อ่านแล้วเล่า

บ้านย่าไผ่

69-1 บ้านย่าไผ่

เรื่อง บ้านย่าไผ่
ผู้แต่ง สรศัลย์ แพ่งสภา
สำนักพิมพ์ สารคดี
ราคา 190 บาท

บ้านย่าไผ่ เล่มนี้เปรียบเสมือนอัตชีวประวัติของคุณสรศัลย์ แพ่งสภาค่ะ
คุณสรศัลย์เกิดในรัชสมัยของรัชกาลที่ 6
บ้านย่าไผ่ เป็นหนังสือที่รวบรวมเฉพาะเรื่องเล่าในวัยเด็กของคุณสรศัลย์
จึงเปรียบเสมือนเป็นการเล่าเรื่องราวเมื่อร้อยปีก่อนให้เราอ่าน
วิถีชีวิต ร้านรวงเก่าแก่โบราณ ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามในยุคนั้น

ย่าไผ่เป็นคนน่าเคารพรัก ท่านปลูกฝังวินัยให้กับเจ้าโม่ง (คุณสรศัลย์ แพ่งสภา) ตั้งแต่เล็ก
เป็นคนโบราณที่ทันสมัย (ในการสอนเด็ก) ท่านสอนโดยการทำให้ดู และดูให้ทำ
ปลูกฝังเด็กๆ ในบ้านให้ทำสิ่งดีๆ มาตั้งแต่เล็กๆ ให้เคยชินเป็นกิจวัตร
ท่านสอนให้คุณสรศัลย์ใส่บาตรเป็นประจำทุกเช้าตั้งแต่ตัวนิดเดียว จะได้เคยชินกับพระ กับพุทธศาสนา
สอนให้ประหยัด และมีระเบียบเรียบร้อย ให้รู้จักรักษาข้าวของเครื่องใช้ของตน
ทั้งหมดนี้เป็นไปโดยธรรมชาติ กลมกลืนไปกับการใช้ชีวิตประจำวัน
เป็นวิถีการเลี้ยงลูกแบบไทยที่ไม่ค่อยเห็นแล้วในสมัยนี้

หนังสือเล่มนี้ ถ้าคนยุคใหม่หน่อยมาอ่าน ก็จะตื่นตาตื่นใจกับวิทยายุทธ วิทยาการของคนยุคเก่า
แต่ถ้าคนยุคเก่ามาอ่านเอง ก็จะอิ่มเอม หวนรำลึกถึงความหลังอย่างเป็นสุข
คนยุคครึ่งๆ กลางๆ อย่างเรา ก็ผลัดกันตาโตและอิ่มเอมไปในแต่ละบท
คนกลางเก่ากลางใหม่อย่างเรา อ่านแล้วชอบมากค่ะ ^^

Comments are closed.