อ่านแล้วเล่า

บีตั๊ก ดาวดวงนั้นระหว่างน้ำกับฟ้า

47-3 บีตั๊ก ดาวดวงนั้นระหว่างน้ำกับฟ้า

เรื่อง บีตั๊ก ดาวดวงนั้นระหว่างน้ำกับฟ้า
ผู้แต่ง กาย่า กล้าทะเล
สำนักพิมพ์ มูลนิธีเด็ก
ราคา 95 บาท

บีตั๊ก ดาวดาวนั้นระหว่างน้ำกับฟ้า เป็นเรื่องของเด็กที่เขียนขึ้นมาสำหรับเด็ก
เรื่องเล่าชีวิตของคนทะเล .. เด็กชาวเล
(ในที่นี้คือชาวอูรักลาโว้ย ชาติพันธุ์หนึ่งที่หลอมรวมเป็นคนไทย)
ด้วยภาษาเด็กๆ และตัวละครเด็ก
ที่ทำให้เด็กด้วยกันเปิดใจ อ่านสนุก อ่านเพื่อรู้ ยอมรับ และเข้าใจความแตกต่าง
ได้มองเห็นโลกอีกใบที่ต่างออกไป

47-2 บีตั๊ก ดาวดวงนั้นระหว่างน้ำกับฟ้า

ในเล่ม ผู้เขียนได้สอดแทรกวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และภาษาของคนทะเล
รวมกันไว้ในกิจวัตรแต่ละวันของบีตั๊กด้วย
คนทะเลมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ
เมื่อบีตั๊กมาเรียนหนังสือ ผู้เขียนก็ค่อยๆ หลอมรวมเด็กเมืองและเด็กชาวเลเข้าด้วยกัน
มิตรภาพได้เกิดขึ้นท่ามกลางความแตกต่างเหล่านั้น

47-1 บีตั๊ก ดาวดวงนั้นระหว่างน้ำกับฟ้า

บีตั๊ก ดาวดวงนั้นระหว่างน้ำกับฟ้า เป็นหนังสือที่ทั้งดีและทั้งสนุกสำหรับเด็กๆ
เป็นอีกเล่มที่ควรมีไว้สำหรับเด็กที่บ้านอ่านค่ะ
(และถึงแม้ไม่เด็ก ก็อ่านสนุกด้วยนะ ^^)

47-5 บีตั๊ก ดาวดวงนั้นระหว่างน้ำกับฟ้า

Comments are closed.