เรื่อง พระนครควรชม
ฉบับเที่ยวไปให้ไกล จากใกล้เกลือกินด่าง
ผู้แต่ง ธรรมเกียรติ กันอริ
สำนักพิมพ์ ผู้จัดการ
เลขมาตรฐานหนังสือ 9747085194

พระนครควรชม เป็นหนังสือที่เล่าเรื่องวัดวังโบราณ
โยงอดีตเข้าหาปัจจุบัน อ่านเข้าใจง่าย
เล่าเรื่องเรื่อยไปตามเส้นถนนหนทาง และลำน้ำลำคลอง

ผู้เขียนมีความรู้กว้างขวาง ทอต่อกันเป็นแผนที่ทางประวัติศาสตร์ผืนใหญ่
ใช้วิธีเล่าแบบถ่ายทอดมาจากความทรงจำ
แม้เนื้อหาแน่น แต่ไม่หนักจนดูเป็นวิชาการ
ผู้เขียนวางสมดุลระหว่างข้อมูลทางประวัติศาสตร์
และเรื่องเล่าจากความทรงจำเอาไว้พอเหมาะ
ไม่เอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากจนเกินไป

วัดเก่าแก่หลายวัดที่เราคุ้นชื่อกันดี
เคยอ่านประวัติมาแล้วจากหนังสือหลายเล่ม แต่ไม่รู้ว่าตั้งอยู่ตรงไหน
หนังสือเล่มนี้บอกพิกัดเป็นภาษาปาก
อ่านแล้วอยากจะพกไปเดินรอบเกาะรัตนโกสินทร์เสียจริงๆ

อ่านจบ เราหลงรักเล่มนี้เลย
หลายเรื่องราวเคยรู้เคยอ่านมาก่อนแล้ว
แต่ พระนครควรชม ช่วยแทรกเสริมเติมต่อให้มันสมบูรณ์มากขึ้น
คิดจริงๆ นะนี่ ว่าถ้าหมดโควิด-19 จะพกไปเดินเล่นรอบเกาะรัตนโกสินทร์สักที!

 

Comments are closed.

Post Navigation