เรื่อง พระนครควรชมฉบับเที่ยวไปให้ไกล จากใกล้เกลือกินด่างผู้แต่ง ธรรมเกียรติ กันอริสำนักพิมพ์ ผู้จัดการเลขมาตรฐานหนังสือ 9747085194 พระนครควรชม เป็นหนังสือที่เล่าเรื่องวัดวังโบราณโยงอดีตเข้าหาปัจจุบัน อ่านเข้าใจง่ายเล่าเรื่องเรื่อยไปตามเส้นถนนหนทาง และลำน้ำลำคลอง ผู้เขียนมีความรู้กว้างขวาง ทอต่อกันเป็นแผนที่ทางประวัติศาสตร์ผืนใหญ่ใช้วิธีเล่าแบบถ่ายทอดมาจากความทรงจำแม้เนื้อหาแน่น แต่ไม่หนักจนดูเป็นวิชาการผู้เขียนวางสมดุลระหว่างข้อมูลทางประวัติศาสตร์และเรื่องเล่าจากความทรงจำเอาไว้พอเหมาะไม่เอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากจนเกินไป วัดเก่าแก่หลายวัดที่เราคุ้นชื่อกันดีเคยอ่านประวัติมาแล้วจากหนังสือหลายเล่ม แต่ไม่รู้ว่าตั้งอยู่ตรงไหนหนังสือเล่มนี้บอกพิกัดเป็นภาษาปากอ่านแล้วอยากจะพกไปเดินรอบเกาะรัตนโกสินทร์เสียจริงๆ อ่านจบ เราหลงรักเล่มนี้เลยหลายเรื่องราวเคยรู้เคยอ่านมาก่อนแล้วแต่ พระนครควรชม ช่วยแทรกเสริมเติมต่อให้มันสมบูรณ์มากขึ้นคิดจริงๆ นะนี่ ว่าถ้าหมดโควิด-19 จะพกไปเดินเล่นรอบเกาะรัตนโกสินทร์สักที!