เรื่อง เวลาเป็นของมีค่า
พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
จัดพิมพ์ กระทรวงศึกษาธิการ
พิมพ์ที่ บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊พ จำกัด
เลขมาตรฐานหนังสือ 9747935171

ด้วยหัวใจรักและฉันทาคติ ทำให้เราอ่านหนังสือเล่มนี้ไปได้ไวมาก
อ่านไปยิ้มไป มีความสุขไป .. โหยหา และคิดถึงยุคสมัยนั้น ..
ยุคสมัยที่เจ้านายทุกพระองค์ยังทรงอยู่ด้วยกัน
ทั้งๆ ที่่หนังสือเล่มนี้ สมเด็จพระพี่นางเธอฯ ทรงเล่าถึงสมเด็จย่าเพียงพระองค์เดียว
ทรงเล่าถึงงานอดิเรกของพระองค์ ที่ไม่ทรงละทิ้งเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์
ทั้งการออกกำลังกาย การอ่านหนังสือ การถ่ายรูป ถ่ายหนัง การครัว เย็บปักถักร้อย ฯลฯ
โดยจะทรงเล่าเน้นไปถึงการทรงงานที่เป็นงานฝีมือเป็นหลัก
ทรงเล่าถึงพระจริยวัตรของสมเด็จย่าตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์
มีเกร็ดเล็กๆ น้อยๆ เสริมเพิ่มมาจาก แม่เล่าให้ฟัง ด้วย

เวลาเป็นของมีค่า เป็นหนังสือสองภาษารวมกันอยู่ในเล่มเดียว
ภายในเล่มมีคำอธิบายเพียงสั้นๆ มีภาพประกอบเป็นส่วนมาก จัดพิมพ์สี่สีสวยงาม
ผลงานฝีพระหัตถ์หลายองค์ (หลายชิ้น) เราเคยเห็นภาพถ่ายมาบ้างแล้ว
แต่สำหรับในเล่มนี้มีเรื่องเล่าที่มา หรือแรงบันดาลพระทัยที่ทรงทำขึ้นมาด้วย
เราจึงเข้าใจผลงานงานฝีพระหัตถ์นั้นได้ลึกซึ้งขึ้น
จากที่ดูผ่านๆ ก็เปลี่ยนเป็นตั้งใจพิศพินิจดู
ทั้งปลื้มใจ ทั้งซาบซึ้งใจ
รักหนังสือเล่มนี้ค่ะ 🙂

Comments are closed.

Post Navigation