปรากฏอยู่ในหน้าแรกของบทนำ เราจะเดินไปไหนกัน .. เรากำลังจะเดินไปสู่ความตาย .. อ.ประมวลตอบเช่นนั้น หนังสือเล่มนี้ เป็นบทบันทึกการสนทนาระหว่าง อ.ประมวล เพ็งจันทร์. แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต, และ อ.โสรีช์ โพธิ์แก้ว ในหัวข้อเดียวกับชื่อหนังสือ ณ เสถียรธรรมสถาน เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2551 ผู้จัดทำ ตัดแบ่งบทสนทนาออกเป็นหัวข้อสั้นๆ ซึ่งทำให้อ่านง่าย แต่หนังสือเล่มนี้ เป็นบทสนทนาระหว่างผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกัน ภาษาที่ใช้จึงอาจมีภาษาเฉพาะ มีคำที่เข้าใจยากในรูปประโยค ไม่ได้อ่านง่ายเท่า เดินสู่อิสรภาพ เล่มแรกของผู้เขียนที่ได้เราอ่าน ในระหว่างสนทนา มีหลายครั้งที่ผู้ร่วมสนทนา – เท้าความถามไปถึงเหตุการณ์ครั้งที่อาจารย์ประมวล เดินทางจากเชียงใหม่ กลับสู่บ้านเกิดที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เราได้รับรู้บางเรื่องราว ขยายความจากความรู้สึกต่างๆ ที่อาจารย์เคยบันทึกเอาไว้ใน เดินสู่อิสรภาพ เล่มนั้น นอกจากนี้ อาจารย์ยังได้เล่าถึงประสบการณ์ต่างๆ Read More →

เรื่อง เดินสู่อิสรภาพ ผู้แต่ง ประมวล เพ็งจันทร์ สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ เลขมาตรฐานหนังสือ 9789744098436 เราทุกคนต่างสรรสร้าง และสะสม เพื่อความมั่นคงปลอดภัยแห่งชีวิต เพื่อความมั่นใจว่าเราจะมีกินเมื่อหิว มีที่หลับ ที่พักผ่อน เมื่อง่วงนอนและอ่อนล้า มียารักษาโรคเมื่อเจ็บไข้ มีเผื่อเพื่ออนาคตอันใกล้ และไกลชั่วลูกหลาน ด้วยความมั่นคงอันปลอดภัยอันนี้เอง ได้สร้างกรอบขังเราแยกออกจากสรรพสิ่งทั้งปวง แยกออกจากเพื่อนมนุษย์ แยกออกจากธรรมชาติ อาจารย์ประมวลได้ละวางความปลอดภัยเหล่านั้น ฝากฝังตัวเองไว้กับความเชื่อมั่นในความดีงามของมนุษย์ ออกเดินเท้าจากเชียงใหม่ อันเป็นสถานที่เคยทำงานเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก้าวเดินไปสู่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อันเป็นบ้านเกิด วางตัวตนตำแหน่งหน้าที่ วางทรัพย์สินเงินทอง ไม่มีเงิน ไม่มีเสบียงอาหาร มีเพียงของใช้ส่วนตัวเท่าที่จำเป็น การเดินทาง ไม่มีแผนการเดินทางที่เจาะจง มีเพียงจุดหมายปลายทาง และข้อกำหนดอีกนิดหน่อย กับใจที่ตั้งมั่น เดินเพื่อขัดเกลา เพื่อละวาง เพื่อขจัดความเห็นแก่ตัว ความเกลียด และความกลัวภายในใจตนเอง และเพื่อขจัดความกลัวภายในจิตใจของผู้อื่น เพื่อค้นหาความหมายที่แท้ของมิตรภาพและน้ำใจในผู้คน มีสมุย เป็นเป้าหมายทางกาย มีจาคะ เมตตา และปัญญา เป็นเป้าหมายทางใจ ตอนที่เราได้ยินเรื่องราวของหนังสือเล่มนี้คร่าวๆ เราไม่คาดหวังอะไรมาก Read More →