114-2 ลูกท่านหลานเธอ

เรื่อง ลูกท่านหลานเธอ
ผู้แต่ง ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
สำนักพิมพ์ ศิลปวัฒนธรรม
(สนพ. ในเครือสำนักพิมพ์มติชน)
ราคา 260บาท

ลูกแก้วเมียขวัญ นั้นเป็นพระราชประวัติที่สดุดีคุณงามความดีของพระราชธิดา
พระมเหสีเทวี อาทิ พระบรมราชินี พระราชินี พระราชชายา เจ้าจอม ฯลฯ
ให้เราได้ตระหนักและสำนึกในพระพระเมตตากรุณาธิคุณนานา
ส่วน ลูกท่านหลานเธอ จะเขยิบขยับเข้ามาเล่าเรื่องราวภายในราชสำนัก
ที่มีสีสันมากขึ้นมาอีกสักหน่อย

ลูกท่านหลานเธอในที่นี้ ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่
พระราชธิดา หรือพระมเหสีเทวีของพระมหากษัตริย์เท่านั้น
แต่รวมไปถึงลูกและภรรยาของเหล่าขุนนางและข้าราชบริพารผู้มียศศักดิ์ทั้งหลายด้วย

114-1 ลูกท่านหลานเธอ

ผู้เขียนเล่าถึงเกร็ดเล็กๆ น้อยๆ ในราชสำนัก
ภาษาสำนวนสละสลวย วิธีเล่าเรื่องที่ใช้ทำให้ชวนสนุก
แม้เรื่องที่เล่าจะเป็นประวัติศาสตร์ แต่ก็อ่านไม่ยากเท่าไรนัก
แต่ถึงอย่างนั้น ลูกท่านหลานเธอ เล่มนี้ก็เหมาะที่จะอ่านสักวันละตอนก่อนนอนค่ะ
เพราะอ่านติดๆ กันก็พอจะมึนเอาการอยู่เช่นเดิม ^^

Comments are closed.

Post Navigation