108-1 เมื่อฉันลงมือปลูกต้นไม้

เรื่อง เมื่อฉันลงมือปลูกต้นไม้
ผู้แต่ง สมใจ สมคิด
สำนักพิมพ์ นานมีบุ๊คส์
ราคา 165 บาท

ชั่วอ่านหนังสือเรื่องคนปลูกป่าติดกัน 2 เล่ม
ได้ยินผู้เขียนพูดถึงหนังสือเรื่อง out of Africa (ในชื่อไทยว่าพรากจากแสงตะวัน) ทั้งสองครั้ง
คันไม้คันมือคันตาตะหงิดๆ .. ชักจะอยากอ่านมั่ง

108-2 เมื่อฉันลงมือปลูกต้นไม้

เราไม่เคยได้ยินนาม “สมใจ สมคิด” มาก่อน
เราอาจจะโลกแคบเอง หรือเขาเป็นผู้ปิดทองหลังพระก็ได้
แต่จากหนังสือเล่มนี้ทำให้เราได้รู้ว่า เขาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังคนวรรณกรรมหลายคน
เป็นแรงสนับสนุน เป็นที่ปรึกษา เป็นที่พัก และเป็นแรงผลัก ..

108-3 เมื่อฉันลงมือปลูกต้นไม้

เมื่อฉันปลูกต้นไม้ มีรูปแบบการเล่าเรื่อง เป็นบันทึกสลับกับนิทาน
บ้างก็เป็นบทกลอนหรือความเรียงด้วย
ซึ่งนิทานหรือบทความคั่นเหล่านี้ ก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นรอบๆ สวนนั่นเอง
มีเกร็ดความรู้แทรกอยู่อย่างเห็นได้ชัดเป็นระยะๆ มีบทความจากที่อื่นมาอ้างอิง
สมกับที่ผู้เขียนเป็นครู

108-4 เมื่อฉันลงมือปลูกต้นไม้

ผู้เขียนแต่งกลอนเพราะมาก และมีแทรกกระจายอยู่เกือบทุกบทค่ะ
กลอนที่แทรกมาในแต่ละบท ช่วยทำให้ภาพประกอบในจินตนาการของเราชัดเจนขึ้น

โดยรวมๆ หนังสือเล่มอ่านง่าย อ่านเพลิน แป๊บเดียวก็จบ
เป็นหนังสือที่เอาไว้อ่านเล่นๆ หรือติดบ้านเอาไว้ชักชวนให้เด็กๆ ที่บ้านอ่านค่ะ

Comments are closed.

Post Navigation