อ่านแล้วเล่า

นักอ่านผู้ยิ่งเล็ก

74-1 นักอ่านผู้ยิ่งเล็ก

เรื่อง นักอ่านผู้ยิ่งเล็ก
ผู้แต่ง วดีลดา เพียงศิริ, แสนเมือง, โลเล, a restless boy,
รสวรรณ พึ่งสุจริต, ธาดา ราชกิจ, วราพรรณ หงุ่ยตระกูล,
อนุมูล อิสระ, ภาวนา แก้วแสงธรรม, สิโรตม์ จิระประยูร, ฮิวโก้
สำนักพิมพ์ ฟรีฟอร์ม
ราคา 115 บาท

เล่มนี้ใช้นักเขียนเปลืองกว่าเล่มก่อนอีกหน่อยหนึ่งค่ะ .. สิริรวมแล้ว 11 คน
เป็นรวมบทความที่เขียนถึงหนังสือและแรงบันดาลใจ
สำนวนแตกต่างกันไป แต่อ่านสนุกทุกคน

ผู้เขียนแต่ละคน เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือรอบๆ ตนเอง
ชนิดเป็นเรื่องสั้นบ้าง เป็นบทความบ้าง
และเนื้อเรื่องในบางตอนก็คาบเกี่ยวเรื่องราวของร้านหนังสือด้วย

นอกจากร้านหนังสือ
ในเล่มนี้ยังเล่าถึงห้องสมุดที่น่าสนใจและน่าไปเยี่ยมเยือนอีกหลายที่
ประสบการณ์การอ่านในวัยเด็กของใครบางคนก็น่าสนใจ
และอาจมีส่วนพ้องกับบางเศษเสี้ยวในชีวิตนักอ่านอีกหลายต่อหลายคน

74-2 นักอ่านผู้ยิ่งเล็ก

บทที่ชอบที่สุดเห็นจะเป็นบทที่แสนเมือง
และคุณสิโรตม์ จิระประยูรเขียน
เป็นหนังสือที่อ่านแล้วจุดประกายความฝัน
ในเล่มบรรจุไปด้วยแรงบันดาลใจเต็มเปี่ยมมาก

Comments are closed.