นิตยสาร

GM ฉบับที่ 471

นิตยสาร GM OCTOBER 2017 ฉบับที่ 471
In Remembrance of our Beloved King
นิตยสาร GM ฉบับนี้ เป็นฉบับปกติ
ที่แทรกเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เอาไว้เพียงส่วนเล็กๆ เท่านั้น
ส่วนที่แทรกมานี้ เป็นเรื่องราวของพระราชกรณียกิจ และโครงการในพระราชดำริเกือบทั้งหมด
ตามภาพข้างล่างนี้ค่ะ

Comments are closed.