อ่านแล้วเล่า

เจ้านายเล็กๆ – ยุวกษัตริย์

133-1-%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b9%86-%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b4

เรื่อง เจ้านายเล็กๆ – ยุวกษัตริย์
พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
สำนักพิมพ์ ซิลค์เวอร์ม บุคส์
ราคา 200 บาท

จะนับว่า เจ้านายเล็กๆ – ยุวกษัตริย์ เล่มนี้ เป็นภาคต่อของ แม่เล่าให้ฟัง ก็น่าจะได้
เพราะเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระพี่นางเธอฯ เหมือนกัน
และลำดับเวลาของทั้งสองเล่ม คาบเกี่ยวกัน
โดยที่ ‘แม่เล่าให้ฟัง’ จะเล่าถึงพระราชประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
แต่ในขณะที่ เจ้านายเล็กๆ – ยุวกษัตริย์เล่มนี้
จะเล่าถึงพระราชประวัติของในหลวง ร.๘ และ ร.๙ เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์
ภาษาที่ทรงใช้ ยังคงเป็นภาษาอย่างง่ายเหมือนเดิม
ที่นอกจากผู้ใหญ่จะอ่านได้แล้ว เด็กๆ ก็ควรอ่านด้วยเช่นกัน
เพราะนอกจากเด็กๆ จะได้รับความสนุก ความรู้ทางประวัติศาสตร์
ได้รับรู้พระราชจริยวัตรของสมเด็จย่า สมเด็จพระพี่นางเธอฯ และในหลวงของเราทั้งสองพระองค์
ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของท่านแล้ว
เนื้อหาของหนังสือยังได้น้อมนำให้เด็กๆ นิยมในความดีงาม
อยากทำดี อยากเป็นคนดี ตามแบบอย่างในหนังสือด้วย

134-9-%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b9%86-%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b4

เจ้านายเล็กๆ – ยุวกษัตริย์ เริ่มต้นเรื่องตั้งแต่พระราชประวัติ ของ-
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยย่อ

ในช่วงต่อมา เราจะได้เห็นพระจริยวัตรในการเลี้ยงลูกของสมเด็จย่า
เป็นการเลี้ยงเด็กแบบสามัญตามธรรมชาติของเด็ก
เจ้านายเล็กๆ ทั้งสามพระองค์ ได้เล่นน้ำ เล่นทราย เล่นไฟ เล่นไม้ ฯลฯ
ทั้งสามพระองค์ ได้รับอนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ต่างๆ
ทรงปลูกฝังให้เด็กๆ อยู่ในครรลองของความดีงาม แบบที่เหมาะสมสำหรับเด็กเล็กๆ
ไม่ใช่การบีบบังคับ หรือกดดัน ทรงเป็นแบบอย่างสำหรับ ‘แม่’ ทุกคน

134-3-%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b9%86-%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b4

134-13-%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b9%86-%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b4

134-4-%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b9%86-%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b4 134-5-%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b9%86-%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b4 134-6-%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b9%86-%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b4 134-7-%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b9%86-%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b4 134-8-%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b9%86-%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b4

134-14-%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b9%86-%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b4

134-10-%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b9%86-%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b4

ผู้นิพนธ์ เคยทรงเล่าเรื่องการ ‘เล่นน้ำ เล่นไฟ’ ของยุวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์
ทรงเล่าเอาไว้ใน ‘แม่เล่าให้ฟัง’ เล่มนี้มีภาพประกอบค่ะ

134-12-%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b9%86-%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b4

134-15-%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b9%86-%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b4

134-11-%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b9%86-%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b4

สิ่งที่ชอบมากที่สุดในเล่มนี้
คงจะเป็นวิธีการที่สมเด็จย่าทรงเลี้ยงดูพระโอรสและพระธิดาของพระองค์นี่ล่ะค่ะ 🙂

Comments are closed.