อ่านแล้วเล่า

ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน

129 ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน

เรื่อง ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน
ผู้แต่ง เถี่ยหนิง
ผู้แปล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สำนักพิมพ์ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
ราคา 135 บาท

คำนำได้ตอบคำถามเราว่า
สาเหตุที่นางเอกในยุคโบราณ ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่เสมอ ก็คงเพราะเธอเป็นคนดีนี่เอง?

129-2 ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน

ไป๋ต้าสิ่ง เป็นเด็กผู้หญิงแบบที่พวกผู้ใหญ่เรียกเธอว่า “เหรินอี้” หมายถึงมีคุณธรรม
เธอเป็นเด็กที่ยอมให้คนอื่นเอาเปรียบได้โดยไม่โกรธ ไม่เกลียด
ไม่กล้าแม้แต่ที่จะคิดทำอะไรไม่ดีๆ
เธอแอบรักผู้ชายคนหนึ่ง แต่สิ่งที่เธอทำต่อหน้าเขาคือ
ทำตัวให้เรียบ เก็บตัวให้เงียบที่สุด เหมือนว่าไม่มีเธออยู่บริเวณนั้น
เธอรัก ทุ่มเทในรัก แล้วความรักก็จากไป

คนเรา เมื่อเอาเปรียบคนอื่นได้ แทนที่จะพอใจ ก็กลับได้ใจและเอาเปรียบเขาเพิ่มขึ้น
แล้วไป๋ตาสิ่งก็เป็นคนที่ถูกใครๆ เอาเปรียบตลอดมา .. ด้วยความเต็มใจของเธอเอง

ระหว่างที่อ่านเรื่องนี้ ความคิดแปลกๆ ที่ตอบตัวเองไม่ได้ก็วนๆ เวียนๆ อยู่ในหัว
คนที่เป็นคนดีนี่ แท้ที่จริงแล้วเขาดีจากเนื้อในจริงๆ หรือดีเพราะไม่กล้าเป็นคนเลว
ไม่กล้าทำผิดกรอบจารีตประเพณี เพราะกลัวคนอื่นจะว่า กลัวผลจากความเลวจะมาถึงตัว
แล้วคนที่ดีเพราะอยากดี กับคนดีเพราะไม่อยากเลวนี่ ดีเหมือนกันไหม
จะเป็นคนเลวต้องใช้ความกล้าด้วยหรือ แล้วเราควรกล้าที่จะเลวไหม
คนดีคืออะไร และคนที่เป็นคนดี ควรจะมีความสุขไม่ใช่หรือ ฯลฯ

129-3 ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน

ถ้าเราเห็นคนดีๆ สักคน สิ่งที่เราควรทำคือเอาเปรียบเขาอย่างนั้นหรือ
จริงหรือที่ไป๋ต้าสิ่งจะเป็นคนดีไปตลอดกาล ..
ถ้าจริง .. แล้วตลอดกาลน่ะ .. นานแค่ไหนกัน?

Comments are closed.