เรื่อง อธิบายเบ็ดเตล็ดในเรื่องพงศาวดารสยาม
ผู้ทรงนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
สำนักพิมพ์ แสงดาว
เลขมาตรฐานหนังสือ 9786165082785

 

เป็นการเล่าประวัติศาสตร์ผ่านพระวินิจฉัยของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
โดยคำว่าเบ็ดเตล็ดจากชื่อหนังสือนี้
คือการรวบรวมเรื่องราวต่างๆ เบ็ดเตล็ดดังชื่อ อันได้แก่ ..
ที่มาของคำเรียกชื่อสยาม
การออกพระนามพระเจ้าแผ่นดินในแต่ละกรณี
ธรรมเนียมการตั้งพระมหาอุปราชในแต่ละรัชกาล
เส้นทางการเดินทางของชาวยุโรปที่จะมายังดินแดนตะวันออก
การล่าอาณานิคม
รวมไปถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์อันเกี่ยวข้องกับท้าวศรีสุดาจันทร์
ขุนวรวงศาธิราช พระเทียรราชา พระมหาธรรมราชา ฯลฯ
และประวัติการชำระแก้ไขกฏหมายแต่ละครั้งในสมัยอยุธยา

โดยสำนวนภาษาโบราณจากต้นฉบับมาเลย
อ่านยากนิดหน่อยเพราะไม่คุ้น แต่ก็ไม่ยากมากจนชวนท้อ
ที่ติดใจเราเป็นที่เนื้อหามากกว่า คือเป็นความรู้เก่า
ยังไม่มีข้อมูลใหม่ๆ ที่ได้มาภายหลังไปเปรียบเทียบ
เหมาะที่จะอ่านเล่นๆ เพื่อดูแนวคิด
หรือดูพัฒนาการของข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของไทย
และหากจะใช้อ้างอิงก็ต้องตรวจสอบกับข้อมูลที่มีในปัจจุบันก่อน

ปล. หนังสือเขียนพระยศของผู้ทรงนิพนธ์เอาไว้งงมาก สองที่เขียนไม่เหมือนกัน
คาดว่าอาจจะเป็นพระยศในขณะทรงนิพนธ์ และตีพิมพ์ครั้งแรก
แต่ถ้าจะยึดแบบนั้น ก็ควรจะเขียนให้ตรงกัน
ส่วนที่เราเขียนพระนามผู้ทรงนิพนธ์ คือใช้พระยศปัจจุบัน เสิร์ชจาก google มาอีกที

 

 

Comments are closed.

Post Navigation