เรื่อง สะพรั่งบาน ในสถานการณ์ไม่ปกติ
ผู้แต่ง รังสิมันต์ จุลหริก
ผู้จัดพิมพ์ บุญเสริม แก้วพรหม
สำนักกวีน้อยเมืองนคร
เลขมาตรฐานหนังสือ 9786165885515

อีกหนึ่งบทกวี ที่เป็น 1 ใน 7 เล่ม รางวัล Shortlist S.E.A. Write ปี พ.ศ. 2565
เล่มนี้ เป็นบันทึกเหตุการณ์ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา
ซึ่งหลักใหญ่ใจความก็คือ
การบันทึกสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ที่เราทุกคนต้องประสบร่วมกัน
ผู้ประพันธ์เล่าเหตุการณ์กลับบ้านเกิด
ในช่วงระยะเวลาที่โลกทั้งโลกแทบจะหยุดนิ่ง
เมืองไร้ชีวิต สถานที่แทบจะทุกแห่งหนปิดทำการ
ชีวิตในช่วงโควิดฯ จึงเป็นการย้อนกลับไปอยู่บ้านที่จากมานาน

การกักตัว ต้องอยู่กับเพียงใจตนเอง
ทำให้ผู้เขียนได้มีเวลาครุ่นคิด พินิจพิเคราะห์
การจากบ้านไปนาน ทำให้สิ่งที่คุ้นเคย กลายเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคย
และเขาได้ย้อนกลับมามองสิ่งที่เคยคุ้นเคยนั้นใหม่
นอกจากนี้ ยังมีช่วงเวลาอีกมากมาย
ให้เขาได้พินิจพิจารณาเข้าไปในใจตนเอง

นอกจากนี้ ในบางช่วงบางตอน ผู้เขียนยังได้บันทึกสถานการณ์บ้านเมือง
บันทึกเหตุการณ์เล็กๆ จากมุมใดมุมหนึ่งของเมือง .. ของโลก ..
เอาไว้ในบทกวีเหล่านี้ด้วย

บทกวีเหล่านี้ ไม่ได้มีคลังคำอลังการ
เป็นบทกวีที่ใช้ถ้อยคำธรรมดาๆ สื่อภาษาตรงออกมาจากใจ
เป็นบทกวีที่สะอาด ใส บริสุทธิ์ และลึกซึ้ง
กวีส่งใจออกมา แล้วคนอ่านต้องใช้ใจสัมผัสใจ
ค่อยๆ อ่าน และค่อยๆ กลับไปทบทวน ..
เรื่องราวต่างๆ ที่เราร่วมกันข้ามผ่านมันมา ..
ในช่วงเวลา 2 – 3 ปีที่หายไป ของทุกคนนะคะ 🙂

Comments are closed.

Post Navigation