สงครามกลางเมืองกัมพูชา
เหตุการณ์อันเป็นฉากหลังของหนังสือ 4 ปี นรกในเขมร

เหตุการณ์ในช่วงนั้น เกิดขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
เริ่มต้นจากสงครามเย็นระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา และสหภาพโซเวียต
ซึ่งใช้วิธีสู้รบกันผ่านประเทศที่สามหลายประเทศ
ที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้คือ
เริ่มจากความขัดแย้งระหว่างเวียดนามเหนือ กับเขมรแดง
(ความขัดแย้งระหว่างคอมมิวนิสต์ในแบบของโซเวียต
กับคอมมิวนิสต์ในแบบของจีน)

+++

พ.ศ. 2496 โจเซฟ สตาลิน ผู้นำสูงสุดของโซเวียตตาย
นิกิต้า ครุชชอฟ ขึ้นเป็นผู้นำคนใหม่
และได้เปลี่ยนรูปแบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ไปจากแบบเดิม
(แบบของสตาลิน คือการยึดติดที่ตัวบุคคล )
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ขัดแย้งกับจีน (เหมา เจ๋อ ตง)
ซึ่งยึดถือแนวทางเดียวกันกับสตาลิน
โซเวียตและจีน จึงตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกัน
และต่างเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ในแบบของตนไปยังประเทศต่างๆ

ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
ฝรั่งเศสสูญเสียอำนาจในปกครองอาณานิคมในอินโดจีนต่อ
ฝรั่งเศสแพ้สงครามให้กับเวียดนาม (กองทัพเวียดมินห์)
เวียดนามได้รับอิสรภาพ กลายเป็นประเทศเอกราช
แต่ถูกแบ่งออกเป็นเวียดนามเหนือ (คอมมิวนิสต์) และเวียดนามใต้ (เสรีนิยม)
อเมริกา เข้าถือหางฝ่ายเสรีนิยม หรือเวียดนามใต้
และสหภาพโซเวียต เข้าถือหางฝ่ายคอมมิวนิสต์ คือเวียดนามเหนือ

ในระยะเริ่มต้น กัมพูชาวางตัวเป็นกลาง
และเริ่มต้นการปกครองแบบรัฐสภา
โดยมีเจ้านโรดม สีหนุ สละราชบัลลังก์ มาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

ในเวลาต่อมา เวียดนามเหนือ ได้ใช้เส้นทางส่วนหนึ่งของกัมพูชาลำเลียงพล
อเมริกาจึงได้ทิ้งระเบิดลงในประเทศกัมพูชา
ส่งผลให้ประชาชนกัมพูชาไม่พอใจ และความนิยมในตัวเจ้าสีหนุลดลง

เมื่อสงครามยืดเยื้อ
อเมริกา (นิกสัน) จึงเปลี่ยนกลยุทธ์ไปผูกมิตรกับจีน (เหมา)
และเปิดโอกาสให้จีนเข้ามาเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เพื่อมาคานอำนาจกับโซเวียต

พ.ศ. 2513 ระหว่างที่เจ้าสีหนุไปรักษาอาการป่วยที่ต่างประเทศ
ก็เกิดรัฐประหารขึ้นในกัมพูชา
โดยมีนายพลลอนนอล ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดี
และเปลี่ยนกัมพูชาให้เป็นสาธารณรัฐ
เจ้าสีหนุจึงลี้ภัยไปที่ปักกิ่ง และตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นขึ้น
นอกจากนี้ ยังติดต่อกับจีนเพื่อหาแรงสนับสนุน
ซึ่งจีน มีพรรคคอมมิวนิสต์ใต้ดินอยู่ในกัมพูชา
เรียกว่า เขมรแดง นำโดยพลพต

สุดท้าย พรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชา (เขมรแดง) อันนำโดยพลพต
ก็รบชนะนายพลลอนนอล ..
ซึ่งก็คือเหตุการณ์ในตอนเปิดเรื่อง 4 ปี นรกในเขมร นั่นเอง

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
4 ปี นรกในเขมร
หนีไฟนรก

 

Comments are closed.

Post Navigation